Blog

Verbindingen leggen voor innovatie

Om innovaties echt verder te helpen zul je de juiste verbindingen moeten leggen, óók met de markt. Dat is voor sommigen best wennen.

Als je kijkt naar het speelveld van innovatie bij de overheid dan kan het je gemakkelijk doen duizelen, zoveel partijen zijn er. Om innovaties echt verder te helpen zul je de juiste verbindingen moeten leggen en daarvoor wil je met veel partijen samenwerken. Oók met de markt. Dat is voor sommigen best wennen.

Met het programma Innovatief standaardiseren in dienstverlening ondersteunen we pilotprojecten om opschaalbare innovatie van dienstverleningsprocessen te creëren, zo schreef ik in mijn eerste blog. We werken vanuit de uitvoeringspraktijk, de pilotprojecten zijn allemaal gestart door gemeenten of uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst en de RDW. Wij versterken die projecten onder meer door kennis te delen en verbindingen te leggen met uitvoeringsorganisaties, koepels en het Rijk, zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering.

Samen met leveranciers

Innovatief standaardiseren doen we samen, ook met ‘de markt’. Tijdens de onlangs gehouden leveranciersbijeenkomst van VNG/KING hebben we leveranciers verteld over de doelen en ambities van het programma. We verkenden ook mogelijkheden voor samenwerking. Ons verhaal veroorzaakt dynamiek en dat is logisch. Sommige leveranciers vinden ontwikkelingen als innovatief standaardiseren in dienstverlening en het aansluiten op generieke voorzieningen spannend. Anderen zien kansen. Met hen gaan we binnenkort in gesprek, leveranciersmanagement van VNG/KING ondersteunt hierbij.

Betere dienstverlening voor àlle burgers

Onze focus ligt op verbinding en versnelling, met als doel opschaling voor betere, snellere en goedkopere dienstverlening. Zodat niet alleen de inwoners in die ene innoverende gemeente profiteren van de betere dienstverlening, maar àlle burgers in àlle 393 gemeenten. Met het leggen van verbindingen willen we een verankering van de innovaties op drie niveaus realiseren: bestuur, organisatie en informatie. Bijvoorbeeld met het Uitvoerdersoverleg, met vertegenwoordigers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). En met het Kloosterhoeveberaad, met bestuurders van gemeenten en uitvoeringsorganisaties en Bas Eenhoorn, de Digicommissaris. Nou hoor ik sommigen van u denken: dat is een lange lijst mensen en organisaties, hoe ga je ervoor zorgen dat dit werkt? Het antwoord is door het slim aan te pakken. Natuurlijk helpt het dat innovatie van dienstverlening inmiddels hoog op de (bestuurlijke) agenda’s staat. Men ziet dat we moeten samenwerken om innovaties echt breed in te voeren. Het is aan ons om al deze partijen erbij te betrekken op onderdelen waar zij echt nodig zijn, zodat we samen die bestuurlijke ambitie kunnen waarmaken. Voor burgers, ondernemers en de overheid zelf.

Een trojka voor innovatie

Een concreet voorbeeld van deze verbinding is de trojka, die we voor elk pilotproject inrichten. Deze bestaat uit de projectleider, een gemeentesecretaris en een manager dienstverlening. De gemeentesecretaris is in deze trojka een ambassadeur van de innovatie, de manager dienstverlening de sparring partner van de projectleider. Alle drie de niveaus, deze drie partijen, voelen zich vanuit hun rollen verantwoordelijk om een pilotproject verder te brengen en spelen een sleutelrol in het succes van het project. Als alleen de projectleider het trekt, lukt het niet. Als alleen de manager dienstverlening dit doet, ook niet. Enzovoorts. Het slaagt alleen als je samenwerkt.
De trojka wordt versterkt door de informatiemanager, die kennis en affiniteit heeft met veranderprojecten op het vlak van dienstverlening en digitalisering. De informatiemanager bekijkt hoe op basis van de businessdoelen de proces- en informatievoorziening moet worden ingericht. Hij is adviseur van de trojka, zodat zowel de business als de informatiekant vertegenwoordigd zijn. In dit samenspel fungeert de trojka als een soort kopgroep, die periodiek vergadert en resultaten, vragen en knelpunten doorgeeft aan mij. Ik ga daarmee aan de slag, door acties te ondernemen waardoor we de pilotprojecten kunnen versnellen en we ze op termijn kunnen opschalen.

Een groot web

We zijn ook bezig om per pilotproject met de projectleiders het speelveld in kaart te brengen. Welke partijen zijn belangrijk voor het slagen van het project? En hoe kunnen we die partijen concreet aan het project verbinden? Dat levert een groot netwerk op, we spinnen als het ware een groot web om al deze partijen bij de innovatie te betrekken. Dat klinkt ingewikkeld, maar als je helder hebt wie welke rol speelt en wat je van elkaar kunt verlangen, dan valt dat wel mee. Afstemming en verbinding zorgen ervoor dat het gewenste resultaat gemakkelijker te bereiken is. Met een speelveldanalyse als basis kunnen we de komende maanden zien wie we waarvoor nodig hebben, met welke acties en welk resultaat.
Op mijn vorige blog heb ik veel reacties gekregen van gemeenten die willen meedoen. Ik ben daar blij mee, want dat is precies wat we nodig hebben om innovatie van dienstverlening verder te krijgen! Wij ondersteunen veelbelovende innovaties en stimuleren opschaling, zodat uiteindelijk alle gemeenten er gebruik van kunnen maken. Dat vliegwiel willen we draaiend krijgen. Ben je geïnteresseerd? En/of wil je meedoen? Laat het weten via gezieta.vandenbelt@kinggemeenten.nl

Meer informatie over de pilots is hier te vinden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren