Nieuws

‘Verdrievoudiging omvang Autoriteit Persoonsgegevens nodig’

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) levert niet alleen privacyjuristen vele miljoenen op, maar ook moet de overheid flink investeren in uitbreiding van het toezicht.

Dat blijkt uit de eindrapportage ‘Organisatorische vertaling Verordening & Richtlijn gegevensbescherming die Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aan de Tweede kamer heeft gestuurd. Het rapport is gemaakt door Andersson Elffers Felix (AEF) in Utrecht, in opdracht van de AP zelf en in samenspraak met het ministerie van Justitie. De AP onderschrijft uiteraard de bevindingen.

AEF beschrijft drie scenario’s: inclusief overhead is er 20 miljoen, een kleine 24 miljoen of ruim 29 miljoen nodig, bij een bezetting van respectievelijk 185, 222 of 270 fte. Dit is noodzakelijk om op een efficiënte en effectieve wijze invulling te kunnen geven aan de gegeven taken en bevoegdheden van de AP met de komst van de nieuwe AVG per mei 2018.

De AP is zich ervan bewust dat het op dit moment lastig is inschattingen te maken van de toekomstige werkstromen, maar maakt een voorlopige keuze. “Scenario 2 is ons inziens realistisch en scenario 3 is niet uit te sluiten. Het is daarom van belang goede afspraken te maken over de monitoring van de ontwikkelingen”, schrijft Aleid Wolfsen, AP-chef, in een begeleidend commentaar.

In het AEF-onderzoek, en ook in de begeleidende brief van Dijkhoff, ontbreken de cijfers over het huidige budget, maar wel is in de bijlage het aantal fte vermeld: 72,3. In het jaarverslag over 2016 worden de volgende cijfers genoemd: 72,5 fte bij een budget van 8 miljoen euro.

Dit betekent bij de keuze van het door AP gewenste scenario 2 een verdrievoudiging van het budget en het aantal personeelsleden onder Aleid Wolfsen. Dat is niet alleen een enorme uitbreiding, maar ook een opgave gezien de arbeidsmarkt. Daar grote bedrijven een functionaris voor de gegevensbescherming moeten hebben en advocatenkantoren miljoenen kunnen opstrijken met advies over het ‘compliant’ worden met de nieuwe wet is de arbeidsmarkt voor privacyspecialisten krap.

Volgens Dijkhoff worden er momenteel gesprekken gevoerd over het AP-budget voor 2018. “Factoren die hierbij een rol spelen zijn het absorptievermogen van de organisatie en de noodzaak tot nauwgezette monitoring van de daadwerkelijke realisatie vanwege het indicatieve karakter van het AEF-rapport. De budgettaire consequenties zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel ter implementatie van de AVG.”

Uit het rapport blijkt dat de organisatie nu al onder druk staat, vooral door de meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 in werking trad. Over 2016 zijn bijna 5700 meldingen ontvangen, over het eerste kwartaal 2017 ruim 2300. Het aantal meldingen ligt ook nog ruimschoots onder het in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel meldplicht datalekken geraamde aantal van 66.000 per jaar.

Vanwege capaciteitsbeperkingen is het telefonisch spreekuur bij de AP in het tweede kwartaal van 2016 gereduceerd van 15 naar 8 uur per week. Er zijn echter maar 10 procent minder telefoontjes binnengekomen. Er wordt volgend jaar een verdubbeling van aantal telefoontjes verwacht, naar 13.000 en toename van het aantal klachten van 7.500 naar 9.000.

 • PJ Westerhof | 15 juni 2017, 15:23

  Niets wat we vorige jaar deze tijd, én daarvoor, al niet zagen aankomen.
  Vraag-achter-de-vraag is dus : ‘Waarom nú pas antwoord?

  Gelet op de recente rapporten van IAPP/Truste en Sophos/VansonBourne zeggen we nu dít jaar dus : “Doe die ramingen voor 2017 maar x2”.
  En mischien wel ‘x3’, gelet op het grote aantal vragen dat de AP nog steeds krijgt. Kennelijk zijn de compiance-plichtigen het ‘bewustwordings-stadium’ nog nauwelijks ontstegen.

  X3 dus, al is het maar om te voorkomen dat de AP volgend jaar deze tijd het verwijt krijgt ‘onvoldoende steun en richting te hebben gegeven’.
  En we weten : ‘Daar krijg je kamervragen van’ en mag Wolfsen naar huis.

  “lastig inschattingen te maken”? Lariekoek!
  Het is gewoon een hoogrisico-programma, en dan worden alle schattingen gewoon met 100% of 200% opgehoogd.
  De Tweede Kamer moet inmiddels toch wel bekend zijn met de ‘Procedure Grote Projecten’ en het Rapport Cie. Hermans?
  Dat kan Wolfsen dan maar beter op 1 A4 door Dijkhof aan de Tweede Kamer laten uitleggen, zodat duidelijk is wie straks de Roetpiet is.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren