Markt en overheid
Nieuws

Brancheorganisaties willen een minister voor Digitale Zaken

Een minister neemt deel aan de ministerraad en heeft zo meer overzicht en slagkracht. | Beeld: Shutterstock

Digitalisering is een belangrijke, soms zelf doorslaggevende factor bij het oplossen Nederland van maatschappelijke vraagstukken. Acht samenwerkende brancheorganisaties dringen in het manifest ‘Nederland kiest: De Toekomst is Digitaal’ er bij politieke partijen op aan digitalisering een belangrijke plek te geven in de verkiezingsprogramma’s. En ze willen niet langer een staatssecretaris, maar een minister voor Digitale Zaken.

De acht organisaties leggen in het manifest in zeven onderwerpen uit hoe digitalisering kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken, en welke randvoorwaarden daarvoor belangrijk zijn.

Benoem een minister voor Digitale Zaken

Onder regie van staatssecretaris Van Huffelen zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet, waaronder de ‘Werkagenda Waarden gedreven Digitalisering’, de ‘Strategie Digitale Economie’ en de ‘Nederlandse Cybersecurity Strategie’. Maar het ontbreekt nog aan samenhang vinden de brancheorganisaties. De focus te zeer gericht op de overheid. Met een coördinerend minister krijgt een bewindspersoon meer overzicht en slagkracht, omdat de functie dan niet gekoppeld is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hij of zij deelneemt aan de ministerraad.

Organiseer effectief toezicht op toenemende regulering

De komende tijd moet een reeks nieuwe Europese wet- en regelgeving geïmplementeerd worden. ‘Het is essentieel dat onze veiligheid, weerbaarheid, soevereiniteit, privacy, en onze burgerrechten niet alleen op papier, maar ook in de realiteit worden beschermd en geborgd,’ schrijven de organisaties in hun manifest. Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders moeten hiervoor voldoende mensen en middelen krijgen. Ook pleiten ze voor een intensivering van privaat-publieke samenwerking met de private sector en maatschappelijke organisaties.

Verbeter digitale kennis bij bestuurders en politici

Goede politieke en bestuurlijke besluitvorming vereist voldoende kennis van de (on)mogelijkheden van technologie. Daarbij zou de focus vooral moeten liggen op de manieren waarop die technologie moet worden bestuurd en risico’s worden beheerst. ‘Versterk daarom de inzet op trainingen en opleidingen voor alle betrokken politici en bestuurders.’

Het manifest ‘Nederland kiest: De Toekomst is Digitaal’ is ondertekend door:

  • Branchevereniging voor IT en communicatietechnologie (BTG )
  • Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
  • Dutch Cloud Community (DCC)
  • Dutch Datacenter Association (DDA)
  • iPoort
  • Fiber Carier Association (FCA)
  • NLdigital
  • Cyberveilig Nederland

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren