Overheid in transitie
Nieuws

Afsprakenkader LAA moet rechten van burgers bij adresonderzoek borgen

V.l.n.r. Nathan Ducastel (VNG), Fred Jacob (RvIG) en Simon van Rijsdijk (NVVB) | Beeld: RvIG

In een afsprakenkader Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) afspraken gemaakt over het borgen van de rechten van burgers, het voorkomen van discriminatoire werking van profielen en het verzekeren van menselijke tussenkomst bij de gegevensverwerking bij de adresonderzoek .

Het afsprakenkader Landelijke Aanpak Adreskwaliteit werd donderdag 14 september jl. ondertekend door vertegenwoordigers van VNG, RvIG en NVVB.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in het leven geroepen om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te verhogen en waarborgen‘zodat overheidsorganen op basis van juiste informatie hun publieke taken kunnen uitvoeren.

In het afsprakenkader staan gezamenlijke afspraken over het borgen van de rechten van burgers, het voorkomen van discriminatoire werking van profielen en het verzekeren van menselijke tussenkomst bij de gegevensverwerking. Het afsprakenkader is vastgesteld door het samenwerkingsverband LAA. Dat bestaat uit RvIG, de VNG, NVVB, de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De Belastingdienst, Dienst Toeslagen, en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) tekenden als signaalleveranciers van LAA het afsprakenkader eerder al. Zij zijn daarmee aangewezen als bestuursorgaan in de ministeriële regeling bij de wet BRP voor LAA. Dat maakt dat zij signalen kunnen leveren aan het Informatieknooppunt bij RvIG.

De wijziging van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit trad op 15 mei jl. in werking. Gemeenten kunnen daardoor meer signalen over mogelijk onjuiste adressen ontvangen. Ook kregen ze in totaal 3 miljoen euro voor het uitvoeren van adresonderzoeken. In de LAA worden met behulp van profielen en terugmeldingen van overheidsinstanties gevallen van mogelijk onjuiste adressen gevonden. Deze worden aan de betreffende gemeenten gestuurd voor onderzoek. Als de feitelijke situatie op het adres niet overeenkomt met de registratie, past de gemeente de BRP aan.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren