Blog

Vliegende start

De totstandkoming van het Digiprogramma voor 2018 en de uitvoeringsagenda van het Studiegroeprapport 'Maak waar!' zie ik als twee samenhangende bewegingen die elkaar versterken.

Het nieuwe kabinet moet een vliegende start kunnen maken nopens de digitalisering: de verdere ontwikkeling van de digitale overheid, het bevorderen van de kansen voor de digitale economie en de cyberveiligheid op een hoger niveau brengen. En om vergissingen te voorkomen: dat kan alleen in samenhang met elkaar.

Ik wil opnieuw benadrukken dat plannen en rapporten onvoldoende zijn. Aan de vertaling van de gevoelde urgentie moet echt bestuurlijk commitment worden gegeven, het moet culmineren in interbestuurlijke sturing en (financiële) middelen, ten dienste van – en dat moet echt voorop staan – één (digitale) overheid die mensen centraal zet.

Het is daarom van groot belang dat diegenen met verantwoordelijkheid voor onderdelen van de generieke digitale infrastructuur vaart (blijven) maken.

Wat is er nodig aan acties in de tweede helft van dit jaar om iedereen bij de les te krijgen én te houden? Het denken vanuit de collectiviteit van het Rijk, naar het voorbeeld van de gemeenten, staat bovenaan mijn lijstje. Om die collectiviteit – die noodzakelijk is vanuit het perspectief van burgers en bedrijven – in te vullen, is een vorm van zelfverplichting noodzakelijk. En dan op weg naar één overheid voor de digitale burger en het bedrijfsleven. Minister Blok ziet (in een interview in iBestuur) dat we daarin belangrijke stappen hebben gezet. Ik zet dat mede op het conto van al diegenen die in de interbestuurlijke sturing van Nationaal Beraad en regieraden hun bijdrage hebben geleverd. Met hen wil ik ervoor zorgen dat versplintering over meerdere departementen niet tot aarzeling op die gezamenlijke route leidt.

De totstandkoming van het Digiprogramma voor 2018 en de uitvoeringsagenda van het Studiegroeprapport ‘Maak waar!’ zie ik als twee samenhangende bewegingen die elkaar versterken, en die ook voortbouwen op wat de afgelopen jaren is opgebouwd. In het najaar hebben we dan één samenhangende boodschap die we het nieuwe kabinet kunnen meegeven.

Ik wens u een prettige zomer!

  • Dirk-Jan de Bruijn | 6 juli 2017, 18:26

    Beste Bas,

    Dank voor je mooie woorden! Eens dat het daar niet alleen bij moet blijven. Wat is zo mis in de hele opzet van onze digitale infra is het bedrijfsleven: het is toch een digitale infra voor de BV Nederland, en toch niet alleen voor de overheid – of mis ik iets? Om die reden werken we bij de concretisering van smart mobility concepten in 4O verband: mét ondernemers, mét andere overheden, mét onderwijs/onderzoeksinstellingen en mét omgeving. Zo mocht ik afgelopen maandag participeren in een multidisciplinaire NL-delegatie om bij Scania in Soderdalje met het topmanagement te sparren over next steps. Het is mijn ervaring dat we zo doorbraken forceren!

    Mag ik je ook een goede zomer toewensen? Ciao, Dirk-Jan

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren