Digitalisering en democratie
Nieuws

Uitvoering Woo gaat nog niet soepel bij gemeenten

Bij sommige decentrale overheden is nog steeds informatie te vinden die verwijst naar de Wob. | Beeld: Shutterstock

Slechts 20 procent van de gemeenten en waterschappen die vorig jaar de Woo niet goed uitvoerden, heeft in het afgelopen jaar zijn leven gebeterd, leest Binnenlandse Bestuur in het rapport van SPOON. Bij een even grote groep gaat het nog steeds zeer slecht. 

Voorbeelden van misstanden die SPOON in het rapport ‘Een Woo-verzoek? Liever niet!’ noemt zijn:

  • het ontbreken van de – wettelijk verplichte – mogelijkheid om digitaal een Woo-verzoek in te dienen
  • het eisen van een DigiD om een Woo-verzoek te kunnen indienen
  • het ontbreken van informatie over de mogelijkheid om een Woo-verzoek in te dienen.

Nog steeds verwijzingen naar de Wob

Bij sommige decentrale overheden is nog steeds informatie te vinden die verwijst naar de Wob, die al bijna twee jaar geleden vervangen is door de Woo. Dit verklaart wellicht waarom waterschappen en gemeenten digitale verzoeken weigeren. Waar onder de Wob ‘elektronische’ verzoeken geweigerd mochten worden, biedt de Woo juist de expliciete mogelijkheid om digitale verzoeken in te dienen. Overheden zijn verplicht om dit te faciliteren.

Verplicht gebruik DigiD

Het voorschrijven van het gebruik van een DigiD, dat bij een gemeente als Apeldoorn vaste prik is, is volgens de toelichting van de wetgever op de Woo niet de bedoeling. Volgens SPOON zijn dergelijke eisen een ‘onnodige drempel’ voor de verzoeker. Toch ziet het rapport ook positieve ontwikkelingen. Zo zijn sinds het vorige rapport 21 decentrale overheden afgestapt van het verplichten van een DigiD voor de indiening van een Woo-verzoek. 11 decentrale overheden, waaronder de provincie Gelderland, nemen nu ook Woo-verzoeken via e-mail in behandeling.

Afwachtend

SPOON heeft de overheden waarop het rapport kritiek levert om een reactie gevraagd. In veel gevallen geven zij aan hun leven te zullen beteren. Zo laat de gemeente Voerendaal weten dat er ‘achter de schermen’ wordt gewerkt aan een ‘landingspagina’ met actuele informatie over de Woo. Het Waterschap Stichtse Rijnlanden wil ‘op korte termijn’ digitale communicatie over Woo-verzoeken mogelijk maken, net als het waterschap Rivierenland. SPOON is er blij mee, maar vindt dat decentrale overheden zelf actief aan de slag moeten met het uitvoeren van de Woo: ‘de afwachtende houding moet er nog af’, aldus het rapport.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren