Digitale weerbaarheid
Nieuws

Kabinet publiceert toekomstvisie voor Cyberweerbaarheidsnetwerk

Om de toenemende digitale dreiging in Nederland tegen te gaan moet er meer worden samengewerkt tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor meer digitale weerbaarheid. Het kabinet heeft daarom een toekomstvisie opgesteld.

De toekomstvisie telt zo’n vijftig pagina’s en is een onderdeel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028. Eén van de afgesproken acties is dat in samenwerking met private partners een bouwplan wordt opgesteld om de digitale weerbaarheid van het gehele land te verbeteren.

Het kabinet mikt op een publiek-private samenwerking op het gebied van digitale veiligheid. Deze wordt momenteel nagestreefd in het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden. In de toekomstvisie wordt beschreven hoe dit kan worden versterkt en kan doorgroeien naar een Cyberweerbaarheidsnetwerk.

Leren van incidenten

Het aantal ‘schakelorganisaties’ moet in dit netwerk worden uitgebreid, om zo meer organisatie te kunnen informeren over incidenten en crises. Daarbij gaat het niet alleen om preventie en bestrijding, maar ook om het leren van incidenten. De activiteiten van het netwerk bestaan daarom onder meer uit kennisuitwisseling, opleiden, trainen en oefenen.

NCTV wordt in de toekomstvisie beschreven als de centrale regiehouder en het NCSC wordt de coördinator voor de uitvoering en samenwerking binnen het netwerk. “Het Cyberweerbaarheidsnetwerk gaat zodoende initiatieven voor publiek-private samenwerking samenbrengen in één verbonden geheel. De praktische inrichting van het netwerk gaat vormkrijgen in een bouwplan dat wordt opgesteld door het NCSC”, melden de initiatiefnemers.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren