Overheid in transitie
Artikel

ICT is niet weg te denken bij GemeenteDelers

Van slimme administratie die hulpverleners tijdswinst oplevert tot een heus Wmo-voorspelmodel. ICT is niet meer weg te denken uit de gemeentelijke dienstverlening. Op welke maatschappelijke opgave de casus zich ook richt, het succes komt vaak mede door een onderliggende applicatie of website. Daarom is ICT voor het eerst dit jaar geen aparte categorie meer.

GemeenteDelers is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. De winnaar wordt bekend in het voorjaar van 2023 op het VNG Congres.

De aanmeldingen voor de nieuwe editie van GemeenteDelers komen binnen via www.vng.nl/gemeentedelers. Ook daarbij zijn allerlei casussen, initiatieven en oplossingen, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Of dat nu op de achtergrond is, of superopvallend op de voorgrond, ICT maakt de uitvoering door professionals en de dienstverlening aan inwoners beter.

Scheidingsplein

Neem bijvoorbeeld gemeente Hollands Kroon met hun casus het Scheidingsplein, een informatieve website waar ouders in een scheiding terechtkunnen voor informatie. Ook andere betrokkenen, zoals professionals, kinderen en jongeren en het netwerk van ouders, kunnen er terecht. “Het doel van het Scheidingsplein is om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een complexe scheiding”, vertelt Marleen Ton, projectleider Scheidingsplein van de gemeente Hollands Kroon. Samen met initiatiefnemer en collega Marina Rolvink, bestuurlijk adviseur, ontwikkelde ze de aanpak, samen met ketenpartners voor jeugdhulp, gezinsbescherming en familieadvocaten.

Marleen Ton (links) is projectleider Scheidingsplein van de gemeente Hollands Kroon, Marina Rolvink is bestuurlijk adviseur

“Ouders kunnen op onze website informatie vinden waaraan je moet denken bij een scheiding”, legt Ton uit. “Van juridische vragen en hulpvragen tot mediation, maar ook hoe je het beste met je kinderen kan omgaan. Van alle instroom in de gedwongen jeugdzorg komt namelijk 80 procent voort uit complexe scheidingen. Dat vraagt veel van het gemeentelijke budget voor jeugdzorg en zorgt voor meer werkdruk. En nog belangrijker, kinderen komen uiteindelijk in de jeugdzorg terecht vanwege ruziënde ouders. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Scheidingen zijn domeinoverstijgend

Vanuit het Scheidingsplein organiseert Hollands Kroon een juridisch spreekuur, ouderavonden en online trainingen, onder andere over hoe je zo goed mogelijk met je kinderen kunt omgaan tijdens en na je scheiding. Inmiddels hebben 15 gemeenten in Noord-Holland hun eigen aanbod op de site staan. Alle samenwerkende gemeenten komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en het concept verder te verbeteren. Als bezoeker kun je doorklikken naar welke doelgroep je behoort, – ouders, professionals of kinderen -, en kan je daarna kiezen voor je eigen gemeente.

De website bestaat nu bijna twee jaar en het geheim van het succes zit volgens Ton in de samenwerking tussen het juridische en sociaal domein. “Die samenwerking is natuurlijk in de hele keten belangrijk, want scheidingen zijn domein overstijgend. Juridische adviseurs zijn heel belangrijk bij vragen over rechten en plichten en hoe het bijvoorbeeld zit met toeslagen en alimentatie. Door die regelzaken heen lopen echter ook emotionele zaken, zoals rouwverwerking, verdriet en woede. Als die emoties niet goed worden meegenomen, kan het scheidingsproces escaleren. Daarom is het wijkteam ook betrokken bij dit proces. Hun consulenten kunnen ondersteuning bieden met het verwerken van of omgaan met emoties, of bijvoorbeeld met ouders werken aan de onderlinge communicatie. Door juridisch en sociaal te combineren in onze methodiek ontstaat er rust en duidelijkheid voor ouders en kinderen. Ook wordt het kind-perspectief nog wel eens vergeten, in alle onzekerheid en het geregel dat zo’n scheiding met zich meebrengt voor ouders. Door de scholingen herinneren we ouders aan het kind-perspectief en helpen we ze dat kind-perspectief centraal te blijven stellen.”
Uiteindelijk moet het Scheidingsplein bijdragen aan de vermindering van het aantal geëscaleerde scheidingen, stelt Ton. “En natuurlijk vooral dat minder kinderen de dupe worden van de scheiding van hun ouders. Harde cijfers hebben we nog niet na zo’n korte periode, maar we merken dat de medewerkers heel positief zijn. Mensen komen bijvoorbeeld eerder in het proces terecht bij het wijkteam. Ook ouders zijn positief over het aanbod.”

Slimme administatie voor hulpverleners

Een andere casus die eerder meedeed bij GemeenteDelers is het mini-maatwerkbudget van de Gemeente Amsterdam. Dankzij een slim administratie- en verantwoordingssysteem kunnen hulpverleners uit een multidisciplinair team snel beslissen over kleine budgetten van 500 euro per gezin. Dankzij eenvoudige, efficiënte verantwoording aan het systeem, dat alles regelt, zijn de hulpverleners minder tijd kwijt met administreren en kunnen ze vooral mensen helpen. De gemeente weet zonder ingewikkelde procedures dat het geld verantwoord besteed wordt.

Dankzij de robotiseringstools konden de aanvragen snel, effectief en efficiënt worden afgehandeld.

In Leeuwarden wist het bureau zelfstandigen Friesland een probleem op te lossen door middel van robotisering. Tijdens de coronacrisis startte de gemeente met handmatig verwerken van aanvragen van ondernemers voor de Tozo1 regeling. Daar waren 125 mensen voor ingezet. Het enorme aantal aanvragen konden ze echter niet aan en ondernemers dreigden niet op tijd te worden uitbetaald. Al snel kon het bureau zelfstandigen ingrijpen en de registratie van de Tozo-aanvragen door middel van robotinzet volledig automatiseren. Dankzij de robotiseringstools konden de aanvragen snel, effectief en efficiënt worden afgehandeld. Bij oplevering van dit project is de handmatige verwerking door ca. 125 personen afgeschaald naar 2 en is er een volledig “kop/staart” proces voor levensonderhoud voor Tozo ontstaan. De aanvrager ontvangt nu binnen 24 uur de uitkering op zijn rekening.

Wmo-voorspelmodel

In Utrecht kunnen raadsleden sneller relevante informatie terugvinden dankzij de app U-reka. Deze app werkt als een soort laag over bestaande taakapplicaties heen, en laat niet alleen openbare informatie zien, maar ordent deze ook zodanig dat de gebruiker de gewenste documenten of videobeelden sneller paraat heeft. Hierdoor kunnen de raadsleden hun raadswerk beter en efficiënter voorbereiden en uitvoeren naast hun fulltimebaan. Was de app oorspronkelijk alleen ontwikkeld voor de Utrechtse raadsleden, al snel maakte de ambtelijke organisatie er ook veelvuldig gebruik van. Ook inwoners kunnen ermee werken. U-reka voldoet aan alle digitale toegankelijkheidseisen, zodat iedereen via een apparaat met internetverbinding de app kan gebruiken.

De voorspellingen worden getoond in een dashboard.

De gemeente Den Haag ontwikkelde een Wmo-voorspelmodel, dat door andere gemeenten kan worden gebruikt om op wijk- en gemeenteniveau te zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Daarvoor gebruikt het model een algoritme, gebaseerd op open historische data. De voorspellingen worden getoond in een dashboard. Deze informatie geeft ambtenaren meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo, en genereert stuurinformatie voor beleidsvraagstukken, inkoop en financiën.

Uw project indienen?

Elke dag worden er nieuwe ideeën bedacht én uitgevoerd. Er is een schat aan kennis en ervaring die nu vaak niet verder komt dan de gemeentegrenzen. Heeft uw gemeente een project, initiatief of oplossing ontwikkeld met landelijke potentie? Doe dan mee met GemeenteDelers en meld uw casus aan

GemeenteDelers is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. Voor de derde keer zijn we op zoek naar succesvolle, waardevolle en herbruikbare initiatieven. Bewezen goede oplossingen waar inwoners en ondernemers, gemeenten en regio’s beter van worden. De winnaar wordt bekend in het voorjaar van 2023 op het VNG Congres.

Zoekt u nog meer inspiratie? Kijk op onze website

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren