zoeken binnen de website

tag: mensen centraal

Warme overdracht in publieke dienstverlening

door: Jan Willem Boissevain, 11 juli 2022

Tijdens de ‘Dag van de Publieke Dienstverlening’ gingen Kamerleden met uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren in gesprek om te kijken hoe de publieke dienstverlening verbeterd kan worden. Aan de vooravond presenteerden UWV en SVB hun knelpuntenbrieven. Die knelpunten zijn concreet beschreven, maar de oplossingen bieden nog weinig perspectief.

lees meer

Hoe uitvoerbaar is de menselijke maat?

door: Elisabeth van den Hoogen, 9 mei 2022

Het coalitieakkoord in Tilburg is nog niet af, maar één ding is zeker: er komt geen nieuw beleid zonder dat er eerst een uitvoeringstoets is gedaan. Dat onthulde gemeentesecretaris Aly van Berckel tijdens een diner parlant dat iBestuur en Salesforce organiseerden voor bestuurders van uitvoeringsorganisaties over ‘de verhouding tussen beleid en uitvoering’ en ‘de rol van techniek bij dienstverlening op menselijke maat’.

lees meer

De gebruiker radicaal centraal? De Denen doen het beter

door: Willem Pieterson, 14 november 2019

Van 18 tot en met 20 november vindt de International Design in Government Conference plaats. Experts en vertegenwoordigers van de overheid komen dan bijeen om van elkaar te leren over het verbeteren van dienstverlening aan de burgers. Wat kan de Nederlandse overheid leren van het buitenland? Van de Denen of de Britten bijvoorbeeld?

lees meer

‘Model geeft inzicht in hoe gebruikersgericht organisatie is’

door: Margot Lagendijk, 11 oktober 2017

De meeste bestuurders zullen beamen dat het belangrijk is de gebruiker centraal te stellen. Maar gebeurt het ook? Gelukkig steeds vaker. Toch is de vraag hoe volwassen organisaties op dit gebied nu écht zijn en waar zij in kunnen groeien? Om daar achter te komen is het Gebruiker Centraal Volwassenheidsmodel ontwikkeld.

lees meer

'Gebruik gegevens die we als overheid al hebben'

door: Henk Heerink, 4 oktober 2017

Er zijn genoeg voorbeelden van burgers die verdwalen als ze te maken hebben met inkomensafhankelijke regelingen, met alle vervelende gevolgen van dien. Toch is de oplossing zo simpel, zo betoogt Henk Heerink. Maak gebruik van gegevens die wij als overheid al hebben en maak vooral meer gebruik van MijnOverheid.

lees meer

Zeg het met beelden!

door: Esmeralde Marsman, 28 september 2017

Hoe moet je als gemeente communiceren met bijvoorbeeld laaggeletterden? In de gemeente Rotterdam, waar ruim één op de vijf inwoners tot die doelgroep behoort, hebben ze een oplossing gedacht: communicatie in de vorm van beeldtaal. Een idee dat inmiddels op navolging kan rekenen van meerdere gemeenten en een aantal ministeries.

lees meer

Oproep aan bestuurders en beslissers: 'Maak het waar!’

door: Fred van der Molen, 14 september 2017

‘Het versnipperde Nederlandse overheidslandschap laat kansen lopen om betere en meer gebruiksvriendelijke digitale omgevingen te creëren’. Als we willen dat gebruikers werkelijk centraal staan, dan is het noodzakelijk dat bestuurders en beslissers die ontwikkeling ten volle steunen. Of zoals Digicommissaris Bas Eenhoorn het uitdrukte: “Maak het waar!”.

lees meer

Mensen centraal in digitale dienstverlening

door: Bas Eenhoorn, 1 september 2017

Bij dienstverlening vanuit de overheid moeten we voortdurend de behoeften van de inwoners centraal stellen, ook van hen die minder digivaardig zijn.

lees meer

Mensen centraal, maar #hoedan?

door: Ruud de Vries, 1 september 2017

Het aanbod digitale overheidsproducten en -diensten groeit al jaren, maar de vraag blijft achter. Het inzetten van ‘Design Thinking’ is mogelijk de oplossing, waarbij de mens centraal staat.

lees meer

Trek in de schoorsteen

door: Rob Kerstens, 22 augustus 2017

Het is tijd voor ‘trek in de schoorsteen’ van de i-Overheid, waarbij betere (online) publieke dienstverlening en effectiever beleid en toezicht het streven is.

lees meer

De overheid is er niet om het de burger lastig te maken

door: Liesbeth Jongkind, 10 augustus 2017

De overheid wil dat burgers zelfredzaam zijn. Maar ja, die zijn dat niet altijd. Het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ roept op tot een realistischer beeld, gebaseerd op gedragswetenschap. ‘De mens centraal’ betekent dan: processen zó ontwerpen dat een moment van onoplettendheid geen desastreuze gevolgen heeft.

lees meer

Erik Gerritsen: ‘Ik roep patiënten op tot guerrilla!’

door: Liesbeth Jongkind, 3 augustus 2017

Door eHealth wordt de zorg beter. Daar is Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, van overtuigd. Jammer dat nog maar zo weinig mensen die innovatieve zorg aangeboden krijgen. Cliënten de best mogelijk zorg geven, inclusief eHealth: dát is pas de mens centraal stellen.

lees meer