Nieuws

Technologie Kieswijzer laat zien hoe Nederlanders denken over onze toekomst met technologie

Hoe denken Nederlanders over een minister van Digitale Zaken? Moeten camera’s met gezichtsherkenning verboden worden? En zouden mensen in de toekomst via DigiD willen stemmen? De Technologie Kieswijzer is inmiddels meer dan 15.000 keer ingevuld. De data leert ons enorm veel over hoe Nederlanders denken over technologie & democratie. 15 maart gaat Rudy van Belkom tijdens ons "Thuisdebat":https://ibestuur.nl/bijeenkomsten/15-maart-ibestuur-thuisdebat-digitale-zaken-in-een-nieuw-kabinet/ in op de tussentijdse resultaten.

Beeld: Marco De Swart

Het is inmiddels geen geheim meer dat er in de Tweede Kamer weinig kennis is over digitale zaken en ICT. Naast dat deze kieswijzer burgers moet helpen om zich beter te kunnen oriënteren op tech-gerelateerde onderwerpen, moet het politieke partijen aanzetten om zich hierover uit te spreken. Je kunt hierdoor heel mooi zien hoeveel partijen er bijvoorbeeld achter een minister van Digitale Zaken staan of stemmen via digiD mogelijk willen maken.

De Technologie Kieswijzer maakt heel bewust geen gebruik van binaire stellingen (eens/oneens). “Het gaat niet om de vraag óf we meer moeten doen aan het beschermen van online privacy, de vraag is hoé we dat moeten doen,” aldus initiatiefnemer Rudy van Belkom. Bij elke vraagstelling kies je uit vijf mogelijke oplossingen voor een probleem, zodat je een genuanceerd beeld krijgt. ‘Het is wat meer werk dan iets aanvinken op het spectrum ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal oneens’, maar dat dwingt wel tot goed lezen,’ schrijft de Volkskrant hierover. En dat is precies de bedoeling. Van Belkom: “De impact van technologie is niet in een simpele ‘eens’ of ‘oneens’ te vatten. Een belangrijk doel van deze kieswijzer is om mensen meer kennis te bieden, zodat we een meer geïnformeerd debat kunnen voeren over technologie.” In zijn omgeving hoort van Belkom nog steeds veel mensen zeggen dat ze niets met technologie hebben. “Maar technologie heeft wel iets met jou”, aldus van Belkom. “Het gaat ons allemaal aan. Om dit goed te begrijpen is nu eenmaal wat meer tijd en aandacht nodig.”

Interessante inzichten

Juist doordat de Technologie Kieswijzer geen gebruik maakt van binaire stellingen, maar per onderwerp vijf uiteenlopende oplossingen voorlegt, kunnen er meer genuanceerdere uitspraken gedaan worden. In plaats van de vraag óf we meer moeten doen aan het bestrijden van bijvoorbeeld desinformatie, kunnen we nu zien hoé Nederlanders denken dat we dit het beste kunnen aanpakken. Dat biedt een uniek inkijkje in de politieke smaak van Nederland.

iBestuur Thuisdebat

Rudy neemt maandag 15 maart naast Chris van Dam (CDA) en Paul Korremans (Privacy First) deel aan het iBestuur Thuisdebat. Hierin gaat hij verder in op de tussentijdse analyse van de Technologie Kieswijzer. Met name de standpunten waar veel mensen voor hebben gekozen, maar niet vertegenwoordigd worden door politieke partijen zijn interessant. De inhoud van deze kieswijzer is namelijk onafhankelijk van politieke partijen samengesteld. Voor de inhoud is niet alleen gekeken naar partijprogramma’s, maar ook naar relevante en actuele onderzoeken, kamerbrieven en nieuwsartikelen. Pas nadat de inhoud volledig was samengesteld is deze voorgelegd aan politieke partijen. Aan hen is vervolgens gevraagd om aan te geven welke optie zij vertegenwoordigen en wat de toelichting hierop is. Het kan dus voorkomen dat mensen voor een antwoordoptie hebben gekozen dat wel relevant en actueel is, maar niet door een politieke partij wordt vertegenwoordigd. “Zo is bij de democratie het meest gekozen antwoord door kiezers dat de input van experts meer moet worden meegenomen in politieke besluitvorming, terwijl niet één politieke partij dit antwoord vertegenwoordigd. Dat is een super interessant signaal”, aldus van Belkom. Na de verkiezingen heeft hij nog 12 maanden om het onderzoek verder door te zetten.

U kunt zich nog aanmelden voor het Thuisdebat, maandag 15 maart van 10:30 – 11:00 uur, online

De Technologie Kieswijzer is mogelijk gemaakt door Stichting Toekomstbeeld der Techniek, in samenwerking met Het Nieuwe Kiezen.
Vul hier de Technologie Kieswijzer in

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren