Artikel

RVO en Blueriq werken samen in uitvoering COVID-maatregelen

Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werd overvallen door de coronacrisis. Geluk bij een ongeluk: de transitie naar flexibele en multidisciplinaire IT-platforms was al in gang gezet. “Daardoor konden we snel schakelen en ondernemers te hulp schieten met financiële steun”, vertelt Johan Maas, waarnemend algemeen directeur RVO. Samen met Jan van Deenen, managing director bij Blueriq, geeft hij zijn visie op de IT-gerelateerde ontwikkelingen van voor, tijdens én na de coronacrisis.

Al binnen een paar weken konden ondernemers gebruik maken van de eerste coronaregelingen | Beeld: Shutterstock

RVO werkt aan een duurzaam ondernemend Nederland. Door ondernemers te voorzien van kennis en expertise, maar ook met subsidie-, krediet- en garantieregelingen voor bijvoorbeeld mkb’ers en agrarische ondernemers. “We zijn een procesgedreven organisatie”, vertelt Johan Maas. “Bij RVO leeft de behoefte om onze processen beter te ondersteunen met stabiele, toekomstbestendige IT. Tot twee jaar geleden voerden wij subsidieregelingen uit met een mix van moderne en verouderde IT-systemen. De transitie naar een nieuw IT-landschap werd in die tijd in gang gezet. Er werd een team geformeerd van RVO, Blueriq, Deloitte Consultancy, ondersteund door IT-leverancier DICTU. De business zelf is ‘in the lead’ gezet. Voordat de coronacrisis uitbrak had dit ‘vierkant’ een flexibel en wendbaar UPNL-platform voor het uitvoeren van subsidieregelingen opgeleverd. We konden niet bevroeden hoe hard we dit nodig zouden hebben.”

Tijdsdruk

Toen de coronacrisis uitbrak werd duidelijk dat de economische gevolgen enorm zouden zijn. De politiek tuigde economische noodregelingen op; aan de uitvoeringsinstanties om deze uit te voeren. Er moest onder hoge tijdsdruk veel werk worden verzet: onder meer de TOGS-regeling en de TVL (tegemoet­koming vaste lasten) werden opgezet. Maas: “Ik heb bewondering voor hoe onze mensen, de mensen van DICTU, Deloitte en Blueriq dit gezamenlijk hebben opgepakt. Het tempo was hoog. En dat is verre van gemakkelijk als je allemaal van de een op andere dag vanuit huis moet werken. Bovendien kon er snel worden opgeschaald. Binnen een paar weken stonden de eerste coronaregelingen open. Normaal gesproken zijn we met de technische voorbereiding van een regeling van deze omvang en complexiteit enkele maanden bezig.”

Jan van Deenen beaamt de prestatie van het UPNL-team. “We hadden het voordeel dat iedereen elkaar al kende. Ik merkte bij onze Blueriq-mensen een enorme gedrevenheid: ‘Wij hebben de kennis en kunde in huis; de samenleving heeft ons nodig’, was de heersende gedachte. Die bevlogenheid zag ik ook bij de andere organisaties. Mooi om te zien dat iedereen klaar stond om het maatschappelijk belang te dienen.”

Post-corona

Als we naar de toekomst kijken en de wereld coronavrij wanen. Wat zal er dan veranderen binnen RVO? Maas: “Als we weer in rustiger vaarwater komen, zullen er nieuwe schakeringen ontstaan. Nu werken we met opgeschaalde teams. Kennis is prijzig. Ik kan me voorstellen dat – als de arbeidsmarkt dat toelaat – we die kennis zelf in huis halen.” Van Deenen: “Dat is wat Blueriq altijd voor ogen heeft: mensen binnen de organisatie opleiden. Daar leent Blueriq zich ook goed voor. Het platform is flexibel en gebruikersvriendelijk. Het is meer een kwestie van logisch nadenken en denken vanuit de business, dan dat je hele technische IT-kennis nodig hebt. Als het platform eenmaal staat, is het modelleren eenvoudig en gebruiksvriendelijk. In tal van organisaties gebeurt dat al; eigen modelleurs die zelfstandig met Blueriq-software werken. Er is wel altijd een Blueriq-team beschikbaar om voor continuïteit te zorgen.”

Maas: “Ik ben zelf geen technicus, maar wat ik wel weet is dat je Blueriq-software kunt zien als een grondplaat van LEGO. Je kunt de Legostenen op een andere manier achter elkaar zetten – configureren –, maar je kunt ook nieuwe Legostenen maken – modelleren.” Van Deenen: “Ik vind dit niet alleen een goede metafoor, maar ook een compliment. Eenvoud maakt Blueriq-software uniek. In ons platform maken business engineers een model dat met de business gevalideerd kan worden. Dat model ís de applicatie. Geen vertaalslagen, geen transformaties, geen codegeneratie of -aanpassingen. Of in gewone mensentaal: weinig ruimte voor ruis op de lijn. Als er al fouten of onvolledigheden zijn, zitten die dus in het model waardoor dit snel en met hoge frequentie kan worden aangepast.”

Cross-over platforms

En als we verder kijken dan RVO en Blueriq? Johan Maas: “Door de coronacrisis zijn we beter gaan nadenken over waar we IT kunnen inzetten om de dienstverlening te verbeteren. Waar kunnen organisaties elkaar vinden? Uitvoeringsinstanties moeten beter samenwerken, vooral IT-technisch. Het zijn nu vaak gescheiden systemen, maar we zullen elkaar steeds meer nodig hebben om de dienstverlening te optimaliseren. We moeten nadenken over hoe we gegevens kunnen standaardiseren en AVG-proof kunnen delen en hoe we IT-systemen veilig met elkaar kunnen laten samenwerken. Cross-over platforms; dat is waar we naartoe moeten.” Van Deenen: “Deze ontwikkeling zien wij door de hele markt heen, zowel privaat als publiek.” Maas: “Maar bij standaardisatie mogen we de menselijke maat nooit uit het oog verliezen. En daarnaast zijn veiligheid en eigenaarschap van je data altijd topprioriteit.”

Van Deenen: “Ik denk dat wij als Blueriq uitstekend in die keten kunnen opereren. Wij kunnen de schakel zijn en de links leggen tussen al die verschillende IT-oplossingen. Bovendien zijn we gewend vanuit de eindgebruiker te redeneren. Daarnaast moet de manier van opereren transparant zijn.” Johan Maas: “Eens, daar moeten we zorgvuldig op toezien. Een klantvriendelijk, veilig en goed verwerkend cross-over platform zou een grote stap vooruit zijn. Anders gezegd: een schrale troost als resultaat van deze corona-ellende. Of dit specifieke plan nu slaagt of niet; ik ben ervan overtuigd dat samenwerking op ICT-vlak meerwaarde geeft. Opdat Nederland beter uit deze crisis vandaan kan komen.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren