Data en ai
Artikel

SAS Innovate on Tour Benelux: Een duik in de wereld van (Gen)AI

Dit jaar vond SAS Innovate on Tour Benelux plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Deze dag stond in het teken van (generatieve) Artificial Intelligence. Vooraanstaande experts en professionals uit verschillende sectoren, van gezondheidszorg tot overheid, kwamen samen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (Gen)AI te bespreken. Inzichten, inspiratie, voorbeelden en praktische toepassingen werden gedeeld.

Productiviteit en schaalbaarheid

Het event werd afgetrapt met een keynote door Bob Messier, Senior Vice President van de Global Technology Services divisie bij SAS. Organisaties die effectief gebruikmaken van data en AI hebben een concurrentievoordeel, wat leidt tot betere beslissingen en resultaten. Maar hoe kunnen die organisaties AI effectief toepassen? Daarbij zijn productiviteit en snelheid cruciaal.

Waar organisaties voorheen zelf hun AI-model moesten bouwen, introduceert Messier nu SAS Models. De oplossing biedt branchespecifieke AI-modellen, die organisaties in staat stelt zoveel en snel mogelijk modellen in productie te krijgen en in hun processen te integreren. Zo worden organisaties in staat gesteld om betrouwbare AI-technologie te operationaliseren en sneller meetbare resultaten te boeken. Denk bijvoorbeeld aan overheden die de technologie gebruiken om risico’s in kaart te brengen,  fraude op te sporen, of de werkdruk te verminderen.

Om AI goed te laten werken, moet er niet simpelweg alleen gekeken worden naar een AI-strategie.
Véronique Van Vlasselaer - Analytics en AI Lead SAS

“AI moet juist onderdeel vormen van de algehele bedrijfsstrategie”, aldus Véronique van Vlasselaer.  Daarnaast moeten organisaties factoren als de kwaliteit van data, het beveiligen van data, kosten en talent meenemen in die strategie. Want zonder kwalitatieve data kan er geen valide AI-model worden ontwikkeld. Ook moet er gekeken worden voor welke processen  (Gen)AI wel of niet wordt gebruikt vanwege de hoge kosten, en is er personeel nodig die de kennis heeft om ermee te werken.

Naast productiviteit spelen ook snelheid, schaalbaarheid en kosten een belangrijke rol bij het gebruik van AI. David Weik, Senior Solutions Architect bij SAS, ging hier verder op in en geeft als voorbeeld: “Stel dat een gemeente een AI-chatbot gebruikt, dan is snelheid belangrijk om een goed reagerende chatbot te hebben. Als blijkt dat er een grote toename is in de vraag naar die chatbot, dan moet het systeem dit kunnen opschalen. Door deze chatbot het werk te laten doen van een of meerdere werknemers, kunnen er kosten worden bespaard en deze werknemers worden ingezet voor andere taken.” Wanneer de drie componenten snelheid, schaalbaarheid en kosten goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen organisaties volgens Weik het meeste uit hun AI-systeem halen.

Betrouwbaarheid

Natuurlijk zijn productiviteit, schaalbaarheid en kosten belangrijk als het op AI aankomt, maar er is nog een factor die niet vergeten mag worden, namelijk betrouwbare AI. Bij innovatie is er vaak een gebrek aan vertrouwen. Zo laat de Edelman Trust Barometer 2024 zien dat meer mensen geen AI willen (35%), dan wel (30%).

Sterlina Smith, Senior Manager bij SAS: “Bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën moet er ook worden nagedacht over de mogelijke risico’s ervan. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerp van een auto, wat gebeurt er bij een auto-ongeluk en hoe kunnen de passagiers beschermd worden. Precies hetzelfde principe geldt voor AI. Organisaties moeten nu al nadenken over de mogelijke negatieve gevolgen van AI, zoals discriminatie, racisme en andere bias. Door rekening te houden met de negatieve gevolgen en hierop te anticiperen, kunnen we samen betrouwbare AI ontwikkelen.”

Breakouts en paneldiscussies

Na deze keynotes vonden er verschillende breakout-sessies plaats, waaronder een sessie over hoe (Gen)AI en analytics bijdragen aan het succes van overheidsorganisaties. Tijdens deze breakout werden verschillende onderwerpen verkend, zoals de transformatie van de publieke sector door GenAI en grote taalmodellen, de uitdagingen en kansen bij het implementeren van AI en analytics platforms.

Ook kwamen er diverse praktijkvoorbeelden en succesverhalen aan bod, variërend van het mitigeren van AI-gerelateerde risico’s tot het moderniseren van dienstverlening. Zo werden er presentaties gegeven door KPMG, Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in België (FOD BOSA), Beltug en Notilyze. Een opvallend klantverhaal betrof de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in België (FOD WASO), waar de afdeling arbeidsrecht en juridische studies SAS analytics gebruikt om de talrijke vragen die zij krijgen van onder andere het parlement en werkgeversorganisaties sneller en consistent te beantwoorden.

Hoewel (Gen)AI veelbelovend is voor de publieke sector, vereist succesvolle implementatie zorgvuldige planning, risicomanagement en menselijk toezicht. De sessie benadrukte de noodzaak voor overheidsinstanties om de potentie van (Gen)AI en data-analyse te omarmen en de beschikbare tools en technologieën te onderzoeken.

Phaedra Kortekaas, Managing Director van SAS Benelux, merkte op dat veel bedrijven en partners al goede stappen zetten bij het implementeren van AI in hun bedrijfsvoering. Samenvattend sluit ze de dag af: “Ik ben en blijf een AI-optimist”.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren