Artikel

Ondernemerspeiling helpt gemeenten bij afstemmen met bedrijven

Als gemeente ben je gebaat bij ondernemers die tevreden zijn over beleid en dienstverlening. Maar hoe meet je dat? Dat kan met de Ondernemerspeiling, een instrument dat begin dit jaar door KING is gelanceerd en dat door een eerste groep van gemeenten wordt uitgeprobeerd.

De Ondernemerspeiling is een digitale enquête die gemeenten kunnen uitzetten onder hun ondernemers. De resultaten bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen, waaronder economisch beleid en lokale regel- en lastendruk. Al langer was er behoefte aan één gezamenlijke ondernemerspeiling. “Als gemeenten hetzelfde meetinstrument gebruiken, kunnen ze de resultaten vergelijken. Zo krijgen zij goed zicht op de prestaties en verbeterpunten en kunnen zij van elkaar leren”, aldus Aisia Okma, projectleider Ondernemerspeiling.

Proeftuin

Om met meerderde gemeenten praktijkervaring op te doen met de Ondernemerspeiling is half april een Proeftuin gestart. Naast het opdoen van praktijkervaring is de Proeftuin vooral bedoeld om kennisuitwisseling te stimuleren: hoe wordt het instrument door collegagemeenten ingezet? En welke acties worden genomen naar aanleiding van de resultaten?
“Een uitgelezen kans op het juiste moment.” Zo omschrijft Mark van Banning, adviseur dienstverlening bij de gemeente Halderberge (circa 30.000 inwoners en 2400 ondernemers), het Proeftuinproject. “We waren toe aan het periodiek peilen van het ondernemersklimaat. Ad-hocpeilingen en mystery-onderzoeken passeren als schepen in de nacht. Ze geven onvoldoende ankers voor verbeteracties. Die bepalen we graag samen met onze ondernemers aan de hand van de resultaten van gedegen, representatief, herhaalbaar onderzoek: de Ondernemerspeiling.”

Voor Capelle aan den IJssel (ruim 66.000 inwoners en 2822 ondernemers), was het ‘vrij logisch’ om mee te doen aan de praktijkproef. “Destijds zijn we ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Bewijs van Goede Dienst en bij de opzet van deze Ondernemerspeiling”, zegt Ruud Verschuren, beleidsadviseur Stadsontwikkeling (Vakgroep Economische Zaken). “Waar het Bewijs van Goede Dienst met name gericht is op de vergunningverlening, is deze peiling breder opgezet. Ik hoop dat de Ondernemerspeiling ons inzicht geeft in hoe ondernemers onze dienstverlening ervaren. Wat er volgens hen goed loopt en wat beter kan.”

Ook Opmeer is deelnemer aan de Ondernemerspeiling. Opmeer, ruim 11.000 inwoners en circa 750 ondernemers, is bewust bezig met verbetering van haar dienstverlening aan burgers en ondernemers. “De peiling geeft ons inzicht in het verbeterpotentieel waar we mee aan de slag kunnen”, aldus Odette de Koning, programmaregisseur Dienstverlening bij de Noord-Hollandse gemeente.

Venray (43.000 inwoners met 3400 ondernemers) wil een stimulerend economisch beleid uitvoeren dat aansluit op de behoeften van ondernemers. “Daarom willen we weten wat er bij ondernemers leeft, hoe ze de samenwerking met de gemeente ervaren en hoe de gemeente haar dienstverlening aan ondernemers kan verbeteren”, zo zegt Noud Arts, kwaliteitsmedewerker Wonen en Werken in Venray.

Ervaringen

Een aantal van de deelnemers aan de Proeftuin zit nog in een ‘opstartfase’. Toch valt al wel iets te zeggen over het gebruiksgemak. “De peiling wordt door ons ervaren als laagdrempelig en erg toegankelijk”, zo schetst Noud Arts. In Halderberge zijn alle ondernemers uitgenodigd om mee te doen aan de peiling. “Naar het zich nu laat aanzien levert de eerst ronde nog niet de benodigde respons van ruim 200 enquêtes op. Daarom zetten we een tweede ronde uit”, aldus José Besters, bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente Halderberge. Besters heeft wel een opmerking over het aantal vragen. “Het invullen van de enquête duurt dik tien minuten en er komt een behoorlijke variëteit aan vragen langs. Ook al zijn het maar tien minuten: tijd is geld. Voor ondernemers zal uiteindelijk tellen wat dit hen oplevert, wat er met de resultaten wordt gedaan.”

Meervoudige peiling

Odette de Koning ziet de meerwaarde van de Ondernemerspeiling vooral in het gegeven “dat het een objectieve, representatieve en meervoudige peiling is die gehouden wordt vanuit diverse invalshoeken en sectoren”. Ruud Verschuren denkt dat de meerwaarde zich nog moet bewijzen. “Het is ook een proeftuinproject. Ik verwacht dat op basis van de uitkomsten van de proef uitspraken kunnen worden gedaan over concrete verbeterpunten voor wat betreft dienstverlening aan ondernemers. De volgende stap is dan om ook écht iets met die verbeterpunten te doen.”

Voor Noud Arts ligt de meerwaarde in het dichter bij elkaar brengen van ondernemers en gemeente. “Het levert wederzijds begrip op en is een basis om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid het economisch beleid in de gemeente te verbeteren.” Tot slot wethouder Bert Suijkerbuijk van Halderberge. Hij is enthousiast over de Ondernemerspeiling: “Voor mij als wethouder economie is de tevredenheid van de lokale ondernemers een belangrijk aandachtspunt. Bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening is hier ook veel aandacht voor. Maar het belangrijkste blijft toch het vragen aan de klant: ‘Wat vindt u van de dienstverlening?’”

Naast Halderberge, Capelle aan den IJssel, Venray en Opmeer nemen ook Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Bladel en Groningen deel aan de Proeftuin.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren