zoeken binnen de website

Een digitaal ontmoetingsplein

door: Larissa Zegveld | 27 september 2017

We gaan van het ontwikkelen van IT voor de overheid naar het ontwikkelen van IT voor de samenleving. Naar een digitaal ontmoetingsplein, met informatie die mensen helpt om zelfredzaam te zijn.

De directies van de vier grote steden hebben in de afgelopen tien jaar hun werk in het sociaal domein vergaand gedigitaliseerd. Deze transformatie deden ze samen met Wigo4it. Onze coöperatie heeft met gemeenten de werkprocessen anders ingericht, ondersteunende applicaties ontwikkeld, een stabiele infrastructuur geboden en de behoefte tussen business en IT geprofessionaliseerd. Deze week viert Wigo4it haar tienjarig bestaan, een moment om terug te blikken en vooral om vooruit te kijken. Want er gaat nogal wat veranderen.

Ik heb het al vaker betoogd, ook in mijn blogs op iBestuur: alles draait tegenwoordig om de manier waarop informatie wordt ingezet. Dat is in mijn optiek nauw verweven met zelfredzaamheid, want mensen hebben voor zelfredzaamheid de juiste informatie nodig. We hebben een samenleving waar informatie steeds meer gedeeld en gebruikt wordt. De overheid is daarin al lang niet meer de enige belangrijke speler: het informatiemonopolie van de overheid bestaat niet meer.

De overheid is niet de enige partij die maatschappelijke problemen aanpakt. Ook instellingen zoals woningcoöperaties, wijkinitiatieven en individuele burgers spannen zich in om onze samenleving duurzamer, socialer en veiliger te maken. Het is een uitdaging voor de overheid om deze initiatieven waar nodig te ondersteunen. Dat heet tegenwoordig ‘uitnodigend bestuur’ en er is zelfs een bijzonder hoogleraar aangesteld die zich hiermee bezighoudt: Arwin van Buuren, aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft het in een interview dat ik las over ‘scharrelambtenaren’ die burgerinitiatieven opsporen en ondersteunen.

Als ik deze ontwikkelingen in ogenschouw neem, dan kan ik niet anders concluderen dan dat in de wijze van denken over informatievoorziening de knop bij de overheid om moet. We gaan van het ontwikkelen van IT voor de overheid naar het ontwikkelen van IT voor de samenleving. Een ambitie die het nieuwe kabinet zou moeten aanspreken. Stel je voor: in 2025 hebben we allemaal toegang tot een digitaal ontmoetingsplein. Op dit plein kunnen burgers vragen stellen aan elkaar én aan de overheid. Dat kan gaan over samenwerken aan burgerinitiatieven, over steun of zorg. De informatie op dit plein ondersteunt en faciliteert de zelfredzaamheid van burgers. Iedereen heeft toegang tot het plein, niet alleen burgers en de overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld en commerciële partijen.

De overheid levert als één van de partijen informatie aan dat platform. Informatie die altijd up-to-date, betrouwbaar en veilig is. Bijvoorbeeld informatie over inkomens en wettelijke regelingen. Als burgers in de toekomst daadwerkelijk regie op hun eigen gegevens krijgen, een andere ontwikkeling die eraan komt, dan kunnen zij zelf uitmaken wie deze informatie mag zien.

Ik geloof dat we dit kunnen bereiken, als overheid en samenleving samen. Ik ben van de stroming die denkt dat het kan. En trouwens: ik denk ook dat het moet. We kunnen in de huidige tijd als overheid niet anders dan onze inwoners op deze manier serieus nemen. Met andere woorden: Wigo4people!

Larissa Zegveld is algemeen directeur van Wigo4it

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.