zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Het 'digitaal kluisje' - Deel IV

door: Henk Bos, 18 september 2018

Henk Bos

De afgelopen 15 jaar is de ICT-ontwikkeling uitbesteed aan marktpartijen waarvan je niet kunt verwachten dat die ‘nee’ zeggen als de opdrachtgever onduidelijk is.

lees meer

Net werken

door: Hugo Aalders, 17 september 2018

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Het bijwonen van congresseren is netwerken en vooral praten. Maar om dingen concreet voor elkaar te krijgen, moeten we ook doen. Praten én doen. Eigenlijk is het net werken.

lees meer

Robots nemen de wereld niet over

door: Jan Willem Boissevain, 14 september 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

We leven in een tijd waarin sciencefiction werkelijkheid wordt, maar robots zijn en blijven hulpmiddelen en zullen altijd ondergeschikt blijven aan mensen.

lees meer

Nog één keer over Google en de overheid

door: Michiel Phaff, 13 september 2018

Michiel Phaff

Kan de overheid net zo worden als Google of andere techbedrijven? Ja, mits zij denken vanuit de gebruiker en denken in kleine oplossingen voor het grotere probleem.

lees meer

Van kluis naar prikbord

door: Paul Ruijgrok, 12 september 2018

Paul Ruijgrok

Er zijn tal van initiatieven die allemaal proberen het ideaal beeld van burgers, die grip hebben op hun eigen informatie, te versterken. Maar welke waarheid hanteren ze?

reacties: 2

lees meer

Een wendbare én kenbare digitale overheid

door: Mariette Lokin, 11 september 2018

Mariette Lokin

Het advies van de Raad van State is een goede gelegenheid om van modernisering van het wetgevingsproces écht werk te maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de LegOps-benadering.

reacties: 1

lees meer

Verwondering

door: Rob van de Velde, 10 september 2018

Rob van de Velde

Het zijn allemaal mooie initiatieven om data open te hebben en te houden, maar wat te doen met algoritmen? Van wie zijn die algoritmen en wie controleert ze?

lees meer

Consensussoftware

door: Ben van Lier, 7 september 2018

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Gedistribueerde softwarenodes vragen na te denken over de software zelf, maar ook over de ethische aspecten die aan deze processen van besluitvorming verbonden zijn.

lees meer

Scrum-dolfijntje

door: Pascale Georgopoulou, 6 september 2018

Pascale Georgopoulou

Scrum is niet alleen een werkwijze en een kader, maar ook een filosofie en een overtuiging waarbij veel vanzelfsprekendheden op de schop moeten.

lees meer

Het 'digitaal kluisje' - Deel III

door: Henk Bos, 4 september 2018

Henk Bos

Pesoonlijke gegevensregie moet een ‘blauwe knoop’ zijn, een platform waarin alle losse eindjes van de individuele informatiehuishouding bij elkaar komen.

lees meer

Slimme stad, complexe stad

door: Joost Gerritsen, 3 september 2018

Joost Gerritsen

Voor steden met een smart city-ambitie is het belangrijk om de wettelijke kaders helder te krijgen, want een smart city kan niet zonder een doordacht juridisch fundament.

lees meer

Orwell of Spinoza

door: André Huykman, 30 augustus 2018

Andre Huykman

De digitalisering van de samenleving roept fundamentele ethische en maatschappelijke vragen op. Maar de overheid is onvoldoende toegerust om met deze nieuwe vragen om te gaan.

reacties: 1

lees meer

Afgewezen door een robot

door: Jan Willem Boissevain, 29 augustus 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Werving en selectie van personeel was hoofdzakelijk mensenwerk, maar nieuwe technologieën nemen veel taken over. Accepteren we dat robots beslissen wie welke baan krijgt?

lees meer

Het 'digitaal kluisje' - Deel II

door: Henk Bos, 28 augustus 2018

Henk Bos

Het is volkomen terecht dat de BRP-operatie is afgeblazen. Sterker: misschien zou het niet verkeerd zijn dat een dergelijk moratorium ook zou gelden voor andere overheids-ICT-projecten.

lees meer

Apps bij gemeenten: de 2018 editie

door: Willem Pieterson, 27 augustus 2018

Er is zeker potentie voor het gebruik van apps binnen gemeenteland, maar dan moeten die apps wel relevant zijn. Tot op heden is het vaak niet meer dan een aardige gimmick.

reacties: 2

lees meer