Overheid in transitie
Nieuws

Tweede Kamer wil rijksbrede digitale ict-begroting

De Tweede Kamer wil alle informatieplannen en uitgaven voor de digitalisering van departementen in een soort digitale ict-begroting bundelen. Zo kunnen betrokken departementen volgens politici beter en efficiënter samenwerken op dit gebied, bleek tijdens het hoofdlijnendebat Digitale Zaken op 30 juni jl. Voor november dit jaar moeten de plannen ingediend worden.

Door inzage te krijgen in de budgetten voor digitalisering kan de Kamer zien of de juiste prioriteiten worden gesteld. | Beeld: Shutterstock

Volgens SP-kamerlid Renske Leijten ontbreekt het vanuit alle ministeries aan een overzicht van de investeringen in nieuwe ict-technieken. Ze wil dat ze ministers apart moeten gaan aanspreken om de in totaal 5,6 miljard die de overheid uitgeeft aan ICT-systemen. “Ik zou willen dat we uiteindelijk de digitale uitgaven van de overheid in één begroting zetten, zodat de Kamer zicht daarop krijgt, inzicht daarin krijgt en ook kan sturen. Inzicht geeft uitzicht,” stelt Leijten. Door inzage te krijgen in de budgetten voor digitalisering kan de Kamer zien of de juiste prioriteiten worden gesteld. Ook is dan eerder zichtbaar of ministeries dubbel werk verrichten dan wel een bundeling van activiteiten mogelijk is.

Departementale begrotingen vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid van iedere vakminister.

Staatssecretaris van Huffelen snapte deze wens, maar wees erop dat departementale begrotingen onder de ministeriële verantwoordelijkheid van iedere vakminister vallen. Ze gaat er stapsgewijs aan werken. Voor de grote projecten is er inmiddels al een dashboard beschikbaar.
Als eerste wil ze de financiële hoofdlijnen meenemen in de meerjaren informatieplannen die ieder ministerie gaat maken. Deze worden op de tweede woensdag van november voor het eerst gepubliceerd. “Die plannen bevatten een financiële paragraaf, en daarmee wordt de digitaliseringsopgave van de verschillende beleidsterreinen inzichtelijk,” aldus Van Huffelen.
Verder gaat haar ministerie (BZK) daar een overkoepelende analyse van maken waarmee diverse digitaliseringselementen (onderdelen van de departementale begrotingen) meer in kaart worden gebracht. Samen met de departementen, maar ook met de minister van Financiën, gaat ze onderzoeken hoe ze die kosten stapsgewijs beter zichtbaar kan maken in de begrotingen.
Tenslotte zegde ze de Kamer toe dat ze met de minister van EZK, gaat praten over uitgaven voor de digitale economie (motie-Wörsdörfer).

Algoritmen

De Kamer drong er in een motie ook op aan om aan te geven welke principes en waarden nu leidend zijn bij de inzet van digitale technologie.
In het bijzonder maakt de politiek zich zorgen om discriminatie door algoritmen. Een Kamermeerderheid wil de overheid en bedrijven verplichten concrete waarborgen te hanteren die dit soort discriminatie voorkomen. Het is aan de staatssecretaris om kaders te stellen voor algoritmen.

Er komt een register van algoritmen die in gebruik zijn.

Er komt ook een register van de algoritmen die in gebruik zijn. Eind dit jaar moet een eerste aanzet klaar zijn. Dan moet helder zijn wat er in een algoritme staat, hoe dat werkt, welke data daarin worden gebruikt en welke wettelijke basis daarvoor geldt.
Tenslotte wil de Kamer dat Nederland zich bij de EU-onderhandelingen hard maakt voor nationaal toezicht op en nationale toepassing van algoritmen, ondanks de aanwezigheid van een Europese markt.

Klik HIER voor de inbreng van de staatssecretaris tijdens het Hoofdlijnendebat Digitale Zaken.

Werkagenda

Na de zomervakantie presenteert staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitale Zaken) een werkagenda met alle activiteiten die het kabinet op digitaal gebied gaat ondernemen. Dat is een agenda die ze samen met kabinet maakt. In die werkagenda gaat het onder andere over de digitale identiteit, over toegankelijkheid, over e-overheid en over de bescherming van burgers.

Toelichting op Werkagenda tijdens iBestuur Congres 2022

Op 14 september vindt het iBestuur Congres 2022 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Met een actueel plenair programma en interessante sprekers als staatssecretaris Alexandra van Huffelen zal die dag haar werkprogramma toelichten.

Meer informatie over het programma en aanmelden

  • Frank Hendriksen (ONTW) | 22 juli 2022, 09:02

    Je kan je serieus afvragen of dit een goed idee is in een tijd waarin de overheid eindelijk doordrongen raakt van het inzicht dat beleid, uitvoering en IT zo verweven zijn dat je het integraal moet benaderen. Ik ken geen IT project bij de overheid dat niet worstelt met het doorvertalen van beleid naar uitvoering. Heel vaak zijn het geen IT problemen maar vermomde organiseer en besturingsproblemen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren