Alle blogs van Dirk-Jan de Bruijn

Scheiding beleid/uitvoering

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 september 2017

Dáárom dat we als Nederland scoren in het buitenland: omdat we met dat ‘polderen’ een hele community hebben ontwikkeld waarin de uiteindelijke gebruikers een rol van betekenis vervullen.

lees meer

- - - - -

Huis van Thorbecke 2017

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 augustus 2017

De omstandigheden en uitdagingen zijn vandaag de dag zo indringend dat die bijna wel vragen om een andere en bredere manier van organiseren.

lees meer

- - - - -

Asperges

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 juli 2017

Veel overheidsorganisaties zitten zo vast in een cocktail van regels, protocollen en andere voorschriften, dat het wel erg veel overeenkomsten vertoont met een dampende schotel asperges.

lees meer

- - - - -

Van pureesoep naar heldere bouillon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 juni 2017

Maak met innovatie werk van de concretisering van die stip op de horizon. Wat er straks staat – als het af is. Als helder én inspirerend gemeenschappelijk doel – waar iedereen met plezier aan werkt.

lees meer

- - - - -

Maak waar!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 mei 2017

De wijsneus in mij had dit toonaangevende rapport op een tweetal zaken gecompleteerd – vooral om zo onomkeerbare stappen te zetten.

lees meer

- - - - -

Van piramide naar pannenkoek

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 april 2017

Als iedereen zich concentreert op zijn eigen deeltaak, is niemand in staat om verstikkende patronen te doorbreken. Kijk maar naar het verschijnsel mobiliteit.

lees meer

- - - - -

Pact tegen populisme

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 maart 2017

Met perspectief biedende toekomstbeelden over de toepassing van techniek zouden we nieuw economisch elan kunnen genereren.

lees meer

- - - - -

Opgave voor ons nieuwe kabinet

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 februari 2017

We hebben geen nieuwe structuren nodig om de komende uitdagingen het hoofd te bieden, maar we moeten wel een gemeenschappelijk doel hebben.

lees meer

- - - - -

What got you here, won’t bring you there!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 januari 2017

Willen we in charge blijven op het terrein van mobiliteit dan is het onontkomelijk dat we meters gaan maken in zaken als leiderschap, samenhang en design thinking.

lees meer

- - - - -

Hoed diep af voor het resultaat!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 december 2016

Het mooie van een jaarwisseling is dat het je even de kans biedt om je zegeningen te tellen. Deze civil servant is best trots op wat er bereikt is.

lees meer

- - - - -

Doorrommelen of doorpakken?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 14 november 2016

We moeten met elkaar nú goed nadenken welke toepassingen straks mogelijk zijn als er vol wordt ingezet op techniek.

lees meer

- - - - -

Wake-up call!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 20 oktober 2016

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Innovaties zullen aanzienlijk sneller het niveau van aandoenlijke hobbyprojecten moeten overstijgen.

lees meer

- - - - -

Sturen of verbinden?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 4 oktober 2016

De grote Albert Einstein waarschuwde ons er al tijden geleden voor: problemen moet je niet oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

lees meer

- - - - -

Hoezee, verkiezingen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 september 2016

De elektronische overheid is niet eens een thema voor de politieke partijen. Terwijl we toch in de richting zullen moeten van een systeemverandering.

lees meer

- - - - -

Stip op de horizon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 augustus 2016

Posities en structuren blijven het maar winnen. We moeten nu eens niet alleen heldere en concrete doelen stellen, maar ook zeggen: ‘dit staat er straks’.

lees meer

- - - - -

One size fits all

door: Dirk-Jan de Bruijn, 4 juli 2016

Voor innovaties moeten we een compleet andere werkwijze omarmen: niet nóg meer details, kpi’s, dashboards en interne gremia.

lees meer

- - - - -

Veel bomen - weinig bos

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 juni 2016

Van lamp naar licht, van techniek naar toepassing; daar komt wel wat bij kijken. Een aantal stappen op een rij gezet.

lees meer

- - - - -

Agility: wie wil dat nou niet?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 mei 2016

Agility – wendbaarheid – doorvoeren tot in de uithoeken van de organisatie lukt alleen als er een gemeenschappelijk doel duidelijk gepositioneerd is.

lees meer

- - - - -

Het kan dus wél!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 april 2016

Platoonende trucks, het kan gewoon. Logische vraag dus waarom het hier wel lukt: wat kunnen we leren van dit succes?

lees meer

- - - - -

Product of performance?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 maart 2016

Mooie innovaties zijn vaak georganiseerd buiten de bestaande processen om. Maar in een keten of sector moet je iedereen mee zien te krijgen voor een innovatie.

lees meer

- - - - -

Cockpit Den Haag passé

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 februari 2016

De overheid zal meer netwerkgeoriënteerd moeten worden. Maar die veerbindingen tussen horizontaal en verticaal komen niet vanzelf tot stand.

lees meer

- - - - -

Getut

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 januari 2016

De GDI is van levensbelang, maar het micromanagement wint het nog steeds van het denken in klantwaarde voor de BV Nederland…

lees meer

- - - - -

2016: techniek of toepassing?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 6 januari 2016

Het gaat in deze kolommen iets te vaak om de ‘hoe’-vraag bij ICT-projecten. We zouden eigenlijk eens wat meer naar de toepassing moeten kijken.

lees meer

- - - - -

Streep op de horizon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 december 2015

Wie patronen wil doorbreken, moet terugredeneren vanuit een gecreëerd vergezicht. Ga eens met een tiental complementaire professionals in een bos zitten.

lees meer

- - - - -

Reiziger in de kou

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 november 2015

De Fyra-enquête maakt pijnlijk duidelijk dat het gros van de sleutelpersonen keurig heeft geacteerd binnen het eigen speelveld. Hoe leren we nu van deze casus?

lees meer

- - - - -

Consument of producent?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 oktober 2015

In de participatiemaatschappij verandert het ‘zorgen voor’ in sneltreinvaart in het ‘zorgen dat’. Maar het kwartje is nog lang niet bij iedereen gevallen.

lees meer

- - - - -

Government of the future

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 september 2015

Nieuwe technologie kan op disruptieve wijze maatschappelijke waarde creëren. Maar dan heb je wel disruptieve managers, bestuurders en politici nodig.

lees meer

- - - - -

Van autoritair naar autoriteit

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 augustus 2015

De vraag is terecht of het slim is het BIT uit te besteden. In ieder geval moeten vakmanschap, verbinding en vertrouwen tot in de kieren van Deloitte voelbaar zijn.

lees meer

- - - - -

Twee werelden – één burger

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 juli 2015

In de Haagse vierkante kilometer regeert het blauwdrukdenken, maar daarbuiten staan maatschappelijke vraagstukken centraal. Maak nu eens verbinding tussen die werelden!

lees meer

- - - - -

Als veranderingen te snel gaan...

door: Dirk-Jan de Bruijn, 24 juni 2015

We moeten steeds sneller en leniger inspringen op veranderingen, terwijl de organisatie is gericht op voorspelbaarheid. Maar er is wel een aantal stappen te zetten.

lees meer

- - - - -

Greenfield of brownfield?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 1 juni 2015

Kijkt u ook wel eens met enige jaloezie hoe voortvarend organisaties als Uber of Thuisbezorgd.nl hun vleugels uitslaan?

lees meer

- - - - -

Minder verzuchting – meer belevenis

door: Dirk-Jan de Bruijn, 29 april 2015

Als we écht willen dat de huidige digitaliseringsslag wordt omarmd, dan helpt het wel als we ook investeren in het concretiseren van toekomstbeelden.

lees meer

- - - - -

Life begins at the end of your comfort zone

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 maart 2015

De Cloud-implementatie binnen de overheid is een gamechanger. Voor succes moeten wel de opdrachtgevers elkaar weten te vinden. Dat betekent bovenal het vertrouwde loslaten.

lees meer

- - - - -

Insanity

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 februari 2015

Er zit een weeffout in de discussie over de output van de commissie Elias. Als antwoord vallen we in Den Haag steeds weer in diezelfde reflex: meer en beter toezicht.

lees meer

- - - - -

IJsberg

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 januari 2015

Mocht onlangs een health check uitvoeren bij een van onze shared service organisaties. Die volop doende is om de dienstverlening uit te rollen naar alle hoeken van het beoogde verzorgingsgebied.

lees meer

- - - - -

Game changer

door: Dirk-Jan de Bruijn, 9 december 2014

Ken je het spelletje ‘nightmare competitor’? In de private sector – waar concurrentie aan de orde van de dag is – inmiddels een befaamd fenomeen.

lees meer

- - - - -

Wie volgt na Piketty en Gates?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 20 november 2014

Zou me kunnen voorstellen dat men aan dat rijtje van goeroes ook mensen als Travis Kalanick (CEO taximakelaar Uber) of Brain Chesky (CEO accommodatie-community Airbnb) toevoegt.

lees meer

- - - - -

Moeten of willen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 23 oktober 2014

Ik had me kunnen voorstellen dat de commissie ook nog een hoofdstuk had gewijd aan de toekomst. Hoe Nederland er over een jaar of tien uitziet als we ons ICT-huiswerk nu netjes gaan doen.

lees meer

- - - - -

Van rule based naar value based

door: Dirk-Jan de Bruijn, 23 september 2014

Net als u word ook ik met enige regelmaat geconfronteerd met de cri de coeur van collega’s die zich afvragen op welk moment dat ellendige veranderen nou eindelijk eens stopt.

lees meer

- - - - -

Van verticale pijlers naar horizontale domeinen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 27 augustus 2014

Het geheim? Eén: denken vanuit de burger; twee: het structureren van informatie; drie: het fors investeren in elkaar om zo te komen tot één winnend team.

lees meer

- - - - -

Zo verpest je een ICT-project

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 juli 2014

Het wel en wee van ICT-projecten is nog niet behandeld vanuit de vraag ‘hoe weet je zeker dat het géén succes wordt’. Bijgaand een paar gouden tips, uiteraard met een knipoog!

lees meer

- - - - -

Onze virtuele Betuwelijn

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 juni 2014

We zijn er als ICT-ers onvoldoende in geslaagd helder te maken dat voor de toekomst van ons land niet alleen een fysieke maar ook een virtuele infrastructuur absoluut essentieel is.

lees meer

- - - - -

Weeffouten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 mei 2014

Ik doel op de systeemspanningen in tijd (kort cyclisch / stabiliteit), sturing (vakministeries / domein benadering) en focus van de opdracht (operational excellence / customer intimacy).

lees meer

- - - - -

Innovatie onderscheidt leider van volger

door: Dirk-Jan de Bruijn, 10 april 2014

Digitalisering houdt zich niet aan de knip tussen rijk en lokale overheid. Maar ook niet aan de scheidingslijn tussen publiek en privaat. Of tussen burger en ondernemer.

lees meer

- - - - -

Show it!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 maart 2014

Het feit dat je minder bent gebonden aan je eigen tent, aan je afdeling, aan je eigen kamertje of bureau versterkt de roep om helderheid waar je dan wél bij hoort.

lees meer

- - - - -

Van product naar prestatie

door: Dirk-Jan de Bruijn, 22 januari 2014

Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, écht klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, weet waarover ze het heeft, haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

lees meer

- - - - -

We rennen wat we kunnen..

..maar komen we ook vooruit?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 december 2013

‘Schrijf het op en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken’.

lees meer

- - - - -

Chief Innovation Officer

door: Dirk-Jan de Bruijn, 12 november 2013

Als we ons realiseren dat in 2017 papier uit het primaire proces geëlimineerd moet zijn, is het zaak om als de wiedeweerga aan de slag te gaan om de integrale bedrijfsprocessen te herontwerpen.

lees meer

- - - - -

Kijken vanuit andermans gezichtspunt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 oktober 2013

Er is slechts één middel echt effectief. Zorg dat er mensen zitten op sleutelposities die denken in termen van waardecreatie. Die zich weten te verplaatsen in de gebruiker.

lees meer

- - - - -

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 september 2013

Wat je zag gebeuren is dat iedereen vanuit de eigen toko ging opereren. Maar zonder integrale doelstelling: het hogere, gemeenschappelijke doel, daar hadden we even niet aan gedacht.

lees meer

- - - - -

Van competitief naar coöperatief

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 augustus 2013

Wat kan de ICT-wereld leren van wat er in de bouw is geoperationaliseerd? Middels bijvoorbeeld vormen van ketenintegratie.

lees meer

- - - - -

Veranderen begint met stilstaan

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 juli 2013

Zien en snappen wat er gebeurt, blijvend om je heen kijken en daar dan vervolgens snel en lenig op inspelen. Dus niet schoksgewijs – eens in de vijf/zes jaar een formele reorganisatie –, maar organisch.

lees meer

- - - - -

Scrum: óók voor beleidsmakers!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 juni 2013

Scrum hoeft helemaal niet lang te worden voorbereid. Het gaat immers om de achterliggende filosofie. Als je die Scrum-mindset oppakt, kun je er nog vandaag mee beginnen.

lees meer

- - - - -

Van uitvoering naar uitvoerbaarheid

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 april 2013

In de sfeer van Albert Einstein die ons al lang geleden heeft geleerd dat je problemen niet moet oppakken op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

lees meer

- - - - -

Drie keer linksom is ook rechtsaf

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 maart 2013

Een gemiddelde bestuurder heeft momenteel drie issues op de agenda staan: samenwerking, krimp en bezuinigingen, en decentralisatie operaties.

lees meer

- - - - -

Spaghetti

door: Dirk-Jan de Bruijn, 7 februari 2013

Er zijn organisaties waar driekwart van het ICT-budget wordt opgeslokt om legacy operationeel te houden. Iedereen is het er over eens dat dit een dead end street is.

lees meer

- - - - -

Digitalisering is ’n actief werkwoord!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 25 januari 2013

In een digitaliseringstraject is het essentieel is om de juiste dingen te doen, in de goede volgorde. Een 10-tal aandachtspunten om op te hangen op je whiteboard in je eigen directiekamer.

lees meer

- - - - -

Van zaadje tot karbonaadje

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 december 2012

Digitaliseringstrajecten moeten met een zodanige doorzettingsmacht opgetuigd worden dat op alle terreinen tegelijkertijd meters gemaakt kunnen worden.

lees meer

- - - - -

Taaie trajecten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2012

Digitalisering is een integraal managementvraagstuk. Vanuit de optiek van de gebruiker natuurlijk. En daarmee hoort het vraagstuk ook thuis aan de directietafel.

lees meer

- - - - -

Regeerakkoord 2.0

door: Dirk-Jan de Bruijn, 14 november 2012

Al snel duik je dan in het recente regeerakkoord. En pluis je dat eens uit. En dan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat het wel wat magertjes is.

lees meer

- - - - -

Van dossier centraal naar klant centraal

door: Dirk-Jan de Bruijn, 31 oktober 2012

Weg met het idee dat iedereen net iets anders is. En daar dan ook de ruimte voor krijgt. Op z’n eigen eilandje. Op weg naar een geïntegreerd warenhuis.

lees meer

- - - - -

Ruimte voor échte vernieuwing!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 oktober 2012

Adequate informatievoorziening raakt écht alles! En dat kun je dus niet meer drie hoog achter organiseren in een apart hertogdom.

lees meer