Personalia
Nieuws

Willem Bantema en Jurjen Jansen beëdigd als lectoren Cybersafety

Jurjen Jansen en Willem Bantema tijdens de beëdiging als lectoren van de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool. | Beeld: NHL Stenden

Dr. Willem Bantema en dr. Jurjen Jansen zijn 30 mei door het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool beëdigd als lectoren binnen de onderzoeksgroep Cybersafety. Bantema als lector ‘Bestuur in een Digitaliserende Samenleving’ en Jansen als lector ‘Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie’

Tijdens de dubbele inauguratie gingen Bantema en Jansen in hun redes in op vraagstukken als: hoe verhogen we de digitale weerbaarheid van burgers? Welke veiligheidsuitdagingen komt het openbaar bestuur tegen in het digitale domein? En wat is de rol en bevoegdheid van burgemeesters bij online handhaving?

Willem Bantema werkt sinds 2017 aan NHL Stenden Hogeschool/Thorbecke Academie. Hij promoveerde in 2016 als rechtssocioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is onder andere bekend van het onderzoek ‘Burgemeesters in cyberspace’ en de ‘Black Box van de Gemeentelijke Online Monitoring’. Hij publiceert geregeld over het onderzoek. Beeld: NHL Stenden.

Bantema richt zich op de vraag hoe de overheid op een effectieve manier kan anticiperen en bijdragen aan veiligheid in een digitaliserende samenleving. “In de laatste twee jaar is duidelijk geworden dat de on- en offline wereld sterk door elkaar lopen. Maatschappij en technologie ontwikkelen zich sneller dan overheden en het recht. Hierdoor kunnen maatschappelijke waarden zoals privacy en de vrijheid van meningsuiting, onder druk komen te staan. En dat leidt tot fricties.”

Naast het in kaart brengen van de bestuurlijke veiligheidsuitdagingen rond digitalisering vraagt Bantema ook meer aandacht voor bevoegdheden van burgemeesters bij online handhaving en signalering. “Er gaat momenteel veel aandacht uit naar bevoegdheden en naar wat kan en mag maar er is meer onderzoek en aandacht nodig voor andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via communicatie en voor de effectiviteit van aanpakken. Nieuwe technologische ontwikkelingen brengen nieuwe risico’s met zich mee maar bieden daarnaast overheden ook kansen om hun beleid, handhaving en dienstverlening slimmer in te richten.”

Jurjen Jansen is sinds 2010 werkzaam voor NHL Stenden en sinds 2022 als lector verbonden aan de onderzoeksgroep Cybersafety. Hij is tevens als senior onderzoeker verbonden aan de Politieacademie. Daar houdt hij zich bezig met de ontwikkel- en veranderopgave voor een digitaal vaardige politie. Beeld: NHL Stenden.

Jansen benadrukte in zijn rede het maatschappelijk belang om digitale incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en de impact ervan te reduceren. “Dat doen we niet door alle systemen helemaal dicht te timmeren. Een bepaalde mate van openheid blijft noodzakelijk als we willen profiteren van digitalisering. Het antwoord op deze uitdagingen ligt dan ook niet in het nemen van meer complexe, technische maatregelen, maar in digitale weerbaarheid. Digitale weerbaarheid omvat naast technische, ook organisatorische en menselijke aspecten.”

Hij richt zich in zijn onderzoek vooral op de menselijke aspecten. “We moeten erkennen dat de rol van de mens in digitale veiligheid een cruciale is. De mens moet meer centraal worden gesteld en worden behandeld als een potentieel sterke schakel die bijdraagt aan de oplossing.” Ook benadrukt Jansen dat digitale veiligheid de verantwoordelijkheid is van ons allemaal. “Een holistische benadering en samenwerking zijn de sleutel tot adequate digitale weerbaarheid: het bestrijden van digitale dreigingen vereist een gezamenlijke inspanning van individuen, bedrijven, overheden en de maatschappij als geheel.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren