partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Capgemini

Capgemini-logo

Webtoegankelijkheid: klaar voor een sprong voorwaarts

door: Sem Enzerink, 14 april 2021

‘De ingang van het gemeentehuis? Spring maar over de sloot. Daarna klimt u met een ladder naar de vierde etage.’ In de fysieke wereld is dit ondenkbaar. Toch komt het in de digitale wereld voor. Sinds vorig jaar gelden er toegankelijkheidseisen voor alle overheidswebsites. Websites die niet aan de richtlijnen voldoen, vormen vooral voor mensen met een beperking een hindernis.

lees meer

Waarom duurzaamheid collectieve actie, doortastend leiderschap en slimmere technologie vergt

1 april 2021

De eerste editie van ‘Conversations for Tomorrow’ is getiteld ‘Why sustainability means collective action, bolder leadership, and smarter technologies’. Het biedt diepgravende inzichten om wereldwijde strategische programma’s te voeden die gericht zijn op het creëren van een duurzamere toekomst, inclusief een bijdrage van Frans Timmermans.

lees meer

Society 5.0: Naar een superslimme samenleving?

door: Erik Hoorweg, 18 februari 2021

De afgelopen decennia stonden in het teken van ongekende verandering. Digitalisering heeft onze manier van werken, produceren, consumeren, reizen, ontspannen en wonen ingrijpend veranderd. Nu dient zich een nieuw tijdperk aan als superslimme samenleving: Society 5.0. Een samenleving waarin de grens tussen mensen en computer steeds vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar verknoopt raken.

lees meer

Digitale veiligheid in tijden van corona – en daarna

27 oktober 2020

Beeld bij verhaal Capgemini

De wereld is in de ban van COVID-19. De initiële paniek heeft inmiddels plaatsgemaakt voor handelingsbereidheid. Landen hebben vergaande maatregelen genomen; de meeste zijn erin geslaagd de eerste golf de kop in te drukken. Zolang de dreiging bestaat, moeten we continu afwegingen maken tussen belangen. Ook de Nederlandse regering is op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Meer en meer wordt in dat nieuwe normaal gesteund op de digitale wereld: als het gaat om (politieke) besluitvorming, sociaal contact, (thuis)werken en samenwerken.

lees meer

eGovernment Benchmark: Europeanen steeds beter online gefaciliteerd door overheid

22 september 2020

Capgemini heeft de eGovernment Benchmark 2020 gepubliceerd, een studie in opdracht van de Europese Commissie. Daaruit blijkt dat Nederland zijn digitale overheidsdiensten blijft verbeteren: burgers en bedrijven kunnen meer publieke diensten online gebruiken.

lees meer

Trends in Veiligheid 2020: Nederlanders steeds meer bewust van eigen verantwoordelijkheid in zorg dragen voor online veiligheid

14 september 2020

Nederlandse burgers zijn zich steeds meer bewust van online bedreigingen en hoe ze deze kunnen beperken. Tien jaar geleden dachten de meeste Nederlanders (60%) dat internetproviders verantwoordelijk waren voor het waarborgen van hun online veiligheid. Nu, in 2020, beschouwt de meerderheid van de Nederlandse burgers (62%) het vooral als hun eigen verantwoordelijkheid. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van de 10e editie van Trends in Veiligheid 2020, het jaarlijkse onderzoeksrapport over veiligheidstrends in Nederland dat Capgemini publiceert.

lees meer

Goede cijfers voor Nederland

eGovernment Benchmark 2020:

17 augustus 2020

Illustratie bij eGovernment Benchmark 2020 Capgemini

Waar staan Europese overheden anno 2020 met het leveren van digitale diensten aan bedrijven en burgers? De nieuwste Europese eGovernment Benchmark komt uit in een tijd waarin mensen noodgedwongen meer aan huis gekluisterd zijn, waarin thuiswerken en de ‘anderhalvemetersamenleving’ het nieuwe normaal zijn geworden. Meer dan ooit is het van wezenlijk belang dat burgers en bedrijven op afstand – digitaal – zaken kunnen regelen met de overheid.

lees meer

Trends in TAX 2020: de wendbare belastingdienst

door: Evert Voorn en Davey van Ginneke, 17 april 2020

Plaatje bij verhaal Capgemini

Belastingdiensten in de hele wereld staan aan de vooravond van ingrijpende digitale veranderingen. Niet alleen moeten belastingdiensten anticiperen op digitale disrupties, ook worden zij geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop belastingen worden geheven.

lees meer

Europees Onderzoek: open data aanjager economie

25 februari 2020

Open data en het hergebruik van open datareeksen helpen bij efficiencyverbetering, bij het realiseren van lagere kosten voor dienstverlening en bij het behalen van sociale- en milieudoelstellingen. Dit blijkt uit “The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe” het nieuwste onderzoek van Capgemini Invent naar de toepassing van open data in opdracht van de Europese Commissie.

lees meer

'Een omvattende quantumstrategie is nodig'

door: Julian van Velzen, 29 januari 2020

Julian van Velzen

Quantumcomputers zullen in staat zijn hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt daarmee onze digitale veiligheid in gevaar en liggen straks onze gegevens op straat? Belangrijke vragen waarop de overheid samen met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de komende jaren het antwoord op zal moeten vinden. Dit vraagt om een quantumstrategie.

lees meer