Blog

Vier jaar Pleio. En nu?

Pleio is nog lang niet klaar en de mooiste resultaten liggen nog in de toekomst. Wie wil daar nu niet bij zijn? In dat geval heb ik goed nieuws: er is zo juist een vacature vrijgekomen!

Vier jaar geleden, in januari 2011, werd Pleio ‘officieel’ geopend. Nu waren we al enkele maanden in de lucht dus de opening betrof vooral een bekendmaking, te weten een artikel in Binnenlands Bestuur. Toch hou ik januari 2011 aan als het moment dat we echt van start gingen. Met dat artikel en een nieuwsbrief aan de leden van het netwerk Ambtenaar 2.0 begon de groei van Pleio en werd direct zichtbaar hoezeer Pleio in een behoefte voorzag om samen te werken en kennis te delen tussen overheden.

Gebruik Pleio

Ondertussen naderen we de 100.000 gebruikersaccounts en zijn er duizenden groepen en honderden deelsites actief. Belangrijker dan die cijfers vind ik echter de constatering dat Pleio een blijvende factor is geworden in het anders laten werken van de overheid. Dat blijkt niet alleen uit de duizenden groepen die individuele ambtenaren hebben geopend, maar ook uit de vele overheden die Pleio structureel inzetten voor hun werkprocessen: de RVO en de Belastingdienst, de samenwerkende provincies, de intranetten van Haarlem, Heerhugowaard en diverse samenwerkende gemeenten. Pleio wordt ingezet bij de decentralisaties, wordt gebruikt om burgers te betrekken bij beleidsontwikkeling, laat ambtenaren beter samenwerken en zorgt ervoor dat we nog geld besparen ook.

Besturing

In mijn boek Wij, de overheid. Cocreatie in de netwerksamenleving heb ik geschetst hoe ik de samenleving zie veranderen en hoe de overheid daar in meeverandert. Met Pleio heb ik geprobeerd om daar in de praktijk invulling aan te geven en een platform te bieden waarmee die nieuwe manier van werken ook vorm kan krijgen. Betekent dat dan dat de afgelopen vier jaar alles naar wens is gegaan? Zeker niet. Mijn grootste teleurstelling – onlangs nog onderschreven door het Forum Standaardisatie – is dat het me niet is gelukt om bestuurlijk genoeg draagvlak te krijgen voor Pleio. Ondertussen zijn op initiatief van het ministerie van BZK gesprekken begonnen om tot een Raad van Advies te komen, maar daar zal ik niet meer bij betrokken zijn.

Voorzitter

Wat is namelijk het geval? Drie jaar geleden werd – op verzoek van Maarten Hillenaar, de toenmalig CIO Rijk – de stichting Pleio opgericht. Komende maart loopt de eerste bestuursperiode van de stichting Pleio af. Ik heb besloten om niet aan een tweede periode als voorzitter van Pleio te beginnen. Daarvoor heb ik twee redenen. In de eerste plaats kwam mijn betrokkenheid bij Pleio voort uit de doelstellingen van het programma Ambtenaar 2.0. Aangezien dat programma is afgelopen, is het logisch dat ik me op andere activiteiten ga richten. De tweede reden is dat ik met Pleio heb bereikt wat ik wilde bereiken. Het platform staat en het werkt nog steeds in lijn met het manifest dat we indertijd hebben opgesteld. Nieuwe uitbreidingen (zoals Localbox) laat ik graag aan anderen!

Vacature

Mij rest dus niets anders dan gematigd tevreden terug te kijken, wat hoop en zorgen voor de toekomst uit te spreken, maar vooral om de vele mensen te bedanken die hebben meegeholpen met het tot leven wekken van een paar gekke ideeën om de overheid te verbeteren. Mijn grootste dank gaat natuurlijk uit naar Harrie, Wim en Marcel, mijn mede-initiatiefnemers met hun tomeloze energie en enthousiasme. De Pleio-community is echter veel groter en zonder al die bijdragen was het ook met z’n vieren niet gelukt. Pleio is nog lang niet klaar en de mooiste resultaten liggen nog in de toekomst. Wie wil daar nu niet bij zijn? In dat geval heb ik goed nieuws: er is zo juist een vacature vrijgekomen …

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren