Nieuws

‘Op Reis door het Werklandschap’ – Digitaal Centraal

Op 10 november kunnen professionals in het werkdomein mee op Reis door het Werklandschap, onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement. Zo staan we uitvoerig stil op spoor 1, Digitaal centraal. Met als vertrekpunt: hoe kan een verbeterde informatiehuishouding bijdragen aan een betere dienstverlening voor de inwoners op het gebied van werk?Het Werklandschap is een gestructureerd model dat de brede dienstverlening rond werk in beeld brengt: zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van werkzoekenden. Hoe kunnen de onderdelen van dit Werklandschap bijdragen aan een effectieve, efficiënte en eenduidige dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers? Wat zijn dan de handelingsperspectieven voor de uitdagingen van vandaag én in de toekomst? En hoe organiseren we de uitvoering? Deze vragen liggen aan de basis van de reis door het Werklandschap die de bezoekers langs verschillende interessante sessies leidt. Op spoor 1 staan de sessies in het teken van ICT; want ook in het sociaal domein wordt meer en meer gestuurd op basis van data.

Op Reis door het Werklandschap

Wanneer: 10 november 2022
Tijd: inloop vanaf 9:00 uur, programma 10:00 – 17:00 uur
Waar: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Aanmelden

Gegevensmodel in sociaal domein

Arjen Brienen, kwartiermaker datamanagement bij de gemeente Delft presenteert het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM), winnaar van de GemeenteDelers 2022 in de categorie ICT. “Dat is een informatiemodel dat alle beleidsdomeinen van de gemeente omvat, dus ook werk en inkomen. Het grote voordeel hiervan is dat alle domeinen in samenhang worden gemodelleerd. Je hebt dus zicht op de gehele gemeentelijke gegevenshuishouding. Bijvoorbeeld op alle voorzieningen die er zijn voor inwoners en de samenhang daartussen. Bovendien wordt de broninformatie – veelal technische definities die alleen specialisten begrijpen – vertaald naar de taal van de eindgebruiker, waardoor het veel makkelijker is inzichten te krijgen op basis van de gegevens. Mijn collega Paul de Vreede zal tijdens het congres vanuit de uitdagingen in het sociaal domein vertellen wat de rol van gegevens is en hoe het Gemeentelijk Gegevensmodel daarbij kan ondersteunen. Bottom line is dat je gegevens op een eenduidige en samenhangende manier kunt ontsluiten waardoor je beter, sneller en consistenter inzicht hebt in de stand van zaken. Nog een groot voordeel van het model: het is open source ontwikkeld en dus deelbaar en bruikbaar voor andere gemeenten en zelfs landelijke organisaties.”

Platformwerk, vriend of vijand?

Platformwerk en het sociaal domein? Voor menigeen is dat een contradictio in terminis. Sonia Sjollema, directeur van de NSvP herkent die verwarring. Zij neemt plaats in het panel van een speciale sessie over dit fenomeen. “Is platformwerk een uitbuitend systeem of juist inclusief. Of is het niet zo zwart-wit en zit daar wat tussenin dat platformwerk waarde kan geven. Want dat is waar wij voor staan: waardevol werk voor iedereen. Vanuit die basis onderzoeken we twee projecten die platformwerken inzetten, juist voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: een project met het Landelijk Netwerk voor Sociaal Coöperatief Ondernemerschap LaNSCO en een met CurrentWerkt, een uitzendbureau voor ex-gedetineerden.” Wat beide gemeen hebben is dat ze technologie – een website en een app – inzetten om vraag en aanbod te matchen. “Dat is immers wat een platform doet. Maar waar de echte waarde van de initiatieven in zit is wat er aan de achterkant is georganiseerd. Zoals begeleiding en andere HR-functies die bij commerciële platforms ontbreken. En, heel belangrijk, er zijn afspraken met gemeenten over zaken als (gedeeltelijk) behoud van uitkering en de administratieve verrekening. We hebben de gemeenten dus echt nodig in deze innovatieve vormen van werkaanbod. Dat wil ik op het congres laten zien. Er is veel meer mogelijk dan je denkt, maar we kunnen het alleen samen!”

Hackathon UM-NLX

Naast luisteren, vragen stellen en leren is er ook actie tijdens het congres, zoals een hackathon rond gegevensuitwisseling. Gegevensuitwisseling is en blijft een ontwikkeling waar stevig op wordt ingezet in verschillende ketens. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van API’s. Voor veel gemeenten en leveranciers is dit nog toekomstmuziek. Om nieuwe initiatieven rond gegevensuitwisseling niet te laten stagneren is UM ontwikkeld. UM maakt het voor gemeenten gemakkelijk om aan te sluiten op moderne API-uitwisselvoorzieningen. Dit past in de Common Ground-aanpak waarin gemeenten een gezamenlijke informatievoorziening ontwikkelen voor het uitwisselen van gegevens.
Voor veel uitwisselvoorzieningen wordt gebruik gemaakt van knooppunten om gegevens in standaarden af te dwingen en juist te adresseren. NLX heeft een toepassing gemaakt waarbij dit bij de bron gebeurt, waarbij je in principe knooppuntloos zou kunnen werken. Klinkt interessant toch? Tijdens dit congres gaan we proberen om deze twee praktische en innoverende stukken software met elkaar te koppelen. Common Ground in live action

Komt u ook?

De Reis door het Werklandschap biedt voor de professional in het werkdomein een schat aan activiteiten en kennis. Én het wordt een dag van ontmoeten, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en van actief meedoen.

Bent u werkzaam in het domein Werk, bijvoorbeeld als beleidsadviseur, klantmanager, jobcoach of teamleider werk en inkomen? Meld u zich dan vooral aan voor de Reis door het Werklandschap.

Naast het spoor Digitaal Centraal kunt u nog twee sporen volgen. Spoor 2 Verbeter de keten met als centrale vraag: hoe kunnen we de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners binnen het werkdomein verbeteren? En Spoor 3 Inwoner centraal, waarin dienstverlening met de menselijke maat centraal staat.
In alle drie de sporen bieden we meerdere interessante en gevarieerde sessies aan.

Klik HIER voor het volledige programma

VNG Realisatie Jaarevenement: Op koers in Uitvoering

Het VNG Realisatie Jaarevenement bestaat uit drie aparte onderdelen met één gemene deler: de uitvoering staat centraal.

  • Navigeren tot een integrale uitvoeringsagenda: Live Studio VNG Realisatie met zes talkshowtafels over actuele thema’s rond bedrijfsvoering, trends en ontwikkelingen.
    Lees meer
  • Op Reis door het Werklandschap: drie sporen met sessies en workshops rond thema’s en ontwikkelingen in het werkdomein. Live op locatie.
    Lees meer
  • Drie jaar onderweg in het schuldendomein: congresspecial rond het Programma Verbinden Schuldendomein. We kijken terug, markeren het heden en kijken vooruit.
    Lees meer

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren