Nieuws

Volksraadpleging ‘Coevorden Bezuinigt’

De bevolking van Coevorden vindt een eigen bijdrage voor een rollator of woningaanpassing geen taboe. Dat bleek uit een grotendeels via internet geleide ‘dialoog’ met inwoners over hoe jaarlijks zes miljoen te bezuinigen.

Een gemeentebestuur dat meent geen eigen bijdragen te kunnen vragen voor een rollator of woningaanpassing, kan ontdekken dat de bevolking dat geen taboe vindt. Aldus een bevinding van ‘Coevorden Bezuinigt’, een grotendeels via internet geleide ‘dialoog’ met inwoners over hoe jaarlijks zes miljoen te bezuinigen.

De Drentse gemeente (36.000 inwoners) had al enige bezuinigingsronden achter de rug, maar nu er op dertig miljoen vrije beleidsruimte nog eens twintig procent gekort moest worden, vond de raad de impact van de noodzakelijke fundamentele keuzes zo groot dat hij geen besluit wilde nemen zonder de Coevordenaren te raadplegen. Via de gemeentewebsite konden zij voor tien taakvelden bezuinigingsideeën inbrengen. Dat leverde 209 voorstellen op. Daarop konden anderen reageren, wat 306 maal gebeurde. Anonieme bijdragen waren onmogelijk.

Een tweede tool was beschikbaar voor een bezuinigingsbegroting. Per taakveld was de vrije beleidsruimte aangegeven waarin de bevolking kon schuiven. Letterlijk: naar links betekende ‘budget verkleinen’ en naar rechts ‘vergroten’. De begroting liet zich alleen uploaden als die onder de streep uitkwam op 24 miljoen of minder. Aldus kwamen 129 bezuinigingsbegrotingen binnen, waaruit bleek dat inwoners zelfs ruimte zagen om zeven miljoen te schrappen. Meest gekozen schrapposten boden ruimtelijke ordening, openbare ruimte en burger/bestuur – een kwart van de vrije beleidsruimte eraf – en cultuur/sport/recreatie, dat er bijna volledig aan moest geloven. Onderwijs daarentegen verdiende een extra investering.

De Coevorder raad heeft nog tot 2015 de tijd om te bepalen hoe de signalen in de takendiscussie passen. Wel duidelijk is dat zich via internet een bredere groep laat aanspreken. Een inloopbijeenkomst, waarmee de exercitie startte, trok maar tien mensen en van twee discussieavonden ter verdieping van de digitaal ingebrachte ideeën, werd er één vanwege weinig aanmeldingen gecanceld (de andere trok vijftig mensen).
Projectleider Errol van Veen is tevreden. “Het was geen referendum. Het was het ophalen van beelden die de afweging straks kunnen verrijken. Gebleken is dat als je bij ingewikkelde keuzeprocessen in gesprek wilt met de samenleving, nieuwe digitale kanalen bruikbaar zijn. Het levert geen totaal nieuwe inzichten op, maar kan wel tot bevestiging leiden van denklijnen die wij ook ontwikkelen.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren