Blog

9 miljard besparen door vernieuwing

De voorstellen van de 20x20 ambitie laten nu al zien dat bezuinigen mogelijk is zonder verschraling en lastenverzwaring.

Kan de overheid 20 procent beter presteren tegen 20 procent lagere kosten? Ja dat kan, constateert de initiatiefgroep 20×20 met deskundigen uit overheid, wetenschap, bedrijfsleven en verschillende politieke partijen. Miljarden liggen voor het oprapen als de overheid oude patronen durft te doorbreken en zichzelf drastisch gaat vernieuwen. Door slimmer te werken en actief gebruik te maken van informatietechnologie en sociale media kan de overheid inspelen op de ontwikkeling naar een zichzelf organiserende samenleving.

Een moderne overheid levert 24 uur per dag online dienstverlening in een integraal perspectief. En iedere burger beschikt over één eigen elektronische postbus waarin de post van alle instanties via e-mail samenkomen. Papieren bewijsstukken, zoals KvK-uittreksels, worden vervangen door registerinzage. Alle documenten worden digitaal aangeleverd. Dubbele registraties en archieven worden uitgebannen. Op die manier kan de burger beter worden geholpen, bespaart de overheid aanzienlijk en kan fraude beter worden bestreden. De overheid moet dan wel de radicale keuze maken om digitaal te gaan. De gebruikelijke compromisoplossing (zoals ‘digitaal tenzij’) waarin de papierenstroom nog wordt toegestaan zal nooit de gewenste kwaliteitsverbetering en besparing opleveren. Maar ook de burger zal de elektronische dienstverlening moeten accepteren. De digibeten moeten zich laten bijspijkeren en hulp zoeken in hun sociale omgeving. Zo compromisloos is de overheidsdienstverlening nu ook in Denemarken geregeld.

Twintig verniewingsvoorstellen

Op de vooravond van de verkiezingen kwamen de initiatiefnemers van 20×20.nl in Nieuwspoort bijeen. Zij presenteerden twintig vernieuwingsvoorstellen die een bijdrage kunnen leveren aan de bezuinigingsopgave van de overheid. Voormalig tweede kamerlid en wethouder Rob Oudkerk bepleitte een professionalisering van de facilitaire inkoop in de zorg. Op landelijke schaal kan daardoor 1 miljard worden bespaard. Peter de Baat, wethouder in Alkmaar, bepleitte de omvorming van gemeenten tot netwerkorganisaties voor gemeentelijke uitvoeringstaken. Maurice de Hond riep op tot een radicale vernieuwing van het onderwijs. Dit levert 2 miljard aan besparingen en zorgt voor versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Vanuit het bedrijfsleven werden voorstellen gedaan door inzet van technologie kosten te besparen en CO2 uitstoot te verminderen.

Bezuinigen zonder verschraling en lastenverzwaring

De voorstellen leveren tezamen 9 miljard op aan besparingen. Maar voor het doorvoeren van de voorgestelde vernieuwing is daadkracht en samenwerking nodig op landelijk en lokaal niveau. Aanwezige wethouders van Den Haag, Rotterdam en Enschede zegden hun steun toe en zegden toe de voorstellen in de brengen in VNG-verband. De aanwezige Kamerleden gaven aan de voorstellen te zullen inbrengen in de formatiebesprekingen. Zij worden daarbij geholpen door de tekstvoorstellen voor het regeerakkoord die per voorstel zijn geformuleerd.

De negen miljard besparing is vooralsnog onvoldoende voor de taakstelling van het nieuwe kabinet. Maar het opstellen van voorstellen gaat onverminderd door. Iedereen wordt uitgenodigd om nieuwe ideeën aan te dragen. De huidige crisis is de perfecte prikkel om verouderde patronen te doorbreken en te vernieuwen. En de voorstellen van de 20×20 ambitie laten nu al zien dat bezuinigen mogelijk is zonder verschraling en lastenverzwaring.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren