Jan Willem Duijzer

CIO Rechtspraak, tevens directeur IVO Rechtspraak
Jan Willem Duijzer was eerder Directeur Bedrijfsvoering en Informatisering bij de Tweede Kamer en cio bij de gemeente Den Haag en het ministerie van LNV