Markt en overheid
Nieuws

Vroegtijdig einde Nationaal Groeifonds

Investeringen in de regio Eindhoven komen uit het Nationaal Groeifonds

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB stopt met het Nationaal Groeifonds. In het hoofdlijnenakkoord spreken de partijen van ‘uitfaseren’. De eerste drie rondes worden nog nagekomen, maar de geplande vierde en vijfde ronde vervallen. “Heel spijtig,” aldus René Corbijn van branchevereniging NLDigital.

Rond 60 projecten sneuvelen

Met het geld in het Groeifonds investeert het kabinet miljarden in projecten die bijdragen aan onder meer digitalisering en ontwikkeling van innovatieve technologie voor de gezondheidszorg, onderwijs en energietransitie. Ongeveer zestig projecten waren in voorbereiding voor de eerstvolgende aanvraagronde.

Vierde rond al gepauzeerd

Door het schrappen van de rondes geven de vier partijen 6,8 miljard euro minder uit dan het demissionaire kabinet van plan was. De afgelopen maanden bestond er al onduidelijkheid over het voortbestaan van het fonds. Onder druk van de formerende partijen had demissionair economieminister Micky Adriaansens de vierde ronde al op pauze gezet. Wat haar betreft was dit niet het einde van het fonds, liet ze ondanks nog weten.

Einde aan onduidelijkheid

Bedrijven en kennisorganisaties maakten zich al grote zorgen over een mogelijk eind van het fonds. In een brandbrief hekelden ze de onzekerheid rondom de toekomst van de vierde en vijfde ronde. Dat het doek nu toch definitief valt, komt als een schok, zegt René Corbijn van brancheorganisatie NLDigital. “Het is heel spijtig, omdat er goede plannen op de plank liggen. Het is ons niet heel duidelijk hoe we nu in de top vijf van vestigingslanden kunnen komen.” Uit onderzoek van TNO Vector bleek eerder dat het stoppen van het Nationaal Groeifonds een bedreiging betekent voor het Nederlandse toekomstige verdienvermogen.

Het is ons niet heel duidelijk hoe we nu in de top vijf van vestigingslanden kunnen komen.
René Corbijn, NLDigital

Project Beethoven

Corbijn wijst erop dat voor ‘Project Beethoven’, de investeringsmaatregelen in de microchipindustrie en ASML, een bedrag van € 1,28 miljard uit het budget van het Nationaal Groeifonds zou komen. Dat bedrag ontbreekt in de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord.

Details cruciaal

Over het algemeen leest NLDigital “best interessante dingen over het vestigingsklimaat, innovatie en technologie”, maar juist de details zijn cruciaal voor de ICT-sector, zegt Corbijn. Hij doelt daarbij onder meer over de aanscherping van de kennismigrantenregeling en de maatregelen met betrekking arbeidsmarktkrapte. “Wij missen de overheid als partner bij het oplossen van krapte in de ICT-sector, terwijl ze daar zelf ook mee te kampen hebben,” zegt hij.

Minder externe inhuur ict’ers

In het akkoord staat ook dat de inzet van consultants bij (kern-)departementen van de afgelopen jaren ‘meer dan’ wordt teruggedraaid. Corbijn is benieuwd hoe ze dat denken te gaan doen. Uit onderzoek van AG Connect, iBestuur en Binnenlands Bestuur bleek eerder dat acht op de tien overheidsorganisaties te weinig IT’ers aan het werk heeft. Bij de rijksoverheid geldt dit zelfs voor alle organisaties. Bijna driekwart van de lokale overheden lukt het niet om de benodigde versterkingen aan te trekken.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren