zoeken binnen de website

personalia

Bent u actief betrokken bij de digitalisering van maatschappij en overheid? En heeft u een nieuwe functie bij de overheid, technologiebedrijf, kennisinstituut of maatschappelijke organisatie? Meld uw benoeming bij redactie@ibestuur.nl

Jolein Baidenmann programmamanager Transparantie in Informatie bij EZK/LNV

door: Redactie iBestuur, 13 juli 2022

Jolein Baidenmann start per 15 juli 2022 als Programmamanager Transparantie in Informatie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma moet een boost geven aan het op orde brengen van de informatiehuishouding en het werken aan meer openbaarheid.

lees meer

Marcel Hoogland Algemeen Directeur Justitiële ICT Organisatie bij JenV

door: Redactie iBestuur, 6 juli 2022

Marcel Hoogland start op 1 september 2022 als algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie (JIO) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij volgt Johan Wiltvank op die met pensioen gaat. Hoogland werkt sinds 2019 bij IVO Rechtspraak als directeur IT. Eerder was hij werkzaam bij DICTU en Agentschap Telecom.

lees meer

Rianne Blacquière MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid IenW

door: Redactie iBestuur, 29 juni 2022

Rianne Blacquière start per 1 augustus als MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze werkt nu nog bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk. Onder deze vlag leverde zij vorig jaar samen met het CIO-beraad de I-strategie Rijk op.

lees meer

Mariette Lokin van Belastingdienst naar Hooghiemstra & Partners

28 juni 2022

Mariette Lokin start op 1 juli als principal consultant bij Hooghiemstra & Partners. Ze gaat zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van de AVG, informatiehuishouding, multi party computing, authenticatie en autorisatie. Hiernaast blijft ze verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De verbinding tussen wetgeving en digitalisering blijft de rode draad in haar werk.

lees meer

Marianne Ottevanger hoofd Strategische Beheerorganisatie DSO bij BZK

door: Redactie iBestuur, 27 juni 2022

Marianne Ottevanger wordt met ingang van 15 augustus 2022 hoofd Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV (Landelijke Voorziening) bij het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de afspraken rondom het strategisch beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

lees meer

Mariya Hulzebosch per 1 juli hoofd Beleidsinformatie bij BZK

16 juni 2022

Mariya Hulzebosch wordt per 1 juli 2022 benoemd als hoofd Beleidsinformatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De missie van de afdeling is rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid datagedreven maken, met als doel op basis van feiten en cijfers sturing geven aan beleid en verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer.

lees meer

Paul Landsmeer manager CTO Office directie IV bij de Belastingdienst

door: Redactie iBestuur, 11 juni 2022

Paul Landsmeer is per 1 juni 2022 gestart als manager CTO Office binnen de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Hij is verantwoordelijk voor een optimale en effectieve inzet van (nieuwe) technologie binnen de Belastingdienst en voert daarop regie.

lees meer

Ineke van Gent voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 3 juni 2022

De ministerraad heeft Ineke van Gent benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en Martin Berendse (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) gaan zij het adviescollege vormen.

lees meer

Bianca Rouwenhorst per 1 juni directeur Informatiebeleid/CIO bij VWS

door: Redactie iBestuur, 3 juni 2022

Bianca Rouwenhorst is per 1 juni 2022 directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt Ron Roozendaal op, die per 1 mei de overstap maakte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar is hij aan de slag gegaan als kwartiermaker Digitale Samenleving.

lees meer

Geert-Jan van de Ven per 1 juni nieuwe directeur CIP

door: Redactie iBestuur, 2 juni 2022

Geert-Jan van de Ven volgt per 1 juni Ad Reuijl op als directeur van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Reuijl, oprichter van het CIP in 2012, bereikt in augustus 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werkt tot aan zijn pensionering voor CIP en blijft daarna als adviseur aan CIP verbonden.

lees meer

Michiel Borgers directeur Joint Informatievoorziening Commando bij Defensie

door: Redactie iBestuur, 23 mei 2022

Michiel Borgers start per 1 augustus 2022 als directeur Joint Informatievoorziening Commando bij het ministerie van Defensie. JIVC is de leverancier van IT-producten en -diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en systemen. Michiel Borgers is momenteel CIO bij de Universiteit van Maastricht.

lees meer

Chris ter Steege Stafhoofd Applicaties & Databases bij RIVM

door: Redactie iBestuur, 13 mei 2022

Chris ter Steege wordt met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot Stafhoofd Applicaties & Databases bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. De functie is onderdeel van het Management Team van de nieuw ingerichte IV organisatie.

lees meer

Andries Kok directeur Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving bij VNG

door: Redactie iBestuur, 11 mei 2022

Andries Kok start op 1 juni als directeur van de nieuwe directie Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze directie bestrijkt vrijwel alle basisfuncties van gemeenten: arbeidszaken, lokale democratie, gemeenterecht, financiën, informatiesamenleving en veiligheid. Hij werkte voorheen als teamleider Financiën bij de VNG.

lees meer

Rudy van Belkom directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek

door: Redactie iBestuur, 4 mei 2022

Rudy van Belkom is per 1 mei de nieuwe directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Hij werkte al bij STT als senior onderzoeker en ontwikkelde vorig jaar de Technologie Kieswijzer, een stemhulp over tech-gerelateerde onderwerpen. Onlangs bracht hij zijn boek ‘Alive and Clicking’ uit waarin hij betoogt dat er hoop is voor de democratie.

lees meer

Ron Roozendaal per 1 mei kwartiermaker Digitale Samenleving/pDG

door: Redactie iBestuur, 21 april 2022

Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid en CIO bij VWS, maakt per 1 mei de overstap naar het ministerie van BZK. Als kwartiermaker Digitale Samenleving/plaatsvervangend DG gaat hij uitvoering geven aan de Hoofdlijnenbrief Digitalisering die in maart naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat kondigde hij aan tijdens een bijeenkomst van Code For NL op 21 april jl.

lees meer