Overheid in transitie
Nieuws

Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouder van start

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). Ze gaan intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale activiteiten te versterken.

De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van kennis en ervaringen op thema’s zoals kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen de toezichthouders samen investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken ze waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

Aleid Wolfsen: “Nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder.”

“Onze maatschappij is een van de meest gedigitaliseerde in Europa. In onze digitale wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. “Dus komen de verschillende toezichthouders elkaar eerder tegen in hun werk. Bovendien kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder.”

Publieke belangen

“Het is belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen die we met elkaar bewaken in elkaars verlengde liggen of met elkaar conflicteren. Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen, schept dat ook helderheid en voorspelbaarheid voor bedrijven en consumenten. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat wij door samen te werken de kennis en expertise van onze mensen zo effectief mogelijk inzetten”, vult voorzitter Renate Eringa-Wensing van het Commissariaat voor de Media aan.

Financiële dienstverlening

Bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM. “We zien steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan zitten die raakvlakken hebben met ieders toezicht. In dit kader past de vandaag aangekondigde verdere intensivering van de samenwerking met andere toezichthouders, naast de diverse internationale gremia waarvan de AFM deel uitmaakt. We kijken ernaar uit om binnen dit platform onze ervaringen te delen en ook om te leren van de andere toezichthouders.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren