zoeken binnen de website

tag: justitie en veiligheid

E-zine: Plan van Aanpak Informatiebeveiliging 2.0

23 november 2022

Een cyberaanval is niet tegen te houden met alleen defensieve maatregelen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom een nieuwe visie en strategie op cybersecurity ontwikkeld, gericht op de operationele veiligheid. JenV wil integraal zicht hebben op het dreigingslandschap, risico’s tot een aanvaardbaar niveau reduceren en klaar zijn voor aanvallen.

lees meer

Justitiële ict wordt nieuw agentschap

door: Redactie iBestuur, 17 november 2021

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil per 1 januari 2022 de nieuw te vormen Justitiële ICT Organisatie als agentschap van start laten gaan. Hij heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd met dit voornemen in te stemmen.

lees meer

Hersenkrakers over de informatiehuishouding

door: Marieke Vos, 2 maart 2020

Een voorstel uit 1918 kan verrassend genoeg een antwoord geven op een prangend vraagstuk in de moderne informatiehuishouding, zo blijkt uit een gesprek met de Commissie advies informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

lees meer

Een sollicitant kan niet zelf een VOG aanvragen

door: Arjan Widlak, 14 augustus 2019

Mag een sollicitant zelf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen? ‘Max’ deed het en stuitte op wat problemen.

lees meer

Informatie beter bewaren, vinden en delen

door: Marieke Vos, 7 mei 2019

‘Toegang geven en informatie delen is het nieuwe hebben’, aldus een hooggeleerde adviseur van het programma Stukken Beter. Doel van het programma: van het ministerie van Justitie en Veiligheid een informatiegestuurde organisatie maken. De eerste stap: zoveel mogelijk papier de deur uit. Maar wél met beleid. Informatiegestuurd werken is geen digitaal feestje, maar een andere manier van werken.

lees meer

Governance zorgt dat alles werkt

Referentiemodel Opdrachtgeverschap

door: Jet van Eeghen, 27 februari 2019

Governance is typisch zo’n begrip dat je overal hoort, maar moeilijk is uit te leggen. Bij de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid dachten ze: we gaan het gewoon doen. Voor de ontwikkeling en het beheer van onze diensten maken we een structuur (de governance!) waarmee iedereen weet wat hij moet doen en wat wiens verantwoordelijkheden zijn. Simpel uitgangspunt, niet zo simpel in de uitvoering.

lees meer

Informatie beter bewaren, vinden en delen

5 februari 2019

Honderdvijftig kilometer archief digitaliseren, ervoor zorgen dat de vele nieuwe informatie die wordt gemaakt goed wordt bewaard….. net als andere departementen werkt ook het ministerie van Justitie en Veiligheid hard aan het duurzaam bewaren van informatie. Zodat documenten goed vindbaar blijven en informatie beter gedeeld kan worden.

lees meer

Een mix van altruïsme en eigenbelang

Open Data

door: Jet van Eeghen, 6 november 2018

De ‘zaak Lili en Howick’ zorgde voor enorme reuring in het land. En dat heeft de data-afdeling van het DG Migratie geweten. De drukte daar was uitzonderlijk, want normaal gesproken vindt de pers veel antwoorden op de opendatawebsite van de overheid, waar iedereen terecht kan voor informatie over de migratieketen. Het lichtende voorbeeld voor het hele ministerie. ‘Er zit natuurlijk een heel mooi maatschappelijk ideaal achter ons programma Open Data.’

lees meer

Kennis tanken in vier pitstops

JenV iTour

door: Quita Hendrison, 26 juli 2018

De keuze was reuze. Het zou zomaar de titel boven dit verhaal kunnen zijn. Flauw natuurlijk, maar het menu van workshops van de JenV iTour 2018 (40!) rechtvaardigt hem wel. Aan iBestuur de taak om er vier uit te lichten: een prijswinnaar uit het circuit Specials en drie uit het circuit Data. Want data staan voor het ministerie van Justitie en Veiligheid centraal in het waarmaken van haar maatschappelijke opgaven. Zoals pSG en CIO Ronald Barendse het stelt: “Met een portie Max Verstappen-bravoure, met nieuwe technologie én met het behoud van onze waarden.”

lees meer

Iets meer Max Verstappen graag

JenV iTour

door: Karina Meerman, 11 juli 2018

Het thema van de iTour van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar was ‘koersen op resultaat’ en de inspiratie kwam uit de Formule 1. In de Fokkerterminal in Den Haag dachten bijna 600 JenV’ers na over wat informatievoorziening kan betekenen voor de maatschappelijke opgave van JenV.

lees meer

Geen vonnissen poepen, maar vooruit kijken

door: Cyriel van Rossum, 15 februari 2018

Rechters willen geen vonnissenpoepers zijn, maar betrokkenen toekomstig leed besparen door middel van een beter databeheer. Dit najaar besloot een aantal partijen de kansen voor de bouw van een hub voor toezichtsdata te onderzoeken. “Data zijn niet de spin-off van applicaties maar hebben een eigen waarde.”

lees meer

‘Wat pel je allemaal af?’

Op zoek naar goede privacytools

door: Frits de Jong, 8 februari 2018

Om te bepalen of er bij het openen van data ‘onthullingsrisico’s’ spelen, doet een aantal partijen binnen het JenV-domein onderzoek naar softwaretools die uitsluitsel kunnen geven. Bij complexe datasets blijft de inhoudsdeskundige meekijken.

lees meer

I-strategie brengt JenV naar de stip

Informatie van JenV raakt iedereen in de samenleving

29 januari 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid staat midden in de samenleving. Met als logisch gevolg dat de informatie van JenV iedereen in die samenleving raakt. Informatie is bovendien een belangrijke strategische factor geworden. Dat schreeuwt om een routeplan.

lees meer

Balanceren rondom privacy bij hergebruik

door: Frits de Jong, 21 december 2017

Steeds vaker omarmen organisaties open data, ook binnen de overheid. Open data is hip en happening, maar betekent dat dan alles ook maar vrij hergebruikt mag worden? Waar ligt de grens, de spanning en hoe gaan andere landen om met het thema privacy in relatie tot open data?

lees meer

Zoeken naar kansen en meerwaarde

door: Jet van Eeghen , 14 december 2017

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) staat voor een actief open databeleid, dat inzicht geeft in maatschappelijke ontwikkelingen, effecten van handhaving, opsporing, migratie en rechtshandhaving. Dat zegt Ronald Barendse, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter, gespecialiseerd in privacyzaken en IT-beveiliging, ging een tweegesprek met hem aan.

lees meer

e-Justice in de EU

6 december 2017

ICT en de business, het blijft een spraakmakend onderwerp. Ook in EU-context is er nog veel te winnen als ICT en organisatiedoelen een hechter huwelijk zouden vormen. Op die manier wordt beleid beter uitvoerbaar en komt de potentie van techniek meer tot zijn recht. Gevolg: blijere eindgebruikers. Het e-CODEX-project van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat zien dat het kan.

lees meer

‘Het helpt overheden om beter te besturen’

door: Nicole van der Steen , 29 november 2017

“Nederlandse overheden zouden beter moeten bepalen welke maatschappelijke vraagstukken ze willen aanpakken met data.” Dat zegt Stefaan Verhulst, medeoprichter en hoofd onderzoek en ontwikkeling van GovLab. Het instituut, verbonden aan New York University (NYU), timmert wereldwijd aan de weg met open data. Met als ambitie: overheden en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) beter helpen besturen.

lees meer

‘Maak datasets zo breed mogelijk toegankelijk’

door: Jet van Eeghen , 16 november 2017

Nu de beschikbare hoeveelheid data met lichtsnelheid toeneemt, wordt voor wetenschappers een fantastische speeltuin ontsloten. Als directeur van het WODC noemt Frans Leeuw zich dan ook een gelukkig mens. “Goed ontsloten, snel beschikbare data zijn van groot belang voor beleidsonderzoek, bestuur én burgers.”

lees meer

Diender merkt nog weinig van vele miljoenen ICT-euro’s

‘Parlementair onderzoek naar kosten en resultaat op zijn plaats’

door: Peter Mom, 12 november 2017

In zes jaar is een basissysteem voor kerntaken van de politie (handhaving en opsporing) nog niet voor één derde af. Voor de rest heeft de politie nog drie tot vijf jaar nodig. Als volgende maand een speciaal programma om de politie-ICT bij de tijd te brengen afloopt, wil de politie het op eigen houtje doen. SP en CDA in de Tweede Kamer hebben daarin geen enkel vertrouwen.

lees meer

Splendid isolation

Systeemontwikkeling bij de politie

door: Peter Mom, 12 november 2017

Een Dienst ICT die bij de bouw van systemen geen inbreng van de werkvloer kan gebruiken. Transparantie over activiteiten zo beperkt dat zich nauwelijks laat inschatten hoe het ermee staat. Uitstel op uitstel voor een cruciaal processysteem. Dat beeld rijst op uit rapportages van en gesprekken met toezichtsorganen en vakbonden over de politiële informatievoorziening.

lees meer

Politie-ICT op de werkvloer

Aanmodderen met houtje-touwtje-oplossingen

door: Peter Mom, 12 november 2017

De manier waarop de politie het Aanvalsprogramma Informatievoorziening uitvoert, ondervindt kritiek van toezichthouders, maar hoe werkt die aanpak door in het dagelijks werk van agenten en rechercheurs? Bericht vanaf de werkvloer, waarbij ook een bondsvoorzitter zich opwindt. Niet alleen het werkplezier van zijn leden is in het geding, maar ook de veiligheid.

lees meer

‘Onze effectiviteit kun je niet turven’

door: Liesbeth Jongkind , 9 november 2017

De Raad voor de Kinderbescherming maakt wel een deel van haar data openbaar, maar die gegevens zijn nog niet machine leesbaar en ook niet aanwezig op data.overheid.nl. Dat komt nog wel. Zorgvuldigheid en privacy kosten nu eenmaal tijd. En informatie openbaar maken is een middel om kinderen te helpen, geen doel op zich.

lees meer

‘Data delen is een kracht’

door: Petra Pronk, 2 november 2017

Kennis is macht. Tot voor kort hield de overheid de informatiekaarten voor de borst, maar inmiddels waait er een nieuwe wind. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (tot voor kort Veiligheid en Justitie) voert een actief open databeleid. “Delen is een kracht”, stelt Siebe Riedstra, secretaris-generaal (SG). “Wij hebben een schat aan data in huis en die willen we graag geanonimiseerd en volgens de regels van open data actief delen met burgers en bedrijven, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen.”

lees meer

Met 500 man op koers naar de toekomst

door: Karina Meerman, 7 september 2017

Het nautische thema was consequent doorgevoerd op de iTour 2017, de tweede conferentie van VenJ over ICT en informatievoorziening binnen het veiligheidsdomein. In de buik van het fotogenieke stoomschip Rotterdam hadden de vergaderzaaltjes exotische plaatsnamen als Honolulu en Trinidad. De vijfhonderd VenJ’ers verspreiden zich over 32 sessies waaruit het lastig kiezen was.

lees meer

Samen uitgeven én besparen

door: Karina Meerman, 7 september 2017

Dat zich veel te veel mensen hadden aangemeld voor de tweede VenJ iTour was een mooie indicatie van de behoefte aan informatie- en kennisuitwisseling, aldus Ronald Barendse, pSG en CIO VenJ. “Collectief kan iedere partij beter zijn werk doen.”

lees meer

De snoepwinkel van Stef Blok

door: Bas Linders, 4 juli 2017

“Er is een disbalans tussen de aandacht voor het toetsen op juridische voetangels en klemmen van nieuwe wetgeving en de mate waarin wordt gekeken naar de gevolgen voor de ICT-uitvoerbaarheid.” Stef Blok is geen tech-optimist, maar wel overtuigd van de kansen die ICT biedt voor het moderniseren van de overheidsorganisatie en nieuwe diensten voor burgers en bedrijven.

lees meer

Vaart in de procesgang

door: Cyriel van Rossum, 22 juni 2017

IT-managers bij de overheid moeten aan de bak, want de rechtspraak digitaliseert. Zij moeten nadenken over hoe ze het digitale verkeer met de rechtbanken gaan inrichten.

lees meer

Wie wordt er waarom cyberboef en hoe verdient hij/zij geld?

door: Peter Olsthoorn, 17 mei 2017

Veel onderdelen van Veiligheid en Justitie zetten alle zeilen bij om ons tegen cybercriminaliteit te verdedigen. Maar we weten te weinig van cybercriminelen. Nu is er een onderzoekagenda.

lees meer