Nieuws

VNG gaat kwartiermaker Common Ground aantrekken

Om de ontwikkeling naar een moderne gemeentelijke informatievoorziening te versterken wordt 'Common Ground' voortgezet in de vorm van een programma. Een kwartiermaker moet aan de slag om in een periode van drie maanden een voorstel voor de concrete doelen, activiteiten, wijze van sturing en financiering op te stellen.

Het ontbreekt aan afspraken over de verwachtingen, realisatie en sturing van Common Ground. | Beeld: Shutterstock

Om Common Ground levensvatbaar te maken is een stevige interventie nodig, waarschuwde adviesbureau PBLQ afgelopen april in een advies aan de VNG. Er zijn veel activiteiten gestart en ook uitgaven gedaan voor digitale vernieuwing onder de noemer van Common Ground, maar een duidelijke richting ontbreekt. Er is veel enthousiasme bij betrokkenen, bleek uit de gesprekken die PBLQ voerde, maar het ontbreekt aan afspraken over de verwachtingen, realisatie en sturing.

‘Door het ontbreken van een kader dat Common Ground vormgeeft, is Common Ground verworden tot een mystieke visie’, schrijft het adviesbureau. ‘Dat is problematisch omdat het leidt tot verwachtingen waar Common Ground niet aan kan voldoen, wat vervolgens relaties tussen diverse partijen op spanning zet.’

Programmavoorstel

De VNG is geadviseerd enkele maanden de tijd te nemen om een duidelijk programma te formuleren waardoor de opbrengsten van Common Ground geen toevalstreffers, maar een gevolg van bewuste keuzes kunnen worden. Te beginnen met een herdefinitiefase waarin een kwartiermaker de opdracht krijgt om in drie maanden tot een voldragen voorstel voor een programmadefinitie te komen.
Dit voorstel zal naar verwachting vervolgens gereviewd worden door een gezelschap van gemeentelijke vertegenwoordigers op de mate waarin het programma voorziet in een reële mogelijkheid voor gemeenten om te kunnen en willen veranderen.

Het voorstel om Common Ground in programmavorm voort te zetten kwam tot stand na overleg tussen de VNG, de leden van de Taskforce Samen Organiseren en vertegenwoordigers van de informatieprofessionals uit het gemeentelijk werkveld.

Bron: VNG

 • Mathieu Rutten | 4 augustus 2022, 15:30

  Het adviesrapport van PBLQ heeft geleid tot een stevige reactie van de CIO’s van de grote gemeenten. De analyse en het advies worden daar op zijn zachtst gezegd niet gedeeld. We zijn na intensief en goed contact met de betrokken bestuurders wel tot de gedeelde conclusie gekomen dat de sturing op de Common Ground beweging moet worden bijgesteld. Daar gaan we in september een uitwerking van maken. En die bestaat uit veel meer dan een programma alleen.
  Eén ding is zeker: de visie staat nog steeds als een huis. Deze trein is niet meer te stoppen :)

 • Harrie Gooskens - LOGIT.partners | 4 augustus 2022, 15:50

  Het zou jammer zijn als een zo matig rapport Common Ground op achterstand gaat zetten.
  Er mag wat meer focus komen op het waarmaken van de basisregistraties en het ontsluiten daarvan met gecertificeerde API’s (dat is immers de kern van CG).
  Bovendien moet er meer duidelijkheid komen over de realisatie. Wat doen de VNG en de gemeenten zelf (open source) en wat wordt overgelaten aan marktwerking (leveranciers die voor eigen rekening en risico investeren in CG compliant producten)?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren