zoeken binnen de website

tag: keten

De computer kan het ook fout hebben

De kwetsbaarheid van geautomatiseerde ketenbesluiten

door: Liesbeth Jongkind, 16 mei 2018

Nederland maakt steeds vaker van wetten computerprogramma’s die bestuurlijke besluiten nemen. Dat zet soms de rechtsbescherming van de burgers onder druk. Marlies van Eck onderzocht de problemen en komt met oplossingen. “Software is niet feilloos en software is ook niet neutraal.”

lees meer

‘Oplossing ligt bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties’

Aanpak schuldenproblematiek vraagt om cultuuromslag

door: Frits de Jong, 2 mei 2018

Het vraagt om een stukje ‘lef en ondeugendheid’, maar dan zijn er zeker resultaten te boeken bij het verminderen van de schuldenproblematiek. De oplossing moet vooral gevonden worden in een innige samenwerking tussen gemeenten en zes grote uitvoeringsorganisaties. Een verslag van de iBestuur rondetafel ‘Digitale dienstverlening met de menselijke maat’.

lees meer

'Nog veel te sleutelen aan informatieketens'

René Matthijsse geïnstalleerd als lector

door: Freek Blankena, 4 april 2016

Samenwerken door informatie te delen in ketens en netwerken wordt onontkoombaar, of het nu bedrijven of overheden betreft, constateert René Matthijsse, kersvers Lector aan Fontys Hogeschool. Vooral bij lagere overheden moet er op dat gebied nog veel gebeuren.

lees meer

De keten in zes dilemma's, deel 3 (slot).

door: Frans Haverkamp, 9 januari 2015

In de afgelopen periode is binnen de overheid steeds meer ervaring opgedaan met ketensamenwerking. De ervaringen laten zien dat het niet eenvoudig en vanzelfsprekend is dat ketens optimaal functioneren. Onderzoeken, evaluaties en Gateway Reviews tonen dat ketensamenwerking andere aanvullende randvoorwaarden en eisen stelt aan alle betrokkenen. Een visie op ketens aan de hand van zes dilemma’s. Deel 3 (slot)!

lees meer

De keten in zes dilemma's, deel 2.

door: Frans Haverkamp, 19 december 2014

In de afgelopen periode is binnen de overheid steeds meer ervaring opgedaan met ketensamenwerking. De ervaringen laten zien dat het niet eenvoudig en vanzelfsprekend is dat ketens optimaal functioneren. Onderzoeken, evaluaties en Gateway Reviews tonen dat ketensamenwerking andere aanvullende randvoorwaarden en eisen stelt aan alle betrokkenen. Een visie op ketens aan de hand van zes dilemma’s. Deel 2!

lees meer

De keten in zes dilemma's

door: Frans Haverkamp, 11 december 2014

In de afgelopen periode is binnen de overheid steeds meer ervaring opgedaan met ketensamenwerking. De ervaringen laten zien dat het niet eenvoudig en vanzelfsprekend is dat ketens optimaal functioneren. Onderzoeken, evaluaties en Gateway Reviews tonen dat ketensamenwerking andere aanvullende randvoorwaarden en eisen stelt aan alle betrokkenen. Een visie op ketens aan de hand van zes dilemma’s. Deel 1!

lees meer

Geef de keten de ruimte

door: Rob Evelo, 28 november 2014

Met de afronding van het programma i-NUP in zicht is het voor mij belangrijk om de in gang gezette ‘beweging’ te borgen. Over welke beweging heb ik het dan?

lees meer

Van verticale pijlers naar horizontale domeinen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 27 augustus 2014

Het geheim? Eén: denken vanuit de burger; twee: het structureren van informatie; drie: het fors investeren in elkaar om zo te komen tot één winnend team.

lees meer

Wordt het nog wat met die grote ICT-projecten? Een vooruitblik op het rapport-Elias.

door: Jan Grijpink, 13 augustus 2014

Uit ons onderzoek aan de Universiteit Utrecht weten we in welke richting we betere oplossingen en aanpakken moeten zoeken. Grootschalige informatisering moet stap voor stap, gebaseerd op probleemgerichte geautomatiseerde communicatie. Maatschappelijk vraagstukken die met ICT kunnen worden aangepakt, blijken zeer verschillende ‘dominante ketenproblemen’ te kennen. Dus voor elk maatschappelijk probleem is een maatwerkoplossing noodzakelijk.

lees meer

C-level op zeeniveau

door: Rob Nijman, George van Duyneveldt, 16 april 2014

‘CxO’s’, beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Ook binnen de overheid zijn dergelijke hechte interne verbindingen bepalend voor het succes.

lees meer

Efficiënt en effectief samenwerken

Alle ingrediënten voor efficiënte en effectieve samenwerking zijn aanwezig

8 januari 2014

Overheden moeten efficiënter en effectiever samenwerken, stelt het kabinet-Rutte in het regeerakkoord. In de praktijk zien we dat het voor overheidsorganisaties steeds eenvoudiger wordt om informatie uit te wisselen. Daardoor ontstaan nieuwe netwerken, relaties en samenwerkingsvormen en zijn overheden meer en meer met elkaar verbonden. Bijna alle ingrediënten voor de beoogde efficiënte en effectieve samenwerking zijn daarmee aanwezig.

lees meer

Deprofessionalisering

Verslag van de vierde bijeenkomst (20 november 2013): Van ketens naar netwerken

door: Peter Mom, 25 november 2013

Ontgroening, vergrijzing en een tekort aan professionals veroorzaken een reductie van het aantal ambtenaren van veertig procent per 2022. Hoe een samenleving te besturen vanuit half lege gemeentehuizen en ministeries?

lees meer

Rollenspel

Verslag van de derde bijeenkomst (13 november 2013): Keteninformatisering

door: Peter Mom, 19 november 2013

Rollen ofwel verantwoordelijkheden zijn meer bepalend voor de inrichting van de informatisering dan wie de rollen uitvoert, al was het maar doordat ze door uiteenlopende partners uitgevoerd kunnen worden en partners ook meerdere rollen kunnen spelen.

lees meer

Vier cruciale dilemma's

Verslag van de tweede bijeenkomst (6 november 2013): Ketenregie en -inrichting

door: Peter Mom, 13 november 2013

Een keten succesvol maken is volgens ‘master-van-dienst’ Cor Franke vaak meer een kwestie van cultuur en gedrag dan van afspraken en procedures, die meestal wel geregeld zijn.

lees meer

Bezint eer gij begint!

Verslag van de eerste bijeenkomst (30 oktober 2013): Vormen van ketensamenwerking

door: Peter Mom, 5 november 2013

Dat ketens geen overkoepelend gezag kennen, maakt ze chaotisch, met alle irrationaliteit van dien. Niet door overkoepelend gezag, maar door een dominant ketenprobleem worden ze geregeerd.

lees meer

Van competitief naar coöperatief

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 augustus 2013

Wat kan de ICT-wereld leren van wat er in de bouw is geoperationaliseerd? Middels bijvoorbeeld vormen van ketenintegratie.

lees meer

Mastercourse Ketensamenwerking

27 juni 2013

lees meer

Kink in de keten

door: Marieke Vos, 27 juni 2013

De toeslagenfraude, de zaak Dolmatov, de moeizame aanpak van het scheefwonen. Het zijn drie verschillende voorbeelden van haperende ketensamenwerking. Bij alle drie is er meer aan de hand dan falende ICT.

lees meer

Van uitvoering naar uitvoerbaarheid

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 april 2013

In de sfeer van Albert Einstein die ons al lang geleden heeft geleerd dat je problemen niet moet oppakken op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

lees meer

De toekomstige i-omgeving

door: Davied van Berlo, 28 februari 2013

Hoe zien de ontwikkelingen in de ict eruit vanuit het perspectief van overheid en samenleving? Om de techniek te benutten moeten we haar eerst begrijpen immers.

lees meer

Datapijplijn van nationaal belang

door: Wolfgang Ebbers , 4 december 2012

Het internationaal containerverkeer kan veel transparanter. Niet alle bedrijven lijken daar even gelukkig mee. Een datapijplijn moet daar verandering in brengen.

lees meer