Blog

Overheid en IT. Is het echt zo slecht gesteld?

De zomer is nu echt voorbij en het is duidelijk dat in politiek Den Haag de ogen gericht zijn op de komende verkiezingen. De debatten worden scherper en scherper. Na Prinsjesdag laaide de discussie op over het gebrek aan IT-kennis in Den Haag. IT werd weinig genoemd in de troonrede, terwijl ons dagelijkse en zakelijke leven verweven is met IT.

Voor critici de kans om de gefaalde overheids-IT-projecten weer op te rakelen en met de vinger te wijzen. Ik erken dat er door de Nederlandse overheid, maar ook door het bedrijfsleven, nog veel stappen gemaakt moeten worden om IT zo in de dienstverlening te integreren zodat de burger echt centraal staat. Staat dit dan nog in de kinderschoenen? Zeker niet! Maar in tijden van politieke onrust, worden eerdere successen vaak voor het gemak ‘even vergeten’. Vandaar dat ik in deze blog een aantal voorbeelden van succesvolle projecten noem waarvan ik hoop dat de Nederlandse overheid er nog veel meer van zal opleveren.
De verhouding tussen de overheid, markt en samenleving is flink aan het veranderen. Burgers en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid en verwachten anno 2016 ook een eigentijdse manier van zakendoen met de overheid. Tegelijkertijd is er de wens voor een compactere en goedkopere overheid, waarbij nieuwe en gewijzigde regels en beleidsvoornemens snel vertaald worden naar concrete dienstverlening en waar, door slim samen te werken, efficiënt wordt gewerkt.

Beter samenwerken door een integraal klantbeeld

Bij hulpverlenende instanties komt het helaas nog te vaak voor dat hulpverleners niet van elkaar weten dat zij actief zijn voor eenzelfde persoon, met soms schrijnende gevolgen. Om ervoor te zorgen dat de belanghebbenden met elkaar kunnen samenwerken hebben we een systeem voor casusoverleg ingericht en een platform gebouwd dat helpt om snel tot diagnoses te komen. Het is hierbij belangrijk dat het zorgt dat iedere betrokkene over dezelfde en juiste informatie beschikt. Ook dient de informatie veilig te worden opgeslagen. Een IT-systeem dat ontwikkeld is in Java is vaak erg onderhoudsgevoelig en maakt het lastig om de autorisatie goed te beheren. Door het toepassen van business rules en agile development expertise heeft Everest een bijdrage geleverd aan het realiseren van een systeem voor casusoverleg en een platform dat helpt snel tot diagnoses te komen.

Versneld proces voor subsidieaanvragen

Door een grote hoeveelheid versnipperde systemen en kennis zijn aanvragen van een vergunning of subsidie vaak een langdurig en foutgevoelig proces. Dit brengt hoge kosten en ontevreden burgers met zich mee. Door van dit type regelingen de structuur in kaart te brengen en te modelleren op basis van business rules met behulp van het softwareplatform Blueriq, zijn het aanvraagproces en traject nu volledig geautomatiseerd. Dit zorgt dat aanvragen sneller en efficiënter verlopen en dat tevens alle aanwezige kennis in de organisatie geborgd wordt. Burgers kunnen zo eenvoudiger online aanvragen voor een regeling of subsidie indienen en monitoren.

Twee mooie voorbeelden die laten zien waar het wat mij betreft naar moet gaan: de persoonlijke en efficiënte overheid. De burger en ambtenaar moeten centraal staan binnen de dienstverlening. Zij moeten de processen bepalen en vormgeven, niet andersom. Er zijn zeker nog veel verbeteringen te maken als het gaat om efficiëntie bij de online dienstverlening van de overheid. Daarbij is het mijns inziens cruciaal dat er gekeken wordt naar het belang van de burger.
Door continu kritisch te reflecteren of de huidige digitaliseringsslag bijdraagt aan een verbeterde en hoogwaardige dienstverlening en door te kijken naar mogelijkheden om zaken sneller en efficiënter af te handelen, voorkom je dat je digitaliseert om het digitaliseren. Bedenk wat voor de burger wenselijk is en stel die behoefte centraal. Kies vervolgens zo de technologie die voorhanden is om de juiste stappen te zetten naar een digitale en wendbare overheid met minder administratieve lasten. Op die manier zal de overheid echt in dienst staan van haar burgers.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren