Artikel

Laagdrempelige dienstverlening met een app

Vacatures vinden voor betaald en vrijwilligerswerk, weten wanneer je uitkering wordt overgemaakt: cliënten van de Regionale Sociale Dienst De Liemers gebruiken daar sinds kort een app voor. De app bestaat uit een aantal standaard bouwstenen die in elke huisstijl getoond kunnen worden. Inmiddels gebruiken ook andere gemeenten de app.

In de app staan alle vacatures van het Werkgeversservicepunt bij elkaar, al het vrijwilligerswerk in de regio, werkervaringsplaatsen en een uiteenlopend aantal cursussen en workshops, van taalles tot ‘leren koken met een kleine portemonnee’. Voorheen hadden alleen de klantmanagers van de sociale dienst toegang tot dat aanbod, dat ze bespraken met hun cliënten. Nu kunnen inwoners van de drie gemeenten (Zevenaar, Duiven en Westervoort) waarvoor de Regionale Sociale Dienst (RSD) De Liemers werkt, het hele aanbod zien.

In totaal heeft RSD De Liemers 2100 cliënten. De inzet van de app heeft een aantal cliënten al een baan opgeleverd, vertelt Belinda Elfrink, wethouder in de gemeente Zevenaar en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg RSD De Liemers: “Een cliënt vertelde haar klantmanager dat ze geïnteresseerd was in een vacature voor coupeuse. De klantmanager had haar daar niet op geattendeerd, want er stond in haar cv niets dat erop wees dat ze dat kon. Die mevrouw bleek echter in haar vrije tijd al jaren kleding te maken. Ze is bij het bedrijf op gesprek geweest en kon dezelfde week beginnen.”

Transparant aanbod

Drie jaar geleden was de gemeente al bezig met een app voor deze doelgroep, vertelt Amanda Bruns, beleidsadviseur re-integratie bij RSD De Liemers. Ze raakte geïnspireerd door een toepassing waar de gemeente Rotterdam destijds aan werkte. Toen de app die voor RSD De Liemers was ontwikkeld net klaar was, ging de leverancier echter failliet. “We hebben het toen even laten rusten, maar geloofden nog wel in het idee. We wilden aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners en ons aanbod van vacatures en trajecten transparant maken. We vonden een nieuwe leverancier die werkt met een standaard platform met bouwstenen. Zij bouwden daarop voor ons een structuur met de functionaliteiten die wij nodig hebben, in onze huisstijl. Zo werd er snel een app gemaakt.”

Het Werkgeversservicepunt, dat alle vacatures in de regio verzamelt voor mensen in de Participatiewet, plaatst zelf alle vacatures in de app. De welzijnsorganisaties doen hetzelfde voor het vrijwilligerswerk en de workshops die ze organiseren. “We krijgen veel telefoontjes van mensen die vragen wanneer ze hun uitkering krijgen, de betaaldata hebben we nu ook in de app gezet. Als mensen bellen, dan attenderen we ze daarop,” zegt Bruns. Mensen die geen smartphone hebben kunnen zich via e-mail abonneren en krijgen dan eens in de twee dagen alle nieuwe vacatures in hun mailbox.

Zelf zoeken

De app biedt een aantal voordelen ten opzichte van de oude situatie, vertelt Bruns. “Mensen kunnen nu zelf alle vacatures zien en zijn daarvoor niet meer afhankelijk van hun klantmanager. Klantmanagers vinden het prettig werken omdat ze nu in de app een overzicht hebben van alle vacatures, vrijwilligerswerk en andere trajecten, inclusief zoekfunctie. Dat overzicht was er niet. Ze kunnen via de app ook berichten sturen naar cliënten. Sommige cliënten nemen de telefoon niet op en zijn onhandig met e-mail, dan is dat handig.” Cliënten reageren niet rechtstreeks op de vacatures, dat gaat via de klantmanager. Bruns: “Vaak vragen mensen of een baan echt bij ze past en of ze bijvoorbeeld nog een opleiding nodig hebben. Dat bespreken ze dan met de klantmanager.” Een ander voordeel van de app ten opzichte van de oude situatie, is dat nu ook ouders en begeleiders van een cliënt mee kunnen zoeken naar een geschikte vacature, training of vrijwilligerswerk.

Het initiatief is door de app verschoven naar de cliënt en dat past in de visie van RSD De Liemers, zegt Elfrink: “We willen inwoners zelf hun keuzes laten maken en in hun kracht zetten. Deze app past dus heel goed bij ons DNA.” Concreet leverde dat al het nodige op, vertellen ze. Bruns: “Er zijn vrij veel vacatures voor schoonmaakwerk op ongewone tijden en klantmanagers wezen cliënten daar vaak niet op, omdat ze niet dachten dat mensen dat wilden doen. Maar nu reageren sommige cliënten op die vacatures, omdat het juist goed blijkt te passen bij hun dagindeling.” Elfrink: “Een cliënt volgde een coaching voor ‘volwassenen die vastlopen in hun leven’, een aanbod van een welzijnsinstelling. Die cliënt wist helemaal niet dat dit bestond en zag het in de app. Dat vind ik mooie voorbeelden, het laat zien hoe laagdrempelig deze dienstverlening is.”

Ook voor andere gemeenten

Het succes van de app is sterk afhankelijk van hoe de klantmanagers deze gebruiken, vertelt Bruns. Zij attenderen hun cliënten op het bestaan ervan en bekijken de vacatures vaak samen met hun cliënten, om te bespreken wat bij de cliënt past. De app wordt goed door hen gebruikt, zegt Bruns: “Het draait nu een paar maanden en ik krijg redelijk veel verzoeken voor aanvullende functionaliteit. We ontwikkelen het actief door en ik attendeer collega’s op wat er nieuw is.” Ze benadrukt dat het niet “haar app” is: “Deze app is van ons allemaal.” Veel werk heeft ze er niet aan, want de betrokken organisaties zorgen er zelf voor dat het aanbod van vacatures en dergelijke actueel is. “Het enige dat ik doe is de algemene content verversen en accounts aanmaken voor nieuwe collega’s. Andere gemeenten vragen mij wel eens of dit veel werk is, maar dat is niet zo. Ik doe het gewoon naast mijn werk als beleidsadviseur, dat is prima te doen.”

Omdat de app bestaat uit losse bouwstenen die in elke huisstijl gegoten kunnen worden, kunnen ook andere gemeenten ermee aan de slag. Twee gemeenten gebruiken de app al, een aantal overweegt de app te implementeren. Bruns wil graag meer gemeenten attenderen op het bestaan van de app: “Het zou zonde zijn als een gemeente die iets dergelijks wil, het helemaal opnieuw laat bouwen. Als andere gemeenten weten dat dit bestaat, dan kunnen ze in ieder geval overwegen om zelf zo’n app te laten samenstellen.”

Gemeenten die meer willen weten kunnen contact opnemen met Amanda Bruns of 0316 – 279 533

VNG pakt overkoepelende vraagstukken aan

Met de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten de kans gekregen om hun dienstverlening aan inwoners veel meer integraal aan te bieden. Gemeenten zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Wat RSD De Liemers doet met de app is daar een voorbeeld van, want daarmee worden betaald en vrijwilligerswerk en allerlei opleidingen en andere trajecten aan inwoners inzichtelijk gemaakt. VNG deelt dit soort voorbeelden van gemeenten, zodat zij van elkaar kunnen leren, en pakt de overkoepelende vraagstukken op.

Daan Wijnmaalen en Nora Otto zijn vanuit respectievelijk VNG Realisatie en VNG Beleid verantwoordelijk voor het Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen. VNG Realisatie en VNG trekken gezamenlijk op en ondernemen verschillende acties die ervoor moeten zorgen dat gemeenten hun dienstverlening meer integraal, uitgaande van de vraag van de inwoner, kunnen vormgeven. Ze focussen onder meer op een betere gegevensuitwisseling. Nora Otto: “Gemeenten hebben niet per se meer gegevens nodig, maar ze willen wel de bestaande gegevens beter benutten. Die gegevens zijn nu nog opgesloten in de diverse systemen, in de kokers van werk en inkomen. Wij onderzoeken hoe we deze gegevens op een slimme manier toegankelijk kunnen maken, zodat gemeenten ze kunnen gebruiken voor een integraal aanbod aan inwoners.” Om dit voor elkaar te krijgen, worden er bijvoorbeeld afspraken over standaarden gemaakt.

Daarnaast haalt het programma inspirerende voorbeelden vanuit gemeenten op, ondersteunt deze waar landelijke ondersteuning nodig is en maakt deze voorbeelden voor alle gemeenten inzichtelijk zodat zij daarbij kunnen aansluiten. Daan Wijnmaalen: “Met de decentralisaties en de veranderingen in de samenleving is het vraagstuk rond werk en inkomen voor gemeenten veranderd. Ze hebben te maken met groepen inwoners die voorheen niet zo groot waren, of die bij andere overheden aanklopten. Zoals jonggehandicapten, ZZP’ers en statushouders. Voor dienstverlening aan die groepen is nog heel weinig geregeld als het gaat om gegevensuitwisseling, systemen en processen. Dat speelt bij elke gemeente en daarom is het heel zinvol als zij van elkaar weten waar welke oplossing is gevonden. Zodat zij goede toepassingen van elkaar kunnen gebruiken.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren