Nieuws

Tussen fysieke en digitale veiligheid zit een wereld van verschil

De afgelopen weken vond een aantal bestuurlijke gesprekken plaats over digitale veiligheid. Gemeenten krijgen zo de mogelijkheid om op bestuurlijk niveau met elkaar te sparren. Uit de eerste gesprekken bleek dat de structuren in het fysieke veiligheidsdomein lang niet altijd aansluiten bij de uitdagingen die gemeenten tegen komen in het digitale domein.

Beeld: Dylan Gillis

Verschillende cyberburgemeesters leiden de interactieve peer-to-peer sessies. Voorafgaand aan de gesprekken konden bestuurders aangeven over welke onderwerpen zij wilden sparren met collega’s. Een aantal onderwerpen stonden steevast op de agenda te weten:

  • Leveranciersmanagement; welke eisen stel je aan externe leveranciers m.b.t. digitale veiligheid?
  • Bewustwording; hoe zorg je dat er binnen de gehele gemeente aandacht is voor het thema digitale veiligheid?
  • Handelingsperspectief; wat te doen bij een incident?
  • Budget; hoeveel geef je uit aan digitale veiligheid?
    Ook kwam de borging van digitale veiligheid in het integraal veiligheidsplan vaak ter sprake.

Groot verschil

Uit de eerste gesprekken bleek dat de structuren in het fysieke veiligheidsdomein lang niet altijd aansluiten bij de uitdagingen die gemeenten tegen komen in het digitale domein. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om bestuurlijke interventies te plegen bij online aangejaagde ordeverstoringen, zoals een last onder dwangsom oftewel een online gebiedsverbod. De juridische mogelijkheden daarvoor worden momenteel op landelijk niveau verkend. En waar er in het fysieke domein al structuren bestaan om in gevallen van crisis te kunnen escaleren, is het de vraag of er in het digitale veiligheidsdomeinen niet ook van zulke crisisstructuren moeten komen.

Aanmelden

In het najaar en de winter volgt een nieuwe reeks met gespreksmomenten. Zo kunnen gemeenten inzichten delen en wordt het (interne) gesprek over digitale veiligheid gemakkelijker gevoerd. Burgemeesters kunnen zich nu aanmelden samen met de gemeentesecretaris, de adviseur Openbare Orde en Veiligheid (OOV’er), de functionaris gegevensbescherming en de CISO via teamadv@vng.nl. Kijk voor de beschikbare data en tijden op de Pleio omgeving van de Agenda Digitale Veiligheid.

Rol VNG

De VNG ondersteunt, faciliteert en adviseert gemeenten vanuit de Agenda Digitale Veiligheid bij de digitale transitie. Deze agenda draagt bij aan meer bestuurlijke bewustwording. Het doel is om gemeenten te helpen bij het voorkomen, bestrijden en oplossen van cybercriminaliteit en cyberincidenten. Dit doet de VNG in samenwerking met verschillende stakeholders. Vanuit de Agenda Digitale Veiligheid krijgen gemeenten concrete handvatten aangereikt die aansluiten bij hun praktijk.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren