Overheid in transitie
Podium

Staat de wereld in brand? Onzin! Kijk eens naar deze positieve trends en feiten

We zijn de hoogst opgeleide, gezondste, welvarendste, best gevoede en breedst geïnformeerde populatie in de geschiedenis van de mensheid. | Beeld: Shutterstock/AI gegenereerd

Als we het jaaroverzicht 2023 bekijken, hoor je zinnen als ‘De Wereld staat in Brand’! Onzin natuurlijk. Als we naar objectieve gegevens kijken, kunnen we juist vooral positieve trends en feiten identificeren. De Vijfde Industriële Revolutie wacht niet op ons: Ontleer, Herleer, Repeat! 2024 is Building Better Business as Usual.

Elk jaar kent wel negatieve gebeurtenissen. Beetje safety (pech, storm, overstromingen) en een beetje security (mensen die lullige dingen uithalen, waar niemand op zit te wachten). De conflicten die er in 2023 waren, liepen al langer, maar er kwamen geen nieuwe oorlogen bij. Migratie? De migranten die we hebben zijn vooral arbeidsmigranten en die hebben we keihard nodig.

De publieke opinie in 2023 was, getuige de verkiezingsuitslag, dat er te veel migranten zijn en dat dat de reden is dat er te weinig betaalbare huizen zijn. De feiten laten zien dat de oorzaak voor het gebrek aan betaalbare woningen in 2023 domweg een logisch gevolg is van beleid dat breed gesteund werd sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. We lieten willens en wetens de huurbescherming los. We deden niets tegen de woonverdunning (ieder individu wil een eigen huis) en nu gaan we in 2024 precies die expats fiscaal pakken die echt bijdragen aan onze economie.

Kansen in bouwinnovatie

Voor 2024 belooft dit in elk geval alle kans op bouwinnovatie. In 2023 wonnen allerlei nieuwe bouwmethoden aan populariteit. We gingen meer modulair bouwen, waarbij modules op locatie tot één gebouw worden samengevoegd, zoals bij de Daiwa House Group. Ook gingen we meer circulair bouwen, door meer  focus te leggen op het hergebruiken van materialen en het minimaliseren van afval, om de milieu-impact te verlagen. Cross Laminated Timber is daar een mooi voorbeeld van. We 3D printen tegenwoordig bewoonbare woningen in Nederland en we bouwen inmiddels huizen die meer energie produceren dan ze verbruiken, dankzij de integratie van duurzame technologieën, zoals zonnepanelen en warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij het Project Milestone. Al die nieuwe bouwmethoden worden gedreven door de behoefte aan versnelling van de woningbouw, duurzaamheid en innovatie in de Nederlandse bouwsector en werden in 2023 beïnvloed door overheidsbeleid en regelgeving, die duurzaamheid en innovatie stimuleren en daarmee meteen de – ongetwijfeld onbedoelde – stommiteiten uit het verleden wegwerken.

Natuurrampen beperken

Dankzij verbeterde waarschuwingssystemen en rampenplannen bleken landen in 2023 veel beter in staat om de impact van natuurrampen te beperken, zoals de International Disaster Database EM-DAT onderschrijft. Het wensdenken, dat de politiek ook in 2023 los bleef zingen van de objectieve verifieerbare realiteit, wordt op de valreep van 2023 opgevangen door het Manifest voor een Nieuwe Economie, waar een stuk minder domme dingen in staan dan in de verkiezingsprogramma’s.

Als we 2023 afzetten tegen eerdere jaren was dit zeker geen slecht jaar.

Ontwikkeling van bioinformatica

In 2023 ontpopte Leiden zich als vooraanstaand centrum voor bio-informatica en systeembiologie, met toonaangevende instituten zoals het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) en het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) die zich richten op technologische ontwikkelingen in de levenswetenschappen. Bio-informatica speelt een essentiële rol in het vaccin ontwikkelingsproces en DNA-analyse door het efficiënt gebruik en delen van onderzoeksdata binnen de wetenschappelijke gemeenschap mogelijk te maken. Bio-informatica is cruciaal in snel veranderende medische gebieden, zoals genomics en gepersonaliseerde geneeskunde, waar het analyseren van grote data volumes fundamenteel is voor vooruitgang. Dit is vooral van belang in vaccinontwikkeling, waar snelle en precieze data-analyse bijdraagt aan een dieper inzicht in ziekteverwekkers en de creatie van effectieve vaccins, geïnformeerd door de ervaringen van de corona pandemie. In 2023 heeft technologische vooruitgang bijgedragen aan het voorkomen van meer ongevallen en rampen. Verbeteringen in de veiligheid van zelfrijdende auto’s en geavanceerde AI-systemen hebben geholpen om menselijke fouten te verminderen en de algemene veiligheid te verhogen.

Nog meer goed nieuws

  • De COVID-19 pandemie, die in 2020 begon, had een diepgaande impact op zowel de volksgezondheid als de wereldwijde economie. In de jaren daarna werden aanzienlijke vorderingen gemaakt in de ontwikkeling van vaccins en behandelingen, wat leidde tot een verbetering van de pandemische situatie. Met als gevolg dat de impact in 2023 enorm gedempt bleek, dankzij de opgebouwde immuniteit en de betere beheersmaatregelen.
  • Nederland is een van de meest stabiele, open, sterke en concurrerende economieën in Europa en een van de grootste exporteurs van goederen en diensten ter wereld. Ook in 2023 bleef de Rotterdamse haven een van de grootste en meest efficiënte havens ter wereld en bleef Amsterdam Airport Schiphol, dat zelfs tijdens de Covid-19 pandemie consequent gerangschikt stond in de top 15 van de drukste luchthavens ter wereld, zonder veel in te boeten op zijn efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening, in de wereldtop meedraaien.
  • Het gebruik van hernieuwbare energie en de uitvoering van energietransitie projecten nam toe. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nam af. De transitie naar een circulaire economie versnelde.
  • De recente dijkversterkingen, gerealiseerde overstromingsgebieden en andere ‘Ruimte voor de Rivieren‘-projecten werken, zoals blijkt. De recent onderhouden en gemoderniseerde grote stormvloedkeringen, zoals de Oosterscheldekering, de Maeslantkering en de Hartelkering, lieten de afgelopen weken hun waarde zien.
  • Ook in 2023 had Nederland een hoog bruto binnenlands product (BBP) per capita vergeleken met veel andere Europese landen en scoorden we hoog op het gebied van innovatie en technologie, dankzij onze sterke focus op onderzoek en ontwikkeling en de aanwezigheid van talrijke hightech bedrijven.
  • Sinds Brexit is Amsterdam een van de belangrijkste Europese financiële centra en ook in 2023 stond Nederland in de top van de verschillende ranglijsten van economisch concurrentievermogen, dankzij ons gunstig zakelijk klimaat en onze productieve arbeidsmarkt. Als Open Economie stonden we ook in 2023 vooraan bij globale schokken, maar door onze Open Samenleving bleken we ook in 2023 veerkrachtig met een reputatie van solide economisch beleid en effectief overheidsbestuur, zoals blijkt uit de rapportages va het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, Eurostat, en de Europese Centrale Bank (ECB).
  • Tot slot was 2023 het jaar van ChatGPT, waarmee AI in een klap mainstream werd. Hopelijk gaan we in 2024 de mogelijkheden van AI ook echt gebruiken om al die maatschappelijke uitdagingen op te pakken. AI Robotic Process Analyse, AI gebaseerde Data Governance (Purview o.a.). AI gebaseerd content management. AI gebaseerd beleidssimulatie. Het is nog nooit zo leuk, zo snel en zo makkelijk geweest. No excuses voor 2024!

Conclusie

We zijn de hoogst opgeleide, gezondste, welvarendste, best gevoede en breedst geïnformeerde populatie in de geschiedenis van de mensheid.  Vergeleken met vroeger staat de wereld nauwelijks nog in brand en of we het nu willen of niet, de Vijfde Industriële Revolutie wacht niet op ons: Ontleer, Herleer, Repeat! 2024 is Building Better Business as Usual.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren