zoeken binnen de website

Alle blogs van Rob van de Velde

Verwondering

door: Rob van de Velde, 10 september 2018

Het zijn allemaal mooie initiatieven om data open te hebben en te houden, maar wat te doen met algoritmen? Van wie zijn die algoritmen en wie controleert ze?

lees meer

Nieuwe realiteit

door: Rob van de Velde, 14 december 2017

De digitale transformatie voltrekt zich snel en is niet te stoppen. Grote vraag is of wij ons als overheid voldoende voorbereiden op die nieuwe realiteit. “Ik heb de indruk van niet.”

lees meer

Meer van Bolsena

door: Rob van de Velde, 8 november 2017

De INSPIRE-richtlijn heeft alles in zich heeft om antwoord te helpen bieden op Europese milieuvraagstukken, maar soms is de praktijk weerbarstiger. Een voorbeeld uit Italië.

lees meer

Wat komt er na Nederland Distributieland?

door: Rob van de Velde, 5 oktober 2016

De komende tijd draait het bij de digitalisering vooral om het optimaal verzamelen en gebruiken van data. En daar zijn wij goed in. De tijd is rijp voor Nederland Dataland.

lees meer

Datainfrastructuur als vierde netwerk

door: Rob van de Velde, 16 februari 2016

Digitalisering en dataficatie zullen sterk gaan bepalen hoe we ons zullen gedragen. Daarvoor moet wel eerst het een en ander worden geregeld.

lees meer

De BGT: gaat u eruit halen wat erin zit?

door: Rob van de Velde, 3 juni 2015

Overheden zijn druk bezig met het implementeren van de BGT. Goed, want de deadline van 1 januari 2016 nadert. Toch moeten we niet schromen om vooruit te kijken.

lees meer

Minister van Digitale Infrastructuur

door: Rob van de Velde, 4 december 2014

Het wordt hoog tijd voor een ambitieuze minister van Digitale Infrastructuur met een uitvoeringsprogramma waarin voldoende ingenieursmentaliteit de ruimte krijgt.

lees meer

Informatiediensten

door: Rob van de Velde, 21 mei 2014

De tijd is rijp om na te denken over een aantal slimme, gestandaardiseerde diensten: laaghangend fruit en gebruikmakend van al die basiscomponenten.

lees meer