Overheid in transitie
Nieuws

BZK start strategische verkenning naar digitale soevereiniteit

Het departement wil de initiatieven en het debat over digitale soevereiniteit stroomlijnen. | Beeld: Shutterstock

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat de komende maanden een strategische verkenning uitvoeren naar de digitale soevereiniteit van de eigen bedrijfsvoering. Het departement wil de initiatieven en het debat hierover stroomlijnen om uiteindelijk te komen tot een gemeenschappelijke visie op digitale soevereiniteit en de te ondernemen stappen om dit te bereiken.

Meerjarenprogramma

De komende maanden vindt een inventarisatie plaats. Hoofddoel is te komen tot een opzet voor een vervolgtraject met een aantal duidelijke actielijnen. Idee is dat de strategische verkenning uiteindelijk leidt tot een meerjarenprogramma. Inzet is dat het rijk ‘volledige zeggenschap krijgt en behoudt over haar digitale gegevens, algoritmes, systemen en netwerken, ter ondersteuning van onze democratie, veiligheid en strategische autonomie’.

Politieke aandacht

Het thema digitale soevereiniteit wordt met de tijd steeds nadrukkelijker onderwerp van gesprek. Het dringt tot bestuurders en ook politici door dat met de digitalisering van onze maatschappij de afhankelijkheden van buitenlandse techbedrijven steeds groter wordt. Het voorgenomen besluit van SIDN om een deel van de ICT-omgeving te verhuizen naar Amazon Websservices (AWS) leidde de afgelopen weken tot flinke discussies. Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot daarop op de rem te trappen. Er komen diverse onderzoeken naar de verhuizing, die nu allerminst zeker lijkt geworden. Ze wil onder ander ‘weten wat het aanbod in Nederland en de EU is in vergelijking met de Amerikaanse partijen’, antwoordde ze onlangs op vragen van de Tweede Kamer.

Strategische verkenning

Vanuit CIO Rijk werd de opdracht uitgezet tot een strategische met als doel een basis te leggen voor strategische beslissingen en acties die nodig zijn om de digitale soevereiniteit van de rijksoverheid te behouden. Hierbij wordt aangesloten op andere initiatieven en onderzoeken die zich richten op digitale soevereiniteit. Binnenkort verschijnt onder andere een rapport van TNO over dit onderwerp.

We moeten allereerst helder krijgen wat we precies verstaan onder digitale soevereiniteit
Christian Verhagen, partner bij Highberg

Christian Verhagen, partner bij Highberg, heeft net een kick-off meeting achter de rug. Tot aan de zomer gaat hij samen met Arthur Dallau, directeur en oprichter bij INSPIR8ION, diverse gesprekken organiseren. Via interviews het gesprekken willen ze allereerst een gedegen begrip van de huidige initiatieven en de gebruikte terminologie krijgen. “We moeten allereerst helder krijgen wat we precies verstaan onder digitale soevereiniteit en bijvoorbeeld de samenhang met autonomie. Daarbij kijken we naar het onderwerp in de meest brede zin van het woord,” vertelt Verhagen.

Afhankelijkheden

Bij digitale soevereiniteit gaat het niet alleen om de afhankelijkheid van Big Tech. “Het gaat verder dan de cloud-discussie, maar bijvoorbeeld ook om de afhankelijkheid van verouderde software,” zegt Verhagen. Hij refereert hierbij bijvoorbeeld aan de systemen die in COBOL ontwikkeld zijn. Onlangs uitte het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) nog hun zorgen over de mogelijkheden tot conversie naar modernere alternatieven. Een andere thema is de afhankelijkheden met betrekking tot data. Dallau: “Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de digital wallet. Welke richtinggevende principes zitten hierachter en wat betekent dat voor Nederland? En sluiten we degelijke Nederlandse bedrijven niet uit als we te ver doorschieten met het reguleren van tech? In deze context is het belangrijk om oog te hebben voor realisme in plaats van idealisme.”

Lees/kijk ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren