Markt en overheid
Nieuws

Kiezen voor de Cloud: ja/nee?

Digitalisering is explosief gegroeid: dat vraagt onder andere flexibilisering in opschaling, meer kennis van beheer, hogere eisen aan beveiliging. Steeds meer gemeenten besteden hun software- en infrastructuurbeheer uit aan clouddienstverleners. Hoe maakt u de keuze voor de Cloud? En hoe kan VNG daarbij van dienst zijn?

Beeld: Unsplash

Kansen en risico’s analyseren

Het kiezen voor cloud betekent dan ook dat gemeenten niet langer zélf het beheer uitvoeren maar dat dit wordt uitbesteed. De recente publicatie Rijksbreed cloudbeleid 2022 ondersteunt de gang die we maken naar de cloud en stipt daar ook een aantal risico’s bij aan. Vanuit de VNG zien we bijvoorbeeld gebeuren dat gemeenten een leverancier kiezen zonder vooraf het eigen beleid goed uit te werken.

Vraagstukken waar gemeenten tegenaan lopen als ze dit wel doen voor de overgang naar clouddiensten zijn:

  • Hoe borg ik de informatiebeveiliging en privacybescherming; mag een gemeente bijvoorbeeld de persoonsgegevens van haar burgers opslaan in een publieke cloud omgeving zoals Azure?
  • Hoe houd ik grip op financiën; hoe belast je “cloudkosten” door aan de interne afdelingen?
  • Hoe ga ik om met leveranciersafhankelijkheid; wat zijn de risico’s als alle Nederlandse gemeenten gebruik zouden gaan maken van één leverancier?
    Naast de risico’s biedt de cloud ook waardevolle kansen voor gezamenlijke initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het bundelen van inkoop of het standaardiseren van de configuratie van de infrastructuur zodat deze BIO en AVG compliant is.

De rol van VNG

Het besef dringt al snel door dat het een tijdrovende klus is dit allemaal op eigen houtje uit te zoeken. VNG wil gemeenten dan ook helpen en de rol innemen die gemeenten van ons verwachten. Enerzijds door het delen van kennis. Bijvoorbeeld door het vertellen van gebruikersverhalen, door best-practices van koplopergemeenten te delen of door gezamenlijke afspraken te maken met leveranciers. En anderzijds door onze rol in te nemen als de behartiger van belangen van gemeenten door middel van gezamenlijke inkoop. Om goed te kunnen bepalen welke vorm dat wel of niet moet krijgen, stellen we u graag de vraag hoe het er bij uw gemeente aan toegaat.

Onderzoek

VNG voert een breed opgezet onderzoek uit. Laat uw wensen aan ons weten, vul de vragenlijst in of neem voor meer informatie contact met ons op via: ggi@vng.nl


IaaS, PaaS, SaaS

Er zijn meerdere vormen waar we automatiseringsdiensten (ook wel services) kunnen afnemen:

  • On premise betekent dat de hard- en software in eigen beheer in het eigen pand staan. Dit betekent dat men alles zelf uitzoekt, installeert en beheert.
  • IaaS betekent het afnemen van de Infrastructure as a service; er wordt een derde partij (bijv. Azure, AWS, Google Cloud) betaald voor opslag en beheer op een andere locatie dan in het eigen pand. Hierbij blijft het beheer van de software (inclusief het besturingssysteem) in eigen hand en gaat het dus om de fysieke stalling van de hardware.
  • PaaS gaat over een Platform as a service; er wordt online gebruik gemaakt van een IT-platform van een externe cloudprovider (o.a. Azure, AWS, Google Cloud) waarbij zij ook het beheer van het besturingssysteem onderhouden maar de applicaties in eigen beheer blijven.
  • SaaS is, tot slot, de Software as a service; er wordt betaald voor volledige ontzorging door al het technisch beheer uit te besteden (o.a. Office365, Pink Private Cloud, Esri).

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren