Data en ai
Blog

7 tips voor CIO’s: Tip 4 ‘Data als waardevolle nieuwe invalshoek’

Ons vakgebied verandert. Van ‘nice to have’ is digitale dienstverlening op alle terreinen een ‘must have’ geworden, met bijpassende kwaliteitseisen. Mijn vierde tip: 'Beschouw data als een waardevolle nieuwe invalshoek. Een goede cio is ook ‘van’ de data, net zoals hij ook is van security en van techniek. Toch begrijp ik steeds beter het zelfstandige belang van data-management en data-expertise.

Ons vakgebied verandert. Van ‘nice to have’ is digitale dienstverlening op alle terreinen een ‘must have’ geworden, met bijpassende kwaliteitseisen. Mijn vierde tip: ‘Beschouw data als een waardevolle nieuwe invalshoek. Een goede CIO is ook ‘van’ de data, net zoals hij ook is van security en van techniek. Toch begrijp ik steeds beter het zelfstandige belang van data-management en data-expertise.

Is de zelfstandige aandacht voor data een nieuwe invalshoek? Nee en ja. Nee, omdat data-beheer, data-analyse en data-modellering binnen het vakgebied leerstukken van het eerste uur zijn. Ja, omdat het belang ervan zeer sterk gegroeid is. Ik heb me lang verzet tegen fenomenen als een ‘chief data officer’ en data-architecten, omdat ik data als een integraal onderdeel van informatiemanagement zag. Een goede CIO is ook ‘van’ de data, net zoals hij ook is van security en van techniek. Toch begrijp ik steeds beter het zelfstandige belang van data-management en data-expertise. Binnen de Rechtspraak zijn data-registers zoals het faillissements-register, het huwelijksgoederen-register en het curatele- en bewindregister lange tijd als een soort bijproduct van het rechtspreken beschouwd; gelukkig is recent de conclusie getrokken dat ze van primair belang zijn en ook als zodanig moeten worden onderhouden en opengesteld.

Data-management is daarnaast een steeds belangrijker aspect van architectuur. Het venijn van de gewenste samenhang tussen systemen en componenten zit juist vaak op de data-laag en de data-modellering. Zorg dat je architecten daar oog voor hebben. Dat geldt ook voor de zelfstandige betekenis van data, los van de werkprocessen of applicaties waarin ze ontstaan of worden beheerd. Als grondstof voor betere of nieuwe dienstverlening, maar ook als risico.

Niet voor iedere organisatie zal een apart databeleid nodig zijn. Maar mijn tip is om er als CIO expliciet aandacht aan te besteden.

Zeven tips voor CIO’s door Jan Willem Duijzer

In januari 2016 schreef ik op iBestuur.nl een bijdrage met tips voor jonge CIO’s bij de overheid. Ik meende, na CIO-rollen bij een ministerie en een grote gemeente, wel zo’n beetje te weten hoe die wereld in elkaar zit en wilde dat meegeven aan mijn jonge collega’s. Nu, zes jaar later, valt me op hoe snel het vakgebied de laatste jaren is veranderd. De grootste verandering is wat mij betreft het toegenomen belang van digitale dienstverlening. Van ‘nice to have’ is die dienstverlening op alle terreinen een ‘must have’ geworden, met bijpassende enorm hoge kwaliteitseisen. Maar naast de ontwikkelingen op het vakgebied ben ik ook zelf veranderd door nieuwe ervaringen als CIO bij de Tweede Kamer en sinds 2019 bij de Rechtspraak. Vandaar deze update. Aan mijn tips van zes jaar geleden voeg ik graag zeven nieuwe adviezen toe.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren