zoeken binnen de website

tag: bureau toetsing ict projecten

Sander van Amerongen benoemd tot secretaris-directeur Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 4 oktober 2021

Sander van Amerongen is per 1 september 2021 officieel benoemd als secretaris-directeur voor het Adviescollege ICT-toetsing (voorheen Bureau ICT-toetsing). Hij nam deze functie al waar sinds 1 januari.

lees meer

Adviescollege ICT-toetsing op afstand van BZK

door: Pieter van den Brand, 27 mei 2021

Tijdelijke ICT-waakhond BIT is ingeruild voor het permanente Adviescollege ICT-toetsing. De kritisch volger van overheids-ICT in wording kan nu veel meer. Ook bestaande systemen toetsen en ongevraagd zelf adviezen geven. Voorzitter Hans Verkruijsse vertelt waarom dat nodig is.

lees meer

Dienders over uitblijvende ICT- verbetering: ‘Beloftenparadijs’

door: Peter Mom en Wil van der Schans, 10 mei 2020

De digitale informatievoorziening van de politie is al vele jaren een hoofdpijndossier. Ruim twee jaar na het beëindigen van een speciaal programma om de ICT bij de tijd te brengen, is er voor agent en rechercheur amper iets veranderd. Er heerst berusting op de werkvloer. En de beloofde verbetering? Onbekend wanneer die komt.

lees meer

Stop ICT-projecten

door: Jan Willem Boissevain, 3 december 2019

ICT-projecten bij de overheid willen nog wel eens falen, ziet ook het BIT. Is er dan in 25 jaar tijd niets veranderd?

lees meer

Aanzet tot een IT-Deltaplan voor de overheid

door: Daan Rijsenbrij , 7 november 2019

Daan Rijsenbrij heeft het afgelopen jaar drie artikelen geschreven in (CIO-Magazine, het FD en Elsevier), waarin de problemen van de overheid met IT zijn benoemd. “ Geïnspireerd door en gebruikmakend van de vele commentaren die hij uit zijn netwerk ontving, stelde Rijsenbrij onderhavige notitie op.

lees meer

Integriteit, aan het BIT niet besteed

door: Ruud Leether, 5 september 2019

Ambtelijk loyaliteit kan en mag geen schaamlap zijn om lastige interne kwesties buiten het publieke debat te houden.

lees meer

BIT: de muis die een tijger bleek

door: Ruud Leether, 14 mei 2019

Het BIT is in korte tijd uitgegroeid tot een deskundig en gezaghebbend gremium, maar de vraag is of iedereen dat zo ziet.

lees meer

De stoelpoten van het BIT

door: Bas Linders, 25 april 2019

Het BIT moet door de Kamer worden afgeschermd tegen de pogingen om dat instituut een kopje kleiner te maken.

lees meer

BITE!

door: Peter Lievense, 28 februari 2019

Het meest recente BIT-advies lezend, kan ik me wel een beetje voorstellen dat sommige bestuurders de stekker uit het BIT willen trekken.

lees meer

Bureau ICT-Toetsing

door: Peter Lievense, 14 februari 2019

Uiteindelijk is het aan de Kamer om een beslissing te nemen over het BIT. En die is van links naar rechts voor méér BIT.

lees meer

‘Wees niet bang voor het BIT’

door: Freek Blankena, 11 april 2017

De beoordelingen van grote ICT-projecten door het BIT zijn niet mals. Projecten blijken niet goed doordacht, beginnen te groot, complexe risico’s worden te veel ‘naar achteren’ geschoven, of men worstelt met de agile-aanpak. Bureaumanager Cokky Hilhorst wil graag de expertise van het BIT inzetten zodat er een constructief gesprek ontstaat over de haalbaarheid van een project. “Kom bij ons langs!”

lees meer

Eén jaar BIT: 'effectief, maar kwetsbaar'

door: Freek Blankena, 25 januari 2017

Het Bureau ICT Toetsing (BIT) is een professioneel werkende organisatie, constateert de Toezichtsraad BIT, die het BIT na zijn eerste jaar liet onderzoeken. Maar er zouden wel meer vaste toetsmanagers in dienst mogen. En het tijdelijke karakter speelt het orgaan ook parten.

lees meer

Wakker geschrokken maar ook gebleven?

door: Ruud Leether, 17 oktober 2016

Ronddwalend op het ICT-dashboard viel mijn oog op een project van het ministerie van Veiligheid en Justitie genaamd ToR. Dat project gaat mede over de doorontwikkeling van Radar.

lees meer

Verkoopverhaal

door: Niels Groen, 1 augustus 2016

Een recent BIT-advies breekt gelukkig met het maakbaarheidsdenken bij de overheid. Een business case moet meer zijn dan een verkooppraatje.

lees meer

BIT zet rem op ‘Zelfbediening Justitiabelen’

door: Freek Blankena, 8 juni 2016

Het project Zelfbediening Justitiabelen van het ministerie van VenJ moet het even wat rustiger aan doen. Het BIT vindt dat het project te optimistisch is opgezet qua werking van de geplande software. Ook moeten de business cases beter onderzocht worden. Staatssecretaris Dijkhoff neemt de adviezen over.

lees meer

De eerste lessen uit het post-Elias tijdperk

door: Fred Teunissen , 6 april 2016

De commissie-Elias voegde twee nieuwe elementen toe aan het automatiseringslandschap van de landelijke overheid: het bureau ICT-Toetsing en een reeks aanbevelingen om de CIO-functie verder te professionaliseren. John Schattorie en Berthil Köster trekken de eerste lessen uit het werken met de nieuwe aanpak. Een verslag uit de iBestuur Congres 2016 Special.

lees meer

Trias politica klopt niet

door: Seger de Laaf, 27 november 2015

De wetgevende macht lacht, de rechtelijke macht wacht en de uitvoerende macht smacht. Je kunt uitvoering niet veranderen zonder beleid daarin mee te nemen.

lees meer

Alle begin is moeilijk, ook voor het BIT!

door: Ruud Leether, 26 november 2015

Het door minister Blok nogal afgezwakte BIT heeft haar eerste advies afgeleverd. Dat blijkt nogal voorzichtig van aard en weinig inhoudelijk.

lees meer

Einstein als inspirator voor het BIT

door: Niels Groen, 10 november 2015

Het BIT kan een belangrijke bijdrage leveren door niet een zoveelste toezichthouder te zijn, maar een pleitbezorger van een andere denkwijze.

lees meer

Eerste BIT-toets: Operatie BRP moet transparanter

door: Freek Blankena, 29 oktober 2015

Het Bureau ICT-Toetsing heeft als eerste proeve de Operatie BRP onder de loep genomen. Dat moet ondere andere transparanter, zodat de politiek niet zo snel meer in de verleiding komt het project nog ingewikkelder te maken dan het al is.

lees meer

Stakeholders bepalen het succes van ICT-projecten

Weet wie ze zijn en neem ze serieus!

door: Alwin Kohlbrugge, 9 oktober 2015

In het voorjaar schreef collega Sander de Graaf in Binnenlands Bestuur een inspirerende blog over hoe meer soft skills het succes van ICT-projecten bij de overheid bepalen. Zijn oproep – meer vrouwen in de ICT – ondersteun ik van harte en wil ik, vanuit mijn expertise, aanvullen met de oproep meer aandacht te besteden aan stakeholdermanagement. Maar de échte sleutel tot succes? Dat is het goed managen van alle stakeholders binnen een ICT-project, vanuit de menselijke factor.

lees meer

Dit kan niet raar zijn

door: Seger de Laaf, 9 oktober 2015

Ambtenaren gaan dag in dag uit maar verder met hoe het altijd is gegaan. De overheid is minstens zo kwetsbaar als het financiële systeem dat Joris Luyendijk beschreef.

lees meer

Droompolitiek en maakbare projecten

“Not because they are easy, but because they are hard.” De Nationale Ombudsman, John F. Kennedy, Paul Veger en ICT-projecten bij de overheid

door: Bert Hogemans, 6 oktober 2015

We moeten beter nadenken over de maakbaarheid en haalbaarheid van de doelen die we ons stellen. Politieke dromen zijn alleen in stukjes te bewerkstelligen.

lees meer

Geloofwaardig bestuur

door: Ruud Leether, 24 september 2015

Het is opmerkelijk hoeveel moeite bestuurders hebben met transparante besluitvorming en daadkracht, ook als het om ICT gaat. Er zijn dwarsdenkers nodig.

lees meer

Hans Wanders is ‘Baas BIT’

door: Bas Linders, 15 september 2015

Hans Wanders is sinds 1 maart Rijks CIO. De commisie Elias volgde hij als CIO van Randstad vanuit een ooghoek. “Pas toen ik wist dat deze baan vacant zou komen ben ik het gaan volgen en begonnen mijn handen te jeuken.” En toen? Een wiskundige tussen bestuursambtenaren. “Het helpt als een i-functionaris bij de overheid met zijn voeten in de ICT-modder heeft gestaan”. Baas BIT heeft er zin in.

lees meer

Van autoritair naar autoriteit

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 augustus 2015

De vraag is terecht of het slim is het BIT uit te besteden. In ieder geval moeten vakmanschap, verbinding en vertrouwen tot in de kieren van Deloitte voelbaar zijn.

lees meer

Publieke IT: drievoudige oplossing nodig

door: Niels Groen, 20 juli 2015

Wat Elias vergat: niet zelden worden het ambtelijk apparaat en haar ICT-leveranciers opgezadeld met belachelijke politieke eisen aan informatietechnologie.

lees meer

Succesvolle ICT vergt juiste commitment

door: Bert Hogemans, 15 juli 2015

We zijn ons er onvoldoende van bewust dat niet stoppen met een ICT-project ook een keuze is, gebaseerd op menselijke driften en angsten. Daar gaat ook het BIT niets aan veranderen.

lees meer

Simsalabim … value engineering!

door: Peter van Schelven, 12 mei 2015

Het is een bekend gezegde uit de handel: prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt. Tussen die twee dingen bestaat idealiter een redelijke verhouding. Ook in de handel van ICT. U trekt uw knip graag open voor een investering in nieuwe ICT-spullen als u door de inzet ervan meer omzet en winst kunt realiseren of uw productie beter, duurzamer of goedkoper kunt maken. Misschien bent u zelfs bereid uw ICT-leverancier te laten delen in de toegevoegde waarde die het gebruik van ICT voor u oplevert.

lees meer

'De toppers komen zo niet in beeld'

door: Freek Blankena, 26 februari 2015

iBestuur vraagt een aantal betrokkenen om hun visie op de kabinetsreactie op het rapport-Elias. Met meer controle van bovenaf los je het probleem niet op, vindt Gerard Meijer. Er moeten al aan het begin van projecten toppers in projectmanagement en architectuur worden ingezet.

lees meer

Een zwarte lijst voor ICT-bedrijven?

door: Peter van Schelven, 16 februari 2015

Minister Bloks register van ICT-bedrijven die slecht hebben gepresteerd is weinig anders dan een ordinaire zwarte lijst, een regelrechte oorlogsverklaring. Hoezo bouwen aan vertrouwen?

lees meer

Klapperend kunstgebit

door: Ruud Leether, 12 februari 2015

Blok passeert op wezenlijke punten de aanbevelingen van de Commissie Elias, in het bijzonder waar het om het BIT gaat. Zijn reactie is van een hoog ‘pappen en nat houden’-gehalte.

lees meer

'BIT moet wel twee kanten op werken'

door: Freek Blankena, 11 februari 2015

iBestuur vraagt een aantal betrokkenen om hun visie op de kabinetsreactie op het rapport-Elias. D66-Kamerlid Kees Verhoeven toont ziet positieve elementen, maar wil meer helderheid. Met name op het gebied van het Bureau ICT Toetsing en de politieke aandacht voor aanbestedingen moet het scherper, vindt hij.

lees meer

'Vergeet het ICT-vakmanschap niet'

door: Freek Blankena, 9 februari 2015

Voormalig Rijks-CIO Maarten Hillenaar vreest dat het rapport Elias en de reactie van het kabinet daarop de aandacht afleiden van waar zeventig procent van de ICT-kosten zitten: beheer en onderhoud van wat er al is en wat werkt. “Daar moet juist worden geïnvesteerd in goede mensen.”

lees meer

‘Het moet wel wat concreter’

door: Freek Blankena, 5 februari 2015

iBestuur vraagt een aantal betrokkenen om hun visie op de kabinetsreactie op het rapport-Elias. PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug is positief, maar vindt de aangedragen maatregelen nog niet helder genoeg. “Het moet wel een BIT met een bite zijn.” Zij wil de maatregelen in een debat met minister Blok nog verder aanscherpen.

lees meer

Rapport Elias: elegant in de prullenmand

door: René Veldwijk, 5 februari 2015

Het Kabinet heeft gereageerd op het rapport ‘Naar Grip Op ICT’. In 35 kantjes worden de belangrijkste aanbevelingen afgepoeierd. Van het ‘kroonjuweel’, het BIT, rest alleen een doorzichtige façade.

lees meer

'Naar grip op het BIT'

door: Bas Linders, 3 februari 2015

Als het aan Blok ligt – zo staat in zijn brief aan de kamer – verandert er wezenlijk niets aan de gang van zaken zoals die was voordat het rapport-Elias verscheen.

lees meer

Elias, de drank en de rechter

door: Peter van Schelven, 22 januari 2015

Al met al is de stap naar de rechter in een complex IT-geschil vaak niet veel meer dan een duur advocatenfeestje waarin middels een uiterst onzeker juridisch kansspel gepoogd wordt de wederpartij een financiële zwartepiet in de maag te splitsen. Dit soort feestjes levert zelden winnaars op.

lees meer

Een gebrek aan 'urgency'

door: Ruud Leether, 16 december 2014

Het is dinsdagavond 9 december en je stapt vroeg in bed. In gedachten ben je al bij morgen. Bij het plenaire debat over het spraakmakende onderzoek gaan harde noten gekraakt worden.

lees meer

Chris Verhoef vreest ‘BIT zonder bite’

door: Peter Mom, 27 november 2014

De commissie Elias adviseert de instelling van een Bureau ICT-toetsing dat vooraf ICT-projecten tegen het licht moet houden zodat het slecht voorbereide projecten af kan blazen. Er ligt echter al een kwart eeuw een Besluit Informatievoorziening Rijksdienst dat dergelijke onafhankelijke contra-expertises onder regie van BZK verplicht maar dat niet of nauwelijks gebruikt wordt en waarvan de commissie blijkbaar geen weet had.

lees meer

Het gelijk van Elias

door: Jan Willem Boissevain, 27 oktober 2014

De wijze waarop de commissie haar werk heeft gedaan dwingt respect af. En voor wie nog twijfelde aan de bevindingen: de actualiteit van de laatste weken vormt het levend bewijs.

lees meer

Moeten of willen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 23 oktober 2014

Ik had me kunnen voorstellen dat de commissie ook nog een hoofdstuk had gewijd aan de toekomst. Hoe Nederland er over een jaar of tien uitziet als we ons ICT-huiswerk nu netjes gaan doen.

lees meer

Elias en de ICT-taboes

door: Evert-Jan Mulder, 22 oktober 2014

Niet zozeer in de op de bestuurlijke praktijk gerichte aanbevelingen schuilt de waarde van het rapport maar in het doorbreken van een drietal taboes.

lees meer

Commissie Elias: over cultuur en veranderen

door: Ruud Leether , 20 oktober 2014

Het is buitengewoon belangrijk dat Kamer en overheidsopdrachtgevers het rapport zullen omarmen al was het maar om te voorkomen dat het net als veel IT-contracten weer snel in een ambtelijke la verdwijnt.

lees meer

Ton Elias: "Het is geen rocket science!"

door: Bas Linders, 16 oktober 2014

Het Bureau toetsing ICT-projecten wordt geen bureaucratische orgaan van waaruit ambtenaren andere ambtenaren bestrijden. Het BIT is speerpunt in de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie ICT, die gisteren rapport uitbracht. Commissie-voorzitter Ton Elias stelt zich een kleine groep slimme IT’ers voor die ‘op een kilometer afstand’ kunnen zien dat een project verkeerd wordt aangepakt.

lees meer

BIT en bytes

door: Bas Linders, 16 oktober 2014

Wat is nu precies dat bureau ICT-toetsing (BIT) van de commissie Elias? Een soort stuurslot tegen dronken rijden? Een ICT-politbureau dat zelf door niemand wordt gecontroleerd?

lees meer