Digitalisering en democratie
Nieuws

‘Verbeter informatierelatie tussen de overheid, markt en burgers’

Informatie moet niet alleen beschikbaar, betrouwbaar en begrijpelijk zijn, maar ook vindbaar en toegankelijk. | Beeld: Shutterstock

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken roept politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan het herstellen en verbeteren van de informatierelatie tussen de overheid, markt en burgers. 

De afgelopen decennia is er een disbalans ontstaan in de toegang tot informatie; tussen overheden en bedrijven enerzijds en burgers anderzijds, schrijft de maatschappelijke coalitie in haar brief aan de programmacommissies van politieke partijen. Het gevolg is een groeiend wantrouwen tussen overheid, bedrijven en burgers.

‘Om het vertrouwen tussen burger, overheid en bedrijfsleven te herstellen, willen we ons gezamenlijk ervoor inzetten dat de onderlinge informatievoorziening duurzaam toegankelijk en open wordt en de menselijke maat leidend wordt.’

Aandachtspunten in verkiezingsprogramma's

  1. De burger is eigenaar van zijn eigen informatie: Burgers moeten kunnen aangeven welke informatie van hen gedeeld mag worden.
  2. Toegankelijkheid verbeteren: Gebruiksvriendelijke en veilige overheidsdienstverlening, waarin de mens centraal staat, is essentieel. Burgers moeten ook altijd een mogelijkheid hebben om op niet-digitale, toegankelijke manier zaken te doen met de overheid.
  3. Gelijkwaardige informatiepositie burgers: Burgers moeten als slachtoffer van overheidshandelen of als procespartij toegang krijgen tot dezelfde overheidsinformatie als de overheid zelf.
  4. Verbeteren actieve en passieve openbaarheid: De overheid deelt actief informatie met burgers. Woo-verzoeken moeten binnen de wettelijke termijn worden beantwoord.
  5. Versterken burgerparticipatie op nationaal niveau: Bij de ontwikkeling van beleid of plannen moet de overheid vaker gebruik maken van de ideeën en ervaringskennis van burgers.
Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken bestaat uit maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Leden van de coalitie zijn o.a. Open State Foundation, Waag FutureLab, Petities.nl, Instituut Maatschappelijke Innovatie, Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, Alliantie Digitaal Samenleven, NL Digital, VNG en ECP.

Manifest: zeven zorgen en zeven oplossingen
In een manifest heeft de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken de belangrijkste problemen geïdentificeerd en draagt oplossingen aan.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren