zoeken binnen de website

Dirk-Jan de Bruijn is iBestuur-blogger sinds 2012. Hij blogt over het organisatorisch implementeren van innovaties met nieuwe technologie, het verbinden van publiek, privaat, kennisinstellingen en het reduceren van complexiteit.

“Voor mij is het ook een manier om mijn denklijn aangescherpt te krijgen, met name als je op je blog feedback krijgt. En als ijdeltuit ben ik er trots op als mijn blog in de lijst van meest gelezen items verschijnt!

Alle blogs van Dirk-Jan de Bruijn

Over zeven jaar is het 2030!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 januari 2023

De jaarwisseling blijft een perfect moment om even achterover te leunen. Om zo te overzien waar we eigenlijk staan. En wat dan onze agenda is voor de komende periode. Steeds meer wordt duidelijk dat de huidige exponentiële ontwikkeling van technologie essentiële drivers zijn om onze 2030 doelen gerealiseerd te krijgen.

lees meer

Learning by doing

door: Dirk-Jan de Bruijn, 6 december 2022

Onze maatschappelijke opgaven op het vlak van klimaat, energie, zorg en mobiliteit zijn onmogelijk te realiseren zonder een gedragsverandering. De vraag is of dat werkt met top-dow campagnes, bedacht vanachter een Haags bureau. Waarom niet eens experimenteren met innovatieve technologieën om gedragsveranderingen te bewerkstelligen?

lees meer

Hoe verzilveren we die data?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 juli 2022

Data, dát is absoluut ons nieuwe goud! Maar, de praktijk blijkt weerbarstig. Want het gaat hier niet over zomaar een projectje wat je even tussen de soep en de aardappels fikst. Nee, het gaat hier over een complexe systeemtransitie. Het vergt organisatie- of sectoroverstijgend én netwerkgeoriënteerd denken. Maar ook een systeeminnovatie valt te managen!

lees meer

Waardecreatie als gamechanger?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 mei 2022

Stap eens het bos uit en ga er even boven hangen. Dan zie je dat we het zelden hebben over de te genereren waarde van systeeminnovatie. Welke waarde zo’n transitie kan genereren voor de BV Nederland als het af is. Zéker als we dat afzetten tegen de tijd die we spenderen aan gesprekken over techniek, kosten en begrotingen, governance en zo meer.

lees meer

Minister of samenleving?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 12 april 2022

Vandaag de dag een frequent voorkomend dilemma in menige Haagse ambtelijke toren: werk je nou voor de minister of voor de samenleving? Als je erover nadenkt natuurlijk een wat wonderlijke vraag. Want ook de minister dient onze samenleving: de minister is toch ook iedere dag in charge om publieke waarde te creëren? Of niet soms?

lees meer

Succes ligt in het verlengde van vergissingen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 januari 2022

De jaarwisseling blijft een prima moment om even wat achterover te leunen. Om zo te overzien waar we eigenlijk staan. En wat onze agenda is voor de komende periode. Laten we het recente regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ erop naslaan. Om eens te kijken wat onze gemeenschappelijke opgave is op weg naar 2025. Ik tel er al snel een stuk of tien.

lees meer

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk; in de praktijk wél!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 22 november 2021

Sinds de toeslagenaffaire is het een ware hot topic: onze nieuwe bestuurscultuur. Je kunt geen krant openslaan of praatprogramma bekijken of je leest of hoort erover. Maar wat bedoelt men daar nou mee, want betekent dat voor de dagelijkse praktijk? Wat moet er dan in termen van houding en gedrag concreet gaan veranderen?

lees meer

Wil je snel gaan, blijf dan binnen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 november 2021

‘De inhoud van de I-Strategie Rijk is niet afgestemd met de markt en andere overheden, ook niet met gemeenten, lees ik in het meest recente nummer van iBestuur. Huh? We weten ondertussen toch wel dat comfortabel binnen blijven bij het formuleren van zo’n strategie of visie rechtstreeks relaties creëert met toekomstige hoofdpijndossiers?

lees meer

Shared ownership!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 juli 2021

Voor veel van onze maatschappelijke uitdagingen kijken we met een verantwoordelijke bril naar onze overheid. Die het dan vervolgens met instrumenten als wet of budget mag fiksen! Liefst voorspelbaar en uitgevoerd zonder risico’s. Holadié. Maar de vraag is of dat kan, of het past én of we dat ook moeten willen.

lees meer

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 april 2021

Om systeemveranderingen te kunnen realiseren is vertrouwen nodig, verbinding, netwerkleiderschap én regie – zónder weer traditioneel de ‘baas te willen spelen. In een samenleving waar partijen hun rol en verantwoordelijkheid pakken. Het goede nieuws is dat we op verschillende terreinen al aan het experimenteren zijn met deze nieuwe vormen van samenwerking.

lees meer

iBestuur is ook iLeiderschap!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 december 2020

Wat betekenen al die nieuwe technieken voor onze houding en gedrag? Wat stelt dit aan eisen voor ons iLeiderschap?

lees meer

Buiten de lijntjes kleuren

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 oktober 2020

Hoe moeilijk is het om buiten de lijntjes te kleuren in een systeem dat gericht is op voorspelbaarheid en maakbaarheid?

lees meer

Naar een betere wereld

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 september 2020

Het streven is een betere wereld. Dat vraagt om fundamentele stappen met een centrale plaats voor het ecosysteem.

lees meer

Huh, vijfde innovatietijdperk?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 10 juli 2020

Het mooie van systeeminnovaties is dat niet één organisatie de lead heeft. Het ecosysteem zelf vervult de centrale rol.

lees meer

Systeeminnovaties

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 april 2020

‘Schep ruimte en creëer vertrouwen om te kunnen werken aan innovaties, maar laat het geen vrijblijvend feest zijn’.

lees meer

Van lamp naar licht!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 december 2019

Waarom slaagt het ene project niet en het andere wel? En wat kunnen we opsteken van de projecten die wél slagen?

lees meer

De bedoeling

door: Dirk-Jan de Bruijn, 29 november 2019

Hoe kun je het beste publieke waarde creëren, gericht op het wel en wee van de BV Nederland? Een paar tips.

lees meer

Glimmend muizenrad

door: Dirk-Jan de Bruijn, 31 oktober 2019

Als je stuurt op trots, waardering en erkenning, zul je zien dat de hoofdjes omhoog gaan en de ruggen worden gerecht.

lees meer

Huh, gebruiker?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 juli 2019

‘Waarom deden we het ook alweer?’ Als je daar een goed antwoord op hebt, zijn de ‘hoe’ en ‘wat’ een peulenschil…

lees meer

Waar blijft die innovationboard?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 24 juni 2019

Waarom nemen we als overheid niet een voorbeeld aan het bedrijfsleven? Wat leren Port of Rotterdam, DSM of ING ons?

lees meer

Van start-up naar scale-up

door: Dirk-Jan de Bruijn, 25 april 2019

Als je wil dat ondernemers instappen, participeren en investeren, dan zijn een stabiele koers én heldere benefits nodig.

lees meer

Beleid vs. uitvoering

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 april 2019

De afstand tussen beleid en uitvoering is vaak erg groot, waarbij ieder vanuit de eigen wereld én werkelijkheid opereert.

lees meer

Confucius proof!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 27 februari 2019

Bij innovaties is het uitermate essentieel dat niet de theorie leidend is, maar de weerbarstige praktijk. Where else!

lees meer

Valuecase: klaar is Kees!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 februari 2019

Als je een ecosysteem wilt veranderen, is het logisch om een appèl te doen op alle spelers in dat ecosysteem. Toch?

lees meer

Vaart maken!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 december 2018

Als we willen dat innovaties écht wortel schieten, dan moeten we linksom of rechtsom een paar dingen anders organiseren. Is dat nou niet een mooie kerstboodschap?

lees meer

Strak georkestreerde koppelvlakken

door: Dirk-Jan de Bruijn, 12 november 2018

In de wereldeconomie van vandaag de dag is het essentieel dat we beschikken over professionals die begrijpen hoe je teams en organisaties vloeiend laat samenwerken.

lees meer

Flow transport centraal, what else?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 oktober 2018

Een experiment met vrachtwagentreintjes en slimme verkeerslichten. Het is niet alleen goedkoper en duurzamer, maar het levert ook razend enthouasiste chauffeurs op.

lees meer

The future depends on what you do today

door: Dirk-Jan de Bruijn, 20 september 2018

Op een 6-tal routes 250 vrachtwagenritten in treintjes, geïntegreerd in de logistieke keten van zowel retail-, container-, als bloementransport. Dát is pas een uitdaging!

lees meer

Put your money where your mouth is

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 juli 2018

Een advies aan al onze publieke leiders: als we willen dat innovaties écht wortel schieten, dan moeten we linksom of rechtsom een paar dingen anders organiseren.

lees meer

Met een kluitje in het bekende riet

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 juni 2018

Bij ICT-projecten bij de overheid zijn we zo vaak bezig met het leveren van gevechten over resources, budgetten en bevoegdheden, dat we het belang van het hogere doel vergeten.

lees meer

Klappen van de zweep

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 mei 2018

Als we het hebben over (goed) leiderschap dan gaat het al snel over werken vanuit een visie (het ‘waarom?’), weten wat de stip op de horizon is en zelf laten zien wat er mogelijk is.

lees meer

Chefsache!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 9 april 2018

Om de ambitieuze plannen van het kabinet te realiseren, zou het helpen als de prioritering bij het doen van inkopen en aanbesteden daarmee in lijn is. Maar is dat ook zo?

lees meer

Out of the box

door: Dirk-Jan de Bruijn, 14 februari 2018

Tijd; ecosysteem of omgeving; geografie en grenzen. Het zijn drie parameters die houvast kunnen bieden bij de executie van een dagelijkse portie micromanagement.

lees meer

2018: maak werk van netwerkleiderschap!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 januari 2018

De combinatie van sturen én verbinden heeft zich als geen ander bewezen. Het is dan ook een mooi voornemen om dit in dit nieuwe jaar breedschalig te gaan toepassen.

lees meer

Volstrekt doorgeslagen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2017

De daadwerkelijke verzilvering van de ambitieuze vergezichten uit het regeerakkoord vraagt nadrukkelijk om het besef dat we innovaties anders moeten besturen en anders moeten accommoderen.

lees meer

Groepshug + dansjes rond de boom!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 november 2017

Alleen ben je snel, samen kom je ver. Maar samenwerken (in netwerken) gaat zeker niet vanzelf. Dat kost bloed, zweet en tranen, zoals we ook zien in de mobiliteitswereld.

lees meer

Let’s get real or let’s not play

door: Dirk-Jan de Bruijn, 17 oktober 2017

In hoeverre ervaren en beleven we op senior managementniveau in Den Haag werkelijk de sense of urgency als het gaat om de generieke digitale infrastructuur (GDI)?

lees meer

Scheiding beleid/uitvoering

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 september 2017

Dáárom dat we als Nederland scoren in het buitenland: omdat we met dat ‘polderen’ een hele community hebben ontwikkeld waarin de uiteindelijke gebruikers een rol van betekenis vervullen.

lees meer

Huis van Thorbecke 2017

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 augustus 2017

De omstandigheden en uitdagingen zijn vandaag de dag zo indringend dat die bijna wel vragen om een andere en bredere manier van organiseren.

lees meer

Asperges

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 juli 2017

Veel overheidsorganisaties zitten zo vast in een cocktail van regels, protocollen en andere voorschriften, dat het wel erg veel overeenkomsten vertoont met een dampende schotel asperges.

lees meer

Van pureesoep naar heldere bouillon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 juni 2017

Maak met innovatie werk van de concretisering van die stip op de horizon. Wat er straks staat – als het af is. Als helder én inspirerend gemeenschappelijk doel – waar iedereen met plezier aan werkt.

lees meer

Maak waar!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 mei 2017

De wijsneus in mij had dit toonaangevende rapport op een tweetal zaken gecompleteerd – vooral om zo onomkeerbare stappen te zetten.

lees meer

Van piramide naar pannenkoek

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 april 2017

Als iedereen zich concentreert op zijn eigen deeltaak, is niemand in staat om verstikkende patronen te doorbreken. Kijk maar naar het verschijnsel mobiliteit.

lees meer

Pact tegen populisme

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 maart 2017

Met perspectief biedende toekomstbeelden over de toepassing van techniek zouden we nieuw economisch elan kunnen genereren.

lees meer

Opgave voor ons nieuwe kabinet

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 februari 2017

We hebben geen nieuwe structuren nodig om de komende uitdagingen het hoofd te bieden, maar we moeten wel een gemeenschappelijk doel hebben.

lees meer

What got you here, won’t bring you there!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 januari 2017

Willen we in charge blijven op het terrein van mobiliteit dan is het onontkomelijk dat we meters gaan maken in zaken als leiderschap, samenhang en design thinking.

lees meer

Hoed diep af voor het resultaat!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 december 2016

Het mooie van een jaarwisseling is dat het je even de kans biedt om je zegeningen te tellen. Deze civil servant is best trots op wat er bereikt is.

lees meer

Doorrommelen of doorpakken?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 14 november 2016

We moeten met elkaar nú goed nadenken welke toepassingen straks mogelijk zijn als er vol wordt ingezet op techniek.

lees meer

Wake-up call!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 20 oktober 2016

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Innovaties zullen aanzienlijk sneller het niveau van aandoenlijke hobbyprojecten moeten overstijgen.

lees meer

Sturen of verbinden?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 4 oktober 2016

De grote Albert Einstein waarschuwde ons er al tijden geleden voor: problemen moet je niet oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

lees meer

Hoezee, verkiezingen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 september 2016

De elektronische overheid is niet eens een thema voor de politieke partijen. Terwijl we toch in de richting zullen moeten van een systeemverandering.

lees meer

Stip op de horizon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 augustus 2016

Posities en structuren blijven het maar winnen. We moeten nu eens niet alleen heldere en concrete doelen stellen, maar ook zeggen: ‘dit staat er straks’.

lees meer

One size fits all

door: Dirk-Jan de Bruijn, 4 juli 2016

Voor innovaties moeten we een compleet andere werkwijze omarmen: niet nóg meer details, kpi’s, dashboards en interne gremia.

lees meer

Veel bomen - weinig bos

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 juni 2016

Van lamp naar licht, van techniek naar toepassing; daar komt wel wat bij kijken. Een aantal stappen op een rij gezet.

lees meer

Agility: wie wil dat nou niet?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 mei 2016

Agility – wendbaarheid – doorvoeren tot in de uithoeken van de organisatie lukt alleen als er een gemeenschappelijk doel duidelijk gepositioneerd is.

lees meer

Het kan dus wél!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 april 2016

Platoonende trucks, het kan gewoon. Logische vraag dus waarom het hier wel lukt: wat kunnen we leren van dit succes?

lees meer

Product of performance?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 maart 2016

Mooie innovaties zijn vaak georganiseerd buiten de bestaande processen om. Maar in een keten of sector moet je iedereen mee zien te krijgen voor een innovatie.

lees meer

Cockpit Den Haag passé

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 februari 2016

De overheid zal meer netwerkgeoriënteerd moeten worden. Maar die veerbindingen tussen horizontaal en verticaal komen niet vanzelf tot stand.

lees meer

Getut

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 januari 2016

De GDI is van levensbelang, maar het micromanagement wint het nog steeds van het denken in klantwaarde voor de BV Nederland…

lees meer

2016: techniek of toepassing?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 6 januari 2016

Het gaat in deze kolommen iets te vaak om de ‘hoe’-vraag bij ICT-projecten. We zouden eigenlijk eens wat meer naar de toepassing moeten kijken.

lees meer

Streep op de horizon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 december 2015

Wie patronen wil doorbreken, moet terugredeneren vanuit een gecreëerd vergezicht. Ga eens met een tiental complementaire professionals in een bos zitten.

lees meer

Reiziger in de kou

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 november 2015

De Fyra-enquête maakt pijnlijk duidelijk dat het gros van de sleutelpersonen keurig heeft geacteerd binnen het eigen speelveld. Hoe leren we nu van deze casus?

lees meer

Consument of producent?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 oktober 2015

In de participatiemaatschappij verandert het ‘zorgen voor’ in sneltreinvaart in het ‘zorgen dat’. Maar het kwartje is nog lang niet bij iedereen gevallen.

lees meer

Government of the future

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 september 2015

Nieuwe technologie kan op disruptieve wijze maatschappelijke waarde creëren. Maar dan heb je wel disruptieve managers, bestuurders en politici nodig.

lees meer

Van autoritair naar autoriteit

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 augustus 2015

De vraag is terecht of het slim is het BIT uit te besteden. In ieder geval moeten vakmanschap, verbinding en vertrouwen tot in de kieren van Deloitte voelbaar zijn.

lees meer

Twee werelden – één burger

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 juli 2015

In de Haagse vierkante kilometer regeert het blauwdrukdenken, maar daarbuiten staan maatschappelijke vraagstukken centraal. Maak nu eens verbinding tussen die werelden!

lees meer

Als veranderingen te snel gaan...

door: Dirk-Jan de Bruijn, 24 juni 2015

We moeten steeds sneller en leniger inspringen op veranderingen, terwijl de organisatie is gericht op voorspelbaarheid. Maar er is wel een aantal stappen te zetten.

lees meer

Greenfield of brownfield?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 juni 2015

Kijkt u ook wel eens met enige jaloezie hoe voortvarend organisaties als Uber of Thuisbezorgd.nl hun vleugels uitslaan?

lees meer

Minder verzuchting – meer belevenis

door: Dirk-Jan de Bruijn, 29 april 2015

Als we écht willen dat de huidige digitaliseringsslag wordt omarmd, dan helpt het wel als we ook investeren in het concretiseren van toekomstbeelden.

lees meer

Life begins at the end of your comfort zone

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 maart 2015

De Cloud-implementatie binnen de overheid is een gamechanger. Voor succes moeten wel de opdrachtgevers elkaar weten te vinden. Dat betekent bovenal het vertrouwde loslaten.

lees meer

Insanity

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 februari 2015

Er zit een weeffout in de discussie over de output van de commissie Elias. Als antwoord vallen we in Den Haag steeds weer in diezelfde reflex: meer en beter toezicht.

lees meer

IJsberg

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 januari 2015

Mocht onlangs een health check uitvoeren bij een van onze shared service organisaties. Die volop doende is om de dienstverlening uit te rollen naar alle hoeken van het beoogde verzorgingsgebied.

lees meer

Game changer

door: Dirk-Jan de Bruijn, 9 december 2014

Ken je het spelletje ‘nightmare competitor’? In de private sector – waar concurrentie aan de orde van de dag is – inmiddels een befaamd fenomeen.

lees meer

Wie volgt na Piketty en Gates?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 20 november 2014

Zou me kunnen voorstellen dat men aan dat rijtje van goeroes ook mensen als Travis Kalanick (CEO taximakelaar Uber) of Brain Chesky (CEO accommodatie-community Airbnb) toevoegt.

lees meer

Moeten of willen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 23 oktober 2014

Ik had me kunnen voorstellen dat de commissie ook nog een hoofdstuk had gewijd aan de toekomst. Hoe Nederland er over een jaar of tien uitziet als we ons ICT-huiswerk nu netjes gaan doen.

lees meer

Van rule based naar value based

door: Dirk-Jan de Bruijn, 23 september 2014

Net als u word ook ik met enige regelmaat geconfronteerd met de cri de coeur van collega’s die zich afvragen op welk moment dat ellendige veranderen nou eindelijk eens stopt.

lees meer

Van verticale pijlers naar horizontale domeinen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 27 augustus 2014

Het geheim? Eén: denken vanuit de burger; twee: het structureren van informatie; drie: het fors investeren in elkaar om zo te komen tot één winnend team.

lees meer

Zo verpest je een ICT-project

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 juli 2014

Het wel en wee van ICT-projecten is nog niet behandeld vanuit de vraag ‘hoe weet je zeker dat het géén succes wordt’. Bijgaand een paar gouden tips, uiteraard met een knipoog!

lees meer

Onze virtuele Betuwelijn

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 juni 2014

We zijn er als ICT-ers onvoldoende in geslaagd helder te maken dat voor de toekomst van ons land niet alleen een fysieke maar ook een virtuele infrastructuur absoluut essentieel is.

lees meer

Weeffouten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 mei 2014

Ik doel op de systeemspanningen in tijd (kort cyclisch / stabiliteit), sturing (vakministeries / domein benadering) en focus van de opdracht (operational excellence / customer intimacy).

lees meer

Innovatie onderscheidt leider van volger

door: Dirk-Jan de Bruijn, 10 april 2014

Digitalisering houdt zich niet aan de knip tussen rijk en lokale overheid. Maar ook niet aan de scheidingslijn tussen publiek en privaat. Of tussen burger en ondernemer.

lees meer

Show it!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 maart 2014

Het feit dat je minder bent gebonden aan je eigen tent, aan je afdeling, aan je eigen kamertje of bureau versterkt de roep om helderheid waar je dan wél bij hoort.

lees meer

Van product naar prestatie

door: Dirk-Jan de Bruijn, 22 januari 2014

Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, écht klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, weet waarover ze het heeft, haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

lees meer

We rennen wat we kunnen..

..maar komen we ook vooruit?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 december 2013

‘Schrijf het op en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken’.

lees meer

Chief Innovation Officer

door: Dirk-Jan de Bruijn, 12 november 2013

Als we ons realiseren dat in 2017 papier uit het primaire proces geëlimineerd moet zijn, is het zaak om als de wiedeweerga aan de slag te gaan om de integrale bedrijfsprocessen te herontwerpen.

lees meer

Kijken vanuit andermans gezichtspunt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 oktober 2013

Er is slechts één middel echt effectief. Zorg dat er mensen zitten op sleutelposities die denken in termen van waardecreatie. Die zich weten te verplaatsen in de gebruiker.

lees meer

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 september 2013

Wat je zag gebeuren is dat iedereen vanuit de eigen toko ging opereren. Maar zonder integrale doelstelling: het hogere, gemeenschappelijke doel, daar hadden we even niet aan gedacht.

lees meer

Van competitief naar coöperatief

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 augustus 2013

Wat kan de ICT-wereld leren van wat er in de bouw is geoperationaliseerd? Middels bijvoorbeeld vormen van ketenintegratie.

lees meer

Veranderen begint met stilstaan

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 juli 2013

Zien en snappen wat er gebeurt, blijvend om je heen kijken en daar dan vervolgens snel en lenig op inspelen. Dus niet schoksgewijs – eens in de vijf/zes jaar een formele reorganisatie –, maar organisch.

lees meer

Scrum: óók voor beleidsmakers!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 juni 2013

Scrum hoeft helemaal niet lang te worden voorbereid. Het gaat immers om de achterliggende filosofie. Als je die Scrum-mindset oppakt, kun je er nog vandaag mee beginnen.

lees meer

Van uitvoering naar uitvoerbaarheid

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 april 2013

In de sfeer van Albert Einstein die ons al lang geleden heeft geleerd dat je problemen niet moet oppakken op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

lees meer

Drie keer linksom is ook rechtsaf

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 maart 2013

Een gemiddelde bestuurder heeft momenteel drie issues op de agenda staan: samenwerking, krimp en bezuinigingen, en decentralisatie operaties.

lees meer

Spaghetti

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 februari 2013

Er zijn organisaties waar driekwart van het ICT-budget wordt opgeslokt om legacy operationeel te houden. Iedereen is het er over eens dat dit een dead end street is.

lees meer

Digitalisering is ’n actief werkwoord!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 25 januari 2013

In een digitaliseringstraject is het essentieel is om de juiste dingen te doen, in de goede volgorde. Een 10-tal aandachtspunten om op te hangen op je whiteboard in je eigen directiekamer.

lees meer

Van zaadje tot karbonaadje

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 december 2012

Digitaliseringstrajecten moeten met een zodanige doorzettingsmacht opgetuigd worden dat op alle terreinen tegelijkertijd meters gemaakt kunnen worden.

lees meer

Taaie trajecten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2012

Digitalisering is een integraal managementvraagstuk. Vanuit de optiek van de gebruiker natuurlijk. En daarmee hoort het vraagstuk ook thuis aan de directietafel.

lees meer

Regeerakkoord 2.0

door: Dirk-Jan de Bruijn, 14 november 2012

Al snel duik je dan in het recente regeerakkoord. En pluis je dat eens uit. En dan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat het wel wat magertjes is.

lees meer

Van dossier centraal naar klant centraal

door: Dirk-Jan de Bruijn, 31 oktober 2012

Weg met het idee dat iedereen net iets anders is. En daar dan ook de ruimte voor krijgt. Op z’n eigen eilandje. Op weg naar een geïntegreerd warenhuis.

lees meer

Ruimte voor échte vernieuwing!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 oktober 2012

Adequate informatievoorziening raakt écht alles! En dat kun je dus niet meer drie hoog achter organiseren in een apart hertogdom.

lees meer