zoeken binnen de website

weblog

 • 25 miljoen

  door: Tom Kunzler | 24 mei 2019

  Tom Kunzler - Open State Foundation

  Er ligt te veel werk op het bordje van Kamerleden en hun ondersteuners. Dus wordt het tijd voor extra steun. Wie helpt?

weblog

 • Gebruikersgenot

  door: Yvonne van der Brugge-Wolring | 23 mei 2019

  Yvonne van der Brugge-Wolring

  Als overheid moeten we diensten dusdanig ontwikkelen en leveren dat die ook zo eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn.

nieuws

 • Steden weten zich geen raad met ‘disruptors’

  door: Erik Bouwer, 23 mei 2019

  platformeconomie

  Het waren de nieuwe vlaggenschepen van Silicon Valley. Met hun digitale businessmodellen zouden ze bestaande markten opschudden. Tien jaar na hun start hebben Airbnb en Uber niet alleen hun respectievelijke markten verstoord, maar roepen ze vooral weerstanden op bij de lokale politiek en lokale samenleving. Amsterdam worstelt, net als steden in andere delen van de wereld, al langere tijd met deze ‘disruptors’. Waarom zijn ze zo ongrijpbaar?

praktijk

 • ‘De wil is er, de stip op de horizon staat’

  tablet

  Welke inspanningen zijn er nodig om een persoonlijke inkomensomgeving van de grond te krijgen en welke rol speelt het thema ‘regie op gegevens’ daarbij? Daarover gaan Bernard ter Haar en Simon Sibma in gesprek in ‘DEEL!’, een uitgave van het programma Regie op Gegevens.

  door: Eric Went | 23 mei 2019


 • Pragmatisch en risicogestuurd als vertrekpunt

  Privacy

  Waar veel gemeenten als het gaat om privacy kiezen voor een vraaggestuurde ‘juridische’ aanpak, doet Leidschendam-Voorburg het anders: pragmatisch en risicogestuurd. Het betekent dat zij zich niet storten op de berg met privacyvragen, maar concrete instructies geven over wat zorgvuldig omgaan met informatie betekent voor medewerkers en prioriteren op basis van privacyrisico’s.

  door: Frits de Jong | 20 mei 2019


partners

 • Samen de eerste stappen naar het Nederlanderschap!

  paspoort

  In de maand april zijn 4 regionale sessies georganiseerd om aan de slag te gaan met iNationaliteit voor naturalisatie- en optieverzoeken. Kees Springer, adviseur I&A, is samen met 2 burgerzakencollega’s ook aangesloten. Gedurende de dag zijn ze al gestart om de eerste naturalisaties in het systeem te verwerken.

  artikelen: 23 mei 2019 | partnerpagina pinkroccade


podium

Luchthaven 'Waarom ik partij ben in een rechtszaak tegen het vakantieregister'

door: Kathalijne Buitenweg | 20 mei 2019

Vorige week is een rechtszaak aangespannen tegen Duitsland, Oostenrijk en meerdere luchtvaartmaatschappijen wegens het opslaan, verwerken en delen van te veel gegevens. Waarschijnlijk is de PNR-richtlijn strijdig met het Europees Grondrechtenhandvest. Om die reden heeft GroenLinks gevraagd om een rechterlijke uitspraak. Nu dat politiek niet gelukt is, sluit Kathalijne Buitenweg zich als burger aan bij de rechtszaak.

podium

5G 'Veiling frequenties overstijgt vullen schatkist'

door: Marijn Janssen, Fernando Kuipers en Jolien Ubacht | 16 mei 2019

Lessen van 4G-frequentieveilingen laten zien dat vooraf nadenken over de eisen, zoals dekking, essentieel is. 5G is een kritische infrastructuur en gaat verder dan 4G, waardoor er ook eisen zoals minimale responsietijden, redundantie en resilience bijkomen. Deze zouden moeten worden meegenomen in een veiling. Vooraf regelen voor het versterken van het innovatieklimaat is beter dan achteraf lessen trekken.

nieuws

digitale inclusie Leave no (wo)man behind
1

door: Quita Hendrison | 13 mei 2019

Ineens duikt het overal op: digitale inclusie. In rapporten, tijdens conferenties, in de private sector en in een Kamerbrief van staatssecretaris Knops. Gemeenschappelijke boodschap: iedereen moet meedoen. Na jaren van digitaal vooruitsnellen is het tijd om achterom te kijken… en te zien dat er veel achterblijvers zijn.

nieuws

PGB Hoe een 2 een 10 moet worden

door: Rineke van Houten | 9 mei 2019

Volgende maand start een tweede pilot met het nieuwe ICT-portaal voor patiënten met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is groter nieuws dan het lijkt, na pittige debatten in de Tweede Kamer, steggelende stakeholders en bezorgde budgethouders.

magazine

Prof. Chris Verhoef Het laatste woord
2

door: Chris Verhoef | 6 mei 2019

Heel vervelend als je hard gewerkt hebt aan iets, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht hebt, de nuance gezocht en gevonden hebt voor een afgewogen advies. En vervolgens is de reactie van een andere planeet met diametrale interpretatie. Waar is het fout gegaan?

nieuws

PSD2 Privacyhorror of welkome innovatie?

door: Peter Olsthoorn | 2 mei 2019

Gaat de betalingsrichtlijn PSD2 ons helpen in ons financiële huishouden (de believers), of vergooien we hiermee ons laatste restje privacy aan de datamonsters (de sceptici)?

partners

 • Vijf jaar iBurgerzaken: innovatie, samenwerking en vertrouwen

  PinkRoccade - Waalwijk

  De allereerste digitale aanvraag ooit was voor het partnerschap van Bart en Yvonne, op 24 juni 2014. Dit markeert de livegang van iBurgerzaken bij gemeente Waalwijk, nu bijna vijf jaar geleden. Mogelijk gemaakt door innovatiekracht, samenwerking en vertrouwen.

  artikelen: 20 mei 2019 | partnerpagina pinkroccade


 • ‘Niemand heeft alle antwoorden’

  DIO

  Nieuwe technologieën raken de fundamenten van onze samenleving: hoe versterken en borgen we onze grondrechten en publieke waarden? De overheid zoekt naar nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. En daar mag iedereen over meepraten.

  artikelen: 17 mei 2019 | partnerpagina minbzk


magazine

JurisPrudent Oneerlijke overheidsconcurrentie?
1

door: Peter van Schelven | 29 april 2019

Onlangs heeft de Nederlandse wetgever een belangrijke stap gezet op het gebied van cybersecurity. De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) is per 9 november 2018 van kracht geworden. Daarmee zijn in ons land voor een afgebakende groep bedrijven en organisaties nieuwe security- en meldplichten in het leven geroepen.

nieuws

Data staan altijd in een politieke context

door: Karina Meerman | 25 april 2019

Marcel Thaens is sinds 1 juni 2018 CIO van de provincie Noord-Brabant. Vanaf dag één werkt hij aan een visie voor datagedreven werken. De kern: geen data om de data, geen technologie om de technologie. Digitalisering moet altijd gekoppeld zijn aan de maatschappelijke opgaven van de provincie.