zoeken binnen de website

weblog

Transparante robotadviseur

door: Jan Willem Boissevain, 11 december 2017

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Robots kunnen veel taken van de mens overnemen en beïnvloeden ons gedrag zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Maar helemaal ‘waterdicht’ zijn de robots nog niet.

lees meer

Misplaatst vertrouwen in de toekomst

door: Ruben Boyd, 11 december 2017

Ruben Boyd

‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is het motto van Rutte-III. Spiegelt het regeerakkoord dat vertrouwen ook echt af, of is een misplaatst vertrouwen in de toekomst meer van toepassing?

lees meer

Framework for privacy of the machine

door: Ben van Lier, 8 december 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

De ontwikkeling van blockchain lijkt te verschuiven van publiek en permissionless naar privaat en permissioned, waarbij systemen onderling communiceren en besluiten nemen.

lees meer

Zet de luiken open!

door: Tom Kunzler, 7 december 2017

Tom Kunzler - Open State Foundation

Inwoners, journalisten of bedrijven hebben het recht om bij overheden informatie op te vragen. Ook digitaal, maar het zijn met name gemeenten die daarbij de nodige drempels opwerpen.

lees meer

Weeffout in het vergeetrecht

door: Menno Weij, 6 december 2017

Menno Weij - SOLV

Er zit een weeffout in het vergeetrecht: daar waar het om bijzondere of strafrechtelijke gegevens gaat. Google wil duidelijkheid, maar de wetgever en toezichthouder zitten stil.

lees meer

Volstrekt doorgeslagen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2017

De daadwerkelijke verzilvering van de ambitieuze vergezichten uit het regeerakkoord vraagt nadrukkelijk om het besef dat we innovaties anders moeten besturen en anders moeten accommoderen.

lees meer

Self-Sovereign Consent

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 4 december 2017

Sandra van Heukelom

Een van de trendy begrippen is Self-Sovereign Identity, oftewel burgers die zelf regie voeren op de verstrekking van gegevens aan derden. Hoe past Self-Sovereign Consent in die ontwikkeling?

reacties: 1

lees meer

Maak publieke waarden concreet

door: Larissa Zegveld, 30 november 2017

Als het gaat over publieke waarden, dan wordt het snel abstract. Waarom leren we niet van de manier waarop IT wordt ontwikkeld: kortcyclisch, in kleine stappen én met gebruikers.

lees meer

De kracht van een digitale handtekening

door: Jos van den Oever, 29 november 2017

Jos van den Oever

Recent verstuurde Follow The Money e-mails zogenaamd namens leden van de Tweede Kamer. Dit was gemakkelijk te voorkomen geweest. Hoe? Door een digitale handtekening te gebruiken!

reacties: 2

lees meer

Reason yourself out of blockchains

door: Bart Jacobs, 28 november 2017

Bart Jacobs

Scherpe, kritische vragen zijn nodig als antwoord op opdringere blockchaingurus met hyperige beloften. Waar staan bijvoorbeeld de gevoelige gegevens en hoe zijn ze beschermd?

reacties: 6

lees meer

Verbied gratis!

door: Maurits Kreijveld, 27 november 2017

Maurits Kreijveld

De AVG zal niet voldoende zijn om onze privacy te beschermen in een digitale samenleving. De overheid zal meer moeten doen. Misschien zelfs overwegen om gratis diensten te verbieden?

lees meer

De verleiding is groot

door: Bas Eenhoorn, 24 november 2017

De verleiding is groot om iets te zeggen over het eerste optreden van de staatsecretaris voor de digitalisering van de overheid of om me er nog eens stevig tegen aan te bemoeien.

lees meer

BSN 10 jaar: reden voor een feestje?

door: Harry van Zon, 23 november 2017

Harry van Zon

Het burgerservicenummer bestaat tien jaar, maar of dat nu echt reden is voor een feestje? Technisch gezien is het BSN geslaagd, maar er zijn ook wel degelijk kansen gemist.

reacties: 2

lees meer

Uber belemmert innovatie met vaag datalek

door: Brenno de Winter, 22 november 2017

Taxibedrijf Uber heeft een groot datalek met persoonsgegevens onder de pet gehouden. Dat is niet alleen slecht voor haar klanten, maar ook voor ambities voor zelfrijdende auto’s.

lees meer

Locatiegebonden gegevens

door: Dorine Burmanje, 22 november 2017

Dorine Burmanje - Kadaster

Zo stilaan begint het gebruik van geodata gemeengoed te worden. Niet alleen bij het identificeren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maar ook bij het gebruik van basisregistraties.

lees meer