Nieuws

Valley: appstore in het geodomein

Een app ontwikkelen voor een overheids­organisatie en daar een andere overheids­organisatie nog eens voor laten betalen? Bij Imagem doen ze dat anders. Het softwarebedrijf zet de apps in Valley, een soort appstore waar overheden kosteloos apps kunnen hergebruiken. En sterk staaltje cocreatieplatform.

Nieuw samenspel overheid en markt

Op weg naar een toegankelijke en slagvaardige overheid zijn gemeenten en leveranciers het op hoofdlijnen met elkaar eens: de gemeentelijke IT moet eenvoudiger, sneller en beter. Daardoor verandert ook de relatie tussen gemeenten en leveranciers. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt getoond dat die veranderende relatie prima werkzaam is.

Imagem, een bedrijf dat opereert in het geodomein, wil overheidsorganisaties helpen bij datagedreven werken. Dat doen ze door de ontwikkeling van hoogwaardige locatietechnologie. Denk aan een applicatie die satellietbeelden leest en aan de hand daarvan laat weten waar doorstroming van sloten en kanalen wordt belemmerd. Of een applicatie waarmee je een complete stad in 3D kunt visualiseren, waardoor je bijvoorbeeld kunt zien welke consequenties de aanleg van een nieuwe weg heeft, en waarmee je zelfs bijkomende geluids­ effecten kunt weergeven.

“Onze technologie helpt overheden om efficiënter te werken en op basis van data betere beslissingen te nemen”, zegt Niels van de Graaf, marktmanager Overheid bij Imagem. “De overheid moet steeds meer werk leveren, met steeds minder mensen. Innovatie is hard nodig, maar – vooral lokale overheden – weten vaak niet hoe ze moeten beginnen. Ze hebben er simpelweg de mankracht en de middelen niet voor. Imagem helpt gemeenten dit slimmer te organiseren, onder meer door beter samen te werken. Veel gemeenten kampen met dezelfde issues, bijvoorbeeld op het gebied van bodemverzakking, luchtvervuiling, afwatering, of het nauwkeurig meten van buitenruimte. Als wij een app ontwikkelen voor de ene gemeente, delen we die graag met andere gemeenten. Die gedachte resulteerde in Valley, een soort appstore waar applicaties van en voor de overheid gratis hergebruikt kunnen worden. Dit helpt de overheid om niet alleen sneller, maar ook tegen veel lagere kosten te innoveren.”

Van bezit naar gebruik

Valley bestaat nog geen jaar en er zijn nu al meer dan dertig apps en toepassingen te vinden. En dat aantal groeit gestaag. Maar hoe werkt het precies? Patrick de Groot, Sales Director Imagem: “Als overheidsorganisatie neem je een abonnement op Valley. Daarmee betaal je eigenlijk voor gebruik van het technische platform waar onze apps op draaien, vergelijk het met IOS of Android voor je smartphone. Vervolgens kun je kosteloos alle applicaties gebruiken die handig zijn voor jouw organisatie. Zo gaan we van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik. De apps kun je, met behulp van een van onze consultants, laten aanpassen, zodat het precies aansluit bij de problematiek die specifiek is in jouw organisatie. Nog een voordeel van deze platformtechnologie is dat het in de cloud kan draaien, waardoor het geen impact heeft op je eigen ICT-omgeving of resources. Onderhoud of updates zijn onze verantwoordelijkheid, daar heb je als gebruiker geen omkijken naar. Kortom, je wordt helemaal ontzorgd, maar tegelijkertijd heb je wel de flexibiliteit om apps naar je eigen hand te zetten. Wil je alles toch liever in eigen huis beheren, dan kan dat ook.”

Valley is meer dan alleen een appstore, dat wil De Groot ook nog benadrukken. “Je kunt Valley zien als een community; als een platform waar overheden van elkaar kunnen leren; waar kennis en ervaring worden gedeeld. Daarnaast kunnen overheden zelf ook weer applicaties of toepassingen die zij zelf hebben gerealiseerd delen via Valley.”

Sweat spot

Valley sluit ook aan bij de gedachte achter Common Ground, een beweging die werkt aan de modernisering en vereenvoudiging van de ICT-infrastructuur van lokale overheden. “Als je applicaties van ons gebruikt, blijven de data bij de bron”, legt Van de Graaf uit. “Jij laadt jouw data simpelweg in onze app in. Dat zorgt ervoor dat processen en data gescheiden blijven. Het werken met gescheiden lagen is de basisgedachte achter Common Ground. Het zorgt er immers voor dat data niet eindeloos gekopieerd en opgeslagen hoeft te worden. Die wirwar aan kopieën, dat is precies waar we vanaf moeten. Bovendien biedt hergebruik van applicaties uniformiteit in gebruik van data en informatie. Ook dat is Common Ground.”

Patrick de Groot: “Wat ik mooi vind aan ons systeem is dat we eigenlijk tussen gesloten commerciële aanbieders en open source inzitten. Bij veel aanbieders worden gegevens binnen de applicatie beheerd en zijn de applicaties niet eenvoudig aanpasbaar of uitwisselbaar, waardoor silovorming ontstaat. Bij open source is het volledig open en aanpasbaar. Mooi streven, maar nadeel van open source is dat het heel trendgevoelig is. Als jouw onderwerp hot is, dan is er een grote community die zich daarmee bezighoudt, maar die gezamenlijke interesse kan zo weer wegebben of verschuiven naar een ander topic. Daardoor komt de langetermijn-onderhoudbaarheid in het geding. Doordat binnen Valley de eindgebruikersapplicaties en de connecties naar data open zijn, en de ondersteuning en doorontwikkeling van het platform geborgd is, denk ik dat wij met Valley precies op de sweat spot daartussenin zitten.”

Enkelvoudig ontwikkelen en meervoudig gebruik

“Gemeenten hebben overeenkomende taken, dezelfde soort data en vaak soortgelijke vraagstukken”, zegt Emil Otte, geo-econoom van de gemeente Almere. “Valley gaat gemeenten helpen om niet telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. Een functionele of innovatieve oplossing van gemeente x zal ongetwijfeld ook een functionele en innovatieve oplossing zijn in mijn gemeente. Onderzoek en ontwikkeling zijn al gedaan, hier hoeft niet meer in te worden geïnvesteerd. We kunnen deze tijd inzetten voor het doorontwikkelen of specifieker maken van de app voor de eigen gemeente. De ‘verbeterde’ versie kan vervolgens ook weer worden gedeeld en door andere gemeenten worden hergebruikt. Het slim hergebruiken van applicaties en modellen draagt bij aan kostenreductie. Ook stimuleert hergebruik de uniformiteit van de gemeenten en onder- steunt dit de Common-Ground-gedachte. Valley biedt de mogelijkheid voor gemeenten om succes en toegevoegde waarde te delen, en ook van elkaar te leren. Wij vinden enkelvoudig ontwikkelen en meervoudig
gebruik een ontzettend goed idee en daarom delen wij onze applicaties ook in Valley.”

Deze bijdrage is te vinden in iBestuur magazine 31

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren