Markt en overheid
Nieuws

Zorgen over de ontwikkeling van de digitale infrastructuur

Digitale snelwegen vormen de basis voor een goed functioneren digitale economie. | Beeld: Shutterstock

Hoe sterk is de positie van Nederland als knooppunt in de wereldwijde digitale infrastructuur? Zowel de sector als ook minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat pleiten voor gerichte investeringen, nationale coördinatie en vergaande Europese samenwerking. Vanmiddag om 15:00 uur spreekt de commissie Digitale Zaken met vertegenwoordigers van de sector, overheden en maatschappelijke organisaties in een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de digitale infrastructuur op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Alle partijen zien kansen, maar er zijn ook veel zorgen.

Nederland dreigt haar toppositie in de digitale infrastructuur te verliezen, waarschuwde minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in januari bij de presentatie van het rapport de Staat van de Digitale Infrastructuur. Het netwerk van zeekabels, datacenters, glasvezelnetwerken en internet exchanges vormt de ruggengraat voor een moderne, digitale economie die steeds meer gebaseerd is op digitale transacties, communicatie en data-uitwisseling. Hoe houden we de vaart erin en hoe houden we het veilig?

Diverse partijen pleiten voor een sterker nationaal beleid ten koste van regionale belangenafwegingen.

Zorgen

De verschillende deelnemers aan het rondetafelgesprek hebben in hun positionpapers hun visie, maar vooral ook hun zorgen over de toekomst uiteengezet. Diverse partijen pleiten voor een sterker nationaal beleid ten koste van regionale belangenafwegingen.

  • Drukte op het net: KPN maakt zich zorgen over de mogelijkheden die netbeheerders krijgen om prioriteiten aan te brengen in de verdeling van schaarse energiecapaciteit. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) wijst op een tekort aan beschikbare frequenties voor draadloze verbindingen en de drukte onder de grond: ‘De aanleg van steeds meer kabels en leidingen brengt (veiligheids-)risico’s met zich en daarmee de noodzaak tot verdergaande coördinatie.
  • Internationale concurrentie: Digitale markten werken sterk in het voordeel van partijen die
    snel schaal kunnen krijgen, schrijft de stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Juist dat wordt Nederlandse ondernemers moeilijk gemaakt. Ze hebben hierdoor geen kans om een relevante speler te worden op de Europese of internationale markt. ‘Daarnaast kiest de overheid juist vaak voor
    niet-NL partijen.’ Het versterken van de Europese techindustrie is uiteraard ook het thema van de Dutch Cloud Community (DDC) die constateert dat we enorm achterlopen op de grote Amerikaanse techreuzen. De overheid hier een actief beleid op moeten voeren. ‘Als we gaan wachten totdat de Nederlandse en Europese industrie op eigen houtje platforms gaan bouwen die evenveel keuzes en opties bieden als die van de grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven gaat het simpelweg nooit gebeuren.’
  • Fysieke ruimte: Het bouw van datacenters stuit op veel weerstand in de regio en is politiek gezien een complexe aangelegenheid. De Dutch Data Center Association (DDA) vindt dat er een nationaal beleid nodig is om te zorgen voor een verantwoorde uitbreiding en goede ruimtelijke planning van nieuwe datacenters. KPN merkt sectorbreed een afnemende medewerking van lokale overheden en woningcorporaties bij het plaatsen van mobiele masten of medewerking tegen zeer hoge kosten. Met grote letters staat in het positionpaper ‘Hoofdboodschap: Naar een landelijke aanpak voor lokale digitale infrastructuur’
  • Beeldvorming: Hoezeer we in Nederland ook het gemak ervaren van snel internet, er blijft een hardnekkig negatief beeld van de digitale infrastructuur. DINL omschrijft deze kort en krachtig: ‘datacenters zijn de nieuwe vervuilers, Cloud is fout en 5G masten schadende gezondheid’. DDA probeert al jaren lang dit beeld bij te stellen. ‘De feiten en cijfers tonen aan dat de digitale infrastructuursector uitblinkt in efficiëntie op het gebied van stroomverbruik, ruimtelijke inpassing en watergebruik.’
  • Digitale kwetsbaarheid: De RDI wijst erop dat de toenemende afhankelijkheid van de digitale infrastructuur ons kwetsbaar maakt voor uitval en verstoringen, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke fouten en cyberaanvallen. Tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke situatie moet dit zeker serieus genomen worden. ‘Een cyberaanval kan grote impact op hebben omdat er een cascade effect kan plaatsvinden in verbonden ketens.’
  • Personeelstekort: Aan goed opgeleide werknemers is in alle sectoren een tekort. Zorg ervoor dat kennis en skills aanwezig blijven in Europa, schrijft DDC. ‘

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren