Witte vlek

Vorig jaar bij het VNG congres waren de messen geslepen. De lokale bestuurders hadden moeite met het tempo waarmee de beoogde decentralisaties worden doorgevoerd. De discussie ging over de omvang van de bezuinigingen en de noodzakelijke frictiebudgetten. Forse taakstellingen bij de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de Jeugdhulpverlening en de Wet Werken Naar Vermogen doen menig bestuurder de rillingen over de rug lopen.

Een gebrek aan gemeentelijke autonomie dreigt door voorgenomen gedetailleerde sturing van de betrokken ministeries via Algemene Maatregelen van Bestuur die zich onttrekken aan behandeling door de Tweede Kamer. De beoogde integrale uitvoering van de gebundelde taken staat dan onder druk.

Op weg naar behandeling van de Wet Werken Naar Vermogen in de Tweede Kamer rijst er een steeds luider maatschappelijk protest. Wellicht verwachten de lokale bestuurders dat de wal het schip zal keren. Ik verwacht echter dat het Kabinet door zet. Die gang had Donner al ingezet en Spies, Kamp en Schippers gaan het gevecht met de Kamer niet uit de weg. Verontrustend wordt de situatie als per 1 januari 2013 zowel de decentralisatie van de AWBZ en de WWNV doorgaan. Welke gemeente is in staat de uitvoering gladjes te laten verlopen?

Ik heb over deze materie een goed gesprek gevoerd met informatiemanagers en ICT’ers van de 32 grootste gemeenten. De uitkomst was dat gemeenten qua informatiebeleid en ICT nog onvoldoende zijn voorbereid. Veel is nog onduidelijk en er ligt geen heldere aanpak voor de ondersteunende ICT voor. Het voorzien in die aanpak is niet belegd bij KING of VNG. KING richt zich op de implementatie van de bouwstenen voor gemeentelijke basistaken; iNUP.

Het zijn de gemeenten zelf die individueel zorgdragen voor de informatiesystemen, aansluitend op gekozen rollen en taakstellingen van partijen betrokken bij de uitvoering. Een ongelukkige situatie als u bedenkt dat er nog een kleine negen maanden is om deze implementaties in alle gemeenten uit te voeren. Nu kan er veel in negen maanden :) …maar een krachttoer als deze vraagt wel om een slim plan. En dat is er niet. Wel gaat KING onderzoeken hoe dit aan te pakken, maar zij nemen als eerste decentralisatie daarvoor de van de jeugdhulpverlening…die pas per 1 januari 2015 ingaat.

De witte vlek in de informatieagenda is een ernstige als we bedenken hoeveel tijd er inmiddels is vermorst. We hadden veel eerder al met alle betrokkenen en het Rijk een gezamenlijke aanpak kunnen ontwikkelen. Een aanpak met respect voor de momenteel gebruikte toepassingen van ICT. Een benadering die uitgaat van betrokkenheid van de professionals en de cliënten. Zij zijn het die opvattingen hebben over standaarden nodig om professioneel werken mogelijk te maken een goede informatieoverdracht in ketens en netwerken op een betrouwbare manier te regelen. Een bottom up benadering binnen een landelijk kader en met een helder eindplaatje….en geen witte vlek.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren