zoeken binnen de website

Nienke Weegink directeur Informatievoorziening bij EZK en LNV

door: Redactie iBestuur | 27 september 2022

Nienke Weegink wordt met ingang van 1 januari 2023 directeur Informatievoorziening bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen het CIO-beraad heeft ze de portefeuille “I in het hart van beleid”, onderdeel van de I-strategie Rijk.

Nienke Weegink | Beeld : Algemene Bestuursdienst

De directie Informatievoorziening werkt voor de ministeries van EZK en LNV en heeft een belangrijke rol in de digitale transformatie binnen de departementen en concernorganisaties van de ministeries. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatie­voorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen. De directeur heeft ook de portefeuilles Huisvesting en Facilitair, waarbij de focus ligt op duurzame bedrijfsvoering en meer integrale samenwerking.

Nienke Weegink is binnen het CIO-beraad portefeuillehouder “I in het hart van beleid”, onderdeel van de I-strategie Rijk.

Nienke Weegink is vanaf 2015 Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is in die functie directeur van de CIO-office en Integrale Veiligheid, tevens plaatsvervangend pSG. Ze werkt sinds 2012 bij het ministerie van SZW, waar ze onder andere de rol van plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering en afdelingshoofd ICT, Inkoop en Facilitair invulde.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.