Data en ai
Nieuws

AP en Europese Toezichthouder verschillen van mening over ‘scraping’

een kat, staand op zijn achterpoten tegen het beeldscherm van een computer vol met data, krabt met zijn nagels over het scherm
Bij scraping ‘schraapt’ een computerprogramma automatisch gegevens van het internet. | Beeld: Shutterstock/AI-gegenereerd

Scraping is vrijwel nooit toegestaan, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in de handreiking die ze 1 mei jl. publiceerde. Echter voor het ontwikkelen van AI wordt in Europa ruim gebruik gemaakt van scraping, mede omdat de Europese toezichthouder dit wél toestaat. 

De Europees Toezichthouder voor persoonsgegevens staat in veel gevallen toe dat persoonsgegevens gebruikt worden voor het trainen van AI, vertelt techjurist Menno Weij op BNR.

Gerechtvaardigd belang

‘Scraping’ is volgens de toezichthouder toegestaan als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Bovendien moeten de verzamelde data noodzakelijk zijn voor het trainen van de betreffende AI, en moet er een afweging gemaakt worden of dit belang zwaarder weegt dan de inbreuk op privacyrechten.

Techjurist Menno Weij vertelt op BNR dat de Duitse toezichthouder ‘gerechtvaardigd belang’ als een passende basis voor het trainen van AI beschouwt, wat in lijn is met de richtlijnen van de Europese toezichthouder. De Europese autoriteit staat overigens ook niet toe dat er gewerkt wordt met gevoelige gegevens.

Ook scraping door de overheid kent grote privacyrisico’s en is aan strenge regels gebonden, volgens het AP. De autoriteit werkt nog aan een handreiking voor scraping door de overheid.

Scraping

Scraping houdt in dat een computerprogramma automatisch data van het internet verzamelt, zoals het scannen van sociale media. Dit proces leidt bijna altijd tot het verzamelen van persoonsgegevens, wat privacyrisico’s met zich meebrengt. Scraping maakt het mogelijk om snel persoonsgegevens van vele individuen te verzamelen. De vastgelegde informatie kan betrekking hebben op diverse aspecten van iemands leven en kan speciale categorieën van persoonsgegevens en gegevens over strafrechtelijke veroordelingen omvatten, die doorgaans niet mogen worden verzameld en gebruikt.
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens 

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren