Nieuws

Tweede Kamer akkoord met Wet modernisering elektronisch verkeer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een modernisering van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, die burgers en bedrijven meer mogelijkheden moet geven tot digitale communicatie met de overheid. Burgers krijgen ‘het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden.’

Beeld: Shutterstock

Modernisering

‘Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren’, valt te lezen op de website van de Eerste Kamer die zich nu moet gaan buigen over het voorstel.

Er zijn drie amendementen door de Tweede Kamer aangenomen, schrijft de VNG. Zo moeten mensen die alleen digitaal contact willen met een overheidsorgaan dat expliciet aangeven. En mensen worden niet in verzuim gesteld als zij, door een verstoring, de termijn voor indiening overschrijden met dezelfde tijd als de verstoring kostte. En een amendement dat ondernemers en natuurlijk personen in de wet gelijkstelt, is bedoeld om te voorkomen dat bijvoorbeeld zzp’ers worden verplicht om uitsluitend digitaal met de overheid te communiceren.

Ondersteuning

Alle bestuursorganen hebben de plicht om te zorgen voor passende ondersteuning bij dienstverlening, maar uit onderzoek van VNG Realisatie zou blijken dat alle onderzochte gemeenten daar al invulling aan geven.

Ook biedt de Wmebv ‘een grondslag voor een specifieke uitkering voor gemeenten voor financiering van Informatiepunten digitale overheid (IDO’s). Bestuurlijk was afgesproken dat gemeenten de financiering van de IDO’s overnemen per 2023.’

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren