Nieuws

‘Op Reis door het Werklandschap’ – Verbeter de keten

Op 10 november kunnen professionals in het werkdomein mee op Reis door het Werklandschap. Dit congres is onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement, en zoomt speciaal in op het brede gebied van Werk & Inkomen. Op spoor 2 - van de drie sporen – gaat het over samenwerken in de keten. Immers: zonder samenwerking geen goede dienstverlening.Het Werklandschap is een gestructureerd model dat de brede dienstverlening rond werk in beeld brengt: zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van werkzoekenden. Maar wie zijn de spelers in het werkdomein die in dit landschap opereren en hoe zien de verschillende samenwerkingsverbanden eruit? Hoe kunnen we de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners verbeteren? Waar valt nog winst te behalen en wat kun je er als professional zelf aan bijdragen? En hoe kan VNG Realisatie daarin ondersteunen? In een gevarieerd programma’s, met sprekers uit verschillende hoeken, komen al deze thema’s aan bod tijdens de Reis door het Werklandschap.

Op Reis door het Werklandschap

Wanneer: 10 november 2022
Tijd: inloop vanaf 9:00 uur, programma 10:00 – 17:00 uur
Waar: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Aanmelden

Samen doen

Samenwerken is in het werkdomein een absolute must, maar hoe je dat organiseert is niet altijd even eenvoudig. Latara Schellen en Jacco Walters, beiden adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, laten aan de hand van een concrete casus zien waar de voetangels en klemmen zitten én wat er nodig is om succesvol samen te werken voor de arbeidsmarkt.

Maar er wordt niet alleen maar geluisterd tijdens de Reis door het Werklandschap. Want hoe is het daadwerkelijk om met collega’s uit verschillende hoeken samen te werken aan een casus? Dat kun je ervaren in een interactieve sessie waarin de deelnemers worden onderverdeeld in teams, samengesteld uit mensen van verschillende arbeidsregio’s. Onder auspiciën van het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten gaan de teams aan de slag met een regio-overschrijdende casus. Kunnen zij dit samen oplossen? Maar meer nog dan het eindresultaat staat het samen doen centraal, elkaar leren kennen en leren van elkaar.

Eén ding is zeker; het werkdomein kent zoveel verschillende trajecten en is bovendien continu zo enorm in beweging dat goede ondersteuning bij het samenwerken onmisbaar is. Maarten Hageman, adviseur, docent en trainer, laat zien hoe we in Nederland samenwerken voor de arbeidsmarkt en wanneer deze samenwerking wel of niet werkt. Aan de hand van een concrete casus wordt in zijn sessie duidelijk wat de succesfactoren en faalfactoren zijn bij samenwerken en worden er concrete handelingsperspectieven geboden.

Komt u ook?

De Reis door het Werklandschap biedt voor de professional in het werkdomein een schat aan activiteiten en kennis. Én het wordt een dag van ontmoeten, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en van actief meedoen.

Bent u werkzaam in het domein Werk, bijvoorbeeld als beleidsadviseur, klantmanager, jobcoach of teamleider werk en inkomen? Meld u zich dan vooral aan voor de Reis door het Werklandschap.
Aanmelden

Naast Spoor 2 Verbeter de keten met als centrale vraag ‘hoe kunnen we de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners binnen het werkdomein verbeteren’, kunt u nog twee sporen volgen. Spoor 1 Digitaal centraal waarin de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatie-uitwisseling centraal staan. En Spoor 3 Inwoner centraal, waarin dienstverlening met de menselijke maat centraal staat.
In alle drie de sporen bieden we meerdere interessante en gevarieerde sessies aan.

Klik HIER voor het volledige programma


VNG Realisatie Jaarevenement: Op koers in Uitvoering

Het VNG Realisatie Jaarevenement bestaat uit drie aparte onderdelen met één gemene deler: de uitvoering staat centraal.

  • Navigeren tot een integrale uitvoeringsagenda: Live Studio VNG Realisatie met zes talkshowtafels over actuele thema’s rond bedrijfsvoering, trends en ontwikkelingen.
    Lees meer
  • Op Reis door het Werklandschap: drie sporen met sessies en workshops rond thema’s en ontwikkelingen in het werkdomein. Live op locatie.
    Lees meer
  • Drie jaar onderweg in het schuldendomein: congresspecial rond het Programma Verbinden Schuldendomein. We kijken terug, markeren het heden en kijken vooruit.
    Lees meer

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren