zoeken binnen de website

Alle blogs van Davie van Berlo

Big data = grote verantwoordelijkheid

door: Davied van Berlo, 9 november 2015

In de netwerksamenleving heeft de overheid een ethische verantwoordelijkheid voor een goed gebruik van big data. Die moet worden ingebakken in digitale systemen.

lees meer

Eén overheid ... via wifi!

door: Davied van Berlo, 12 oktober 2015

De overheid bestaat uit ruim duizend organisaties, maar burgers en bedrijven verwachten één overheid met eenduidig beleid en een goede samenwerking.

lees meer

Wie durft er nog ambtenaar te zijn?

door: Davied van Berlo, 28 januari 2015

Zembla wijdt weer een aflevering aan de banden van ambtenaren met Ordina. “En wij moeten weer op verjaardagen uitleggen dat we niet voortdurend gefêteerd worden”, twittert een collega.

lees meer

Vier jaar Pleio. En nu?

door: Davied van Berlo, 26 januari 2015

Pleio is nog lang niet klaar en de mooiste resultaten liggen nog in de toekomst. Wie wil daar nu niet bij zijn? In dat geval heb ik goed nieuws: er is zo juist een vacature vrijgekomen!

lees meer

CES 2014: Innovaties voor de overheid

door: Davied van Berlo, 23 januari 2014

Hoeveel van deze innovaties zien we terug in de workshops en hoe zorgen we ervoor dat al enthousiaste ambtenaren 2.0 hun ervaringen en ideeën online gaan delen?

lees meer

De olietanker en de speedboot

door: Davied van Berlo, 4 september 2013

Vaak lukt innovatie binnen organisaties, maar soms is er iets extra’s nodig. Wie zorgt er voor dat extra’s?

lees meer

Pleio: verzamelaar of verbinder?

door: Davied van Berlo, 22 juli 2013

Door overheidsbrede oplossingen als Pleio verandert onze kijk op hoe de ICT van de overheid eruit kan zien. Dat roept echter ook vragen op. Hebben we straks nog maar één overheidssysteem?

lees meer

Voor de politiek of voor de samenleving?

door: Davied van Berlo, 1 juli 2013

Werk je als ambtenaar nu voor de politiek of voor de samenleving? Toen de overheid nog bestond uit heldere, hiërarchische kolommen was het antwoord op die vraag duidelijk…

lees meer

Interne discussie uitgelekt bij MinFin

door: Davied van Berlo, 25 april 2013

Interne online platformen als Yammer en Pleio maken het gemakkelijk om kennis uit te wisselen en organisatiebreed discussies te voeren. En om te lekken.

lees meer

De openbare, zelfsturende en ondernemende ambtenaar

door: Davied van Berlo, 4 april 2013

Hoe ziet de ambtenaar van de toekomst eruit? De publieke professional van de toekomst zal werken vanuit een andere positie en in een andere context. Weber gaat op de schop.

lees meer

De toekomst van Pleio

door: Davied van Berlo, 21 maart 2013

Hoe kunnen we samen het potentieel van Pleio maximaal benutten? Hoe richten we de besturing van Pleio het beste in? Pak jij je aandeel op in Pleio?

lees meer

De toekomstige i-omgeving

door: Davied van Berlo, 28 februari 2013

Hoe zien de ontwikkelingen in de ict eruit vanuit het perspectief van overheid en samenleving? Om de techniek te benutten moeten we haar eerst begrijpen immers.

lees meer

Het potentieel is groot

door: Davied van Berlo, 30 januari 2013

De overheid bezuinigt. We moeten met minder mensen meer doen. Dat betekent beter gebruik maken van het beschikbare potentieel. Maar die kennis zit verspreid over honderden organisaties.

lees meer

De zaak-@lsinke. Fout of recht?

door: Davied van Berlo, 18 december 2012

Vorige week kwam opnieuw een ambtenaar in de media vanwege een tweet. Wat mag een ambtenaar online zeggen? Ambtenaren en meningsuiting gaan nog steeds moeilijk samen.

lees meer

Wij, de overheid

door: Davied van Berlo, 28 november 2012

De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving. ‘Wij, de overheid’ geeft bestuurders en ambtenaren handvatten om aan die nieuwe rol invulling te geven.

lees meer

Een overheid op maat

door: Davied van Berlo, 7 november 2012

Het nieuwe kabinet gaat hard aan de slag met het vernieuwen van de overheid. Gelukkig zijn daar heel wat nieuwe mogelijkheden voor. Hoe creëren we een overheid op maat?

lees meer

Waar blijft het digitale paspoort?

door: Davied van Berlo, 29 augustus 2012

Tijd voor een betrouwbaar digitaal paspoort op basis van onze eigen democratische wetten. Anders wordt Facebook de facto de burgerlijke stand van internet.

lees meer

DLG: alleen intranet is niet genoeg

door: Davied van Berlo, 12 juli 2012

Een netwerkorganisatie heeft ook een netwerkomgeving nodig. Dienst Landelijk Gebied koos voor een combinatie van Rijksportaal en Pleio.

lees meer

Verdeel en heers

door: Davied van Berlo, 29 mei 2012

Op 31 mei praten tientallen overheidsorganisaties weer over open data, open standaarden en open source. Waarom is de overheid zo traag om deze oplossingen op te pakken? Onbegrip en eilanddenken!

lees meer

De revolutie van het nu

door: Davied van Berlo, 9 mei 2012

Sommige mensen verklaren een nieuw fenomeen met lange verhalen en veel uitleg. Andere sommen een eindeloze lijst met voorbeelden op. Erwin Blom staat duidelijk in die tweede traditie.

lees meer