Overheid in transitie
Blog

7 tips voor CIO’s: Tip 7 ‘Investeer in mensen en de werkomgeving’

Ons vakgebied verandert. Van ‘nice to have’ is digitale dienstverlening op alle terreinen een ‘must have’ geworden, met bijpassende kwaliteitseisen. Mijn laatste tip betreft de mensen in je organisatie. Daar begint en eindigt alles mee. Zes jaar geleden benadrukte ik de noodzaak van actuele kennis en expertise; wat mij betreft minimaal op relevant HBO-niveau. Daar zet ik anno 2022 een dikke streep onder.

Ons vakgebied verandert. Van ‘nice to have’ is digitale dienstverlening op alle terreinen een ‘must have’ geworden, met bijpassende kwaliteitseisen. Mijn laatste tip betreft de mensen in je organisatie. Daar begint en eindigt alles mee. Zes jaar geleden benadrukte ik de noodzaak van actuele kennis en expertise; wat mij betreft minimaal op relevant HBO-niveau. Daar zet ik anno 2022 een dikke streep onder.

Actuele kennis en expertise is nog steeds aan de orde. Mijn update betreft de persoonlijke competenties: gedrag en samenwerking. Ik ben als ambtenaar opgevoed met het belang van resultaatgerichtheid. Een van de doctrines die ik me goed herinner is: “sturen op resultaat en afrekenen op resultaat”. Ook daar zet ik nog steeds een streep onder, al is deze doctrine niet langer populair. Die afnemende populariteit begrijp ik wel. Sturen op resultaat, zeker op individueel resultaat, heeft zijn beperkingen. Het kan leiden tot ongewenste onderlinge concurrentie en gebrekkige onderlinge samenwerking. Het meten van die resultaten is daarnaast ook niet eenvoudig. “Sturen op gedrag” is het nieuwe HR-motto en in aanvulling op kennis en resultaatgerichtheid steun ik dat. Kennis delen, elkaar aanvullen en helpen, elkaar uitdagen en stimuleren, onderling vertrouwen: het zijn stuk voor stuk succesvoorwaarden in een organisatie. Louis van Gaal heeft gelijk: met ‘gewone’ voetballers kun je een heel goed team vormen, niet zelden een veel beter team dan een sterren-ensemble.

De concurrentie op de arbeidsmarkt is op dit moment groot. Mijn tip is om goede salarissen te bieden, maar vooral om te investeren in een veilige, sociale en stimulerende werkomgeving. In gedrag en samenwerking. Dan komen de resultaten vanzelf.

Zeven tips voor CIO’s door Jan Willem Duijzer

In januari 2016 schreef ik op iBestuur.nl een bijdrage met tips voor jonge CIO’s bij de overheid. Ik meende, na CIO-rollen bij een ministerie en een grote gemeente, wel zo’n beetje te weten hoe die wereld in elkaar zit en wilde dat meegeven aan mijn jonge collega’s. Nu, zes jaar later, valt me op hoe snel het vakgebied de laatste jaren is veranderd. De grootste verandering is wat mij betreft het toegenomen belang van digitale dienstverlening. Van ‘nice to have’ is die dienstverlening op alle terreinen een ‘must have’ geworden, met bijpassende enorm hoge kwaliteitseisen. Maar naast de ontwikkelingen op het vakgebied ben ik ook zelf veranderd door nieuwe ervaringen als CIO bij de Tweede Kamer en sinds 2019 bij de Rechtspraak. Vandaar deze update. Aan mijn tips van zes jaar geleden voeg ik graag zeven nieuwe adviezen toe.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren